Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FFAB Underlag för samråd juni 2011 1. 2 Syfte med samrådet Inhämta alla berördas synpunkter på vilka miljökonsekvenser som bör beskrivas inför ansökan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FFAB Underlag för samråd juni 2011 1. 2 Syfte med samrådet Inhämta alla berördas synpunkter på vilka miljökonsekvenser som bör beskrivas inför ansökan."— Presentationens avskrift:

1 FFAB Underlag för samråd juni 2011 1

2 2 Syfte med samrådet Inhämta alla berördas synpunkter på vilka miljökonsekvenser som bör beskrivas inför ansökan om nytt tillstånd Möjlighet att påverka i tidigt skede

3 FFAB Underlag för samråd juni 20113 FFAB söker tillstånd enligt MB FFAB söker tillstånd enligt MB Mål och syfte: Nytt tillstånd som möter regionens framtida behov av flygtrafik

4 FFAB Underlag för samråd juni 20114 Ändringar jämfört med gällande tillstånd Flygplantyp blir Kategori Definition kategori Kategori Tung > 7 ton, Kategori Lätt < 7 ton 10 400 rörelser i Kat Tung, varav < 500 Jet 10 100 rörelser i Kat Lätt, varav < 8000 Skol Definition ”Regelbundet” i bullervillkor: Tre eller fler gånger per natt och mer än 150 nätter per år (MÖD Arlanda) Definition Skol: pilotutbildning under överinseende av instruktör

5 FFAB Underlag för samråd juni 20115 Tidigt samråd myndigh Ansök om tillstånd Hos MD Tidigt samråd m särskilt berörda FFAB Beslut om ansökan Underlag För samråd Fastställs Ansökan och MKB Fastställ Utökat samråd m särskilt berörda Utökat samråd myndighet Komlettera MKB Förhandling I Miljö- domstolen Hantera ev Prövotids- beslut Upprätta Kontroll- Program Februari 2011 Maj 2011 December 2011 December 2012 Dom med Tillstånd o villkor Aktivitets- och tidplan 80 % MKB till LST

6 FFAB Underlag för samråd juni 20116 Styrande krav FFAB:s beslut att söka tillstånd oktober 2010 MB 9 kap. Om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MB 6 kap. Om innehåll i Underlag för samråd Lst:s rapport 2010:40 - ” Att söka tillstånd...”

7 FFAB Underlag för samråd juni 20117 Tidigare beslut KN Tillstånd 1996 KN Nox 1998 KN Buller stationsplatta 1998 LST Tankanläggning (D4) 1999 LST Glykolhantering (D2) 2002 LST Allmänflyg (D1) 2003 LST 750 rörelser SAAB 2000 Medgivande 2011

8 FFAB Underlag för samråd juni 20118 Lokalisering

9 FFAB Underlag för samråd juni 20119 Alternativ lokalisering 1937 SAAB Gräsbanor 1960 FinngårdsredUtreds - förkastas 1970 Trollhättan1000 m asfalt 1984 Fyrstad1710 m asfalt o terminal 1990 SkogarydUtreds – förkastas Ekonomi, politik, miljö och gällande tillstånd talar för oförändrad lokalisering. 74 år

10 FFAB Underlag för samråd juni 201110 Alternativ utformning flygväg

11 FFAB Underlag för samråd juni 201111 Saab 340 Landning bana 15 70 dBA (röd linje)

12 FFAB Underlag för samråd juni 201112 ÖP Trollhättan 2003 Ej ny bebyggelse som störs av flygverksamhet Ej ny bebyggelse som hindrar flygverksamhet Skydda Hullsjön och Göta älv (Natur, Friluftsliv, Vatten) Noterar att flygplatsen är av riksintresse

13 FFAB Underlag för samråd juni 201113 ÖP Vänersborg 2006 ÖP Malöga Bygg ej i hinderfria ytor Skaven o Onsjö kan ej bebyggas pga buller Utred före byggnation i Hol och Bryggum Verka för mindre flygplan = mindre bullermattor Skydda Bergen, Tunhemsslätten, Hullsjön, Stallbackaån och Göta älv. (Natur, Friluftsliv, Jordbruk, Kultur, Vatten) Noterar att flygplatsen o tillfart är riksintressen Lst hävdar i yttrande större bullerzoner än ÖP

14 FFAB Underlag för samråd juni 201114 Riksintressen i närområdet Kulturmiljövård; Tunhemsslätten och Göta älv Naturvård; Hunneberg, området öster om Vargövägen samt Hullsjön (tillika Natura 2000) Friluftslivet; Hunneberg, Tunhem och Göta älv Kommunikationer; Göta älv, Flygplatsen med tillfart mm


Ladda ner ppt "FFAB Underlag för samråd juni 2011 1. 2 Syfte med samrådet Inhämta alla berördas synpunkter på vilka miljökonsekvenser som bör beskrivas inför ansökan."

Liknande presentationer


Google-annonser