Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FFAB Underlag för samråd juni 2011 1. 2 Riksintressen i närområdet  Kulturmiljövård; Tunhemsslätten och Göta älv  Naturvård; Hunneberg, området öster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FFAB Underlag för samråd juni 2011 1. 2 Riksintressen i närområdet  Kulturmiljövård; Tunhemsslätten och Göta älv  Naturvård; Hunneberg, området öster."— Presentationens avskrift:

1 FFAB Underlag för samråd juni 2011 1

2 2 Riksintressen i närområdet  Kulturmiljövård; Tunhemsslätten och Göta älv  Naturvård; Hunneberg, området öster om Vargövägen samt Hullsjön (tillika Natura 2000)  Friluftslivet; Hunneberg, Tunhem och Göta älv  Kommunikationer; Göta älv, Flygplatsen med tillfart mm

3 FFAB Underlag för samråd juni 20113

4 4 Nuvarande verksamhet Omfattning  50 000 pass  2 200 rör Tung  7 000 rör Lätt Flygverksh  Linjetrafik  Charter  Taxiflyg  Aerial work  Militär luftfart  Privatflyg  Skolflyg  Segelflyg Flygplats tj  Fälthållning  Stationstjänst  Räddn Skydd  Flygledning Anläggning  1710 m bana  Terminal, Twr  Hangarer  Tankanläggn

5 FFAB Underlag för samråd juni 20115 Sökt verksamhet Omfattning  150 000 pass  10 400 rör Tung <500 Jet  10 100 rör Lätt < 8000 skol Oförändrad Flygverksh  Linjetrafik  Charter  Taxiflyg  Aerial work  Militär luftfart  Privatflyg  Skolflyg  Segelflyg Oförändrad Flygplatstjänst  Fälthållning  Stationstjänst  Räddning skydd  Flygledning Ev komplettering av anläggning  Bana navutrustning  Terminalområdet  Hangarer uppställn pl  Tankanläggning  Bullerskydd

6 FFAB Underlag för samråd juni 20116 Förutsedd miljöpåverkan  Intrång i riksintressen; natur, kultur, friluftsliv...  Utsläpp till luft  Utsläpp till mark och vatten  Buller i omgivningen  Energiförbrukning  Produktion av avfall

7 FFAB Underlag för samråd juni 20117

8 8 Dimensionerande bullerkällor Dimensionerande bullerkällor Nu vanligaste: Saab 340 Nu bullrigaste: Fokker 50 Exempel på trolig framtida: Saab 2000

9 FFAB Underlag för samråd juni 20119 SAAB 2000

10 FFAB Underlag för samråd juni 201110 Bullerkonsekvenser  Inga (oåtgärdade) hus utsätts för > 80 dBA  15 - 20 hus i vardera banriktning utsätts för > 70 dBA  Motorkörning (2 flpl samtidigt) utsätter närmsta hus för 65 dBA

11 FFAB Underlag för samråd juni 201111 FFAB övervägda åtaganden FFAB övervägda åtaganden 1.Verksamhet enligt tillstånd och åtaganden 2.Restriktion tomgångsreversering nattetid 3.Restriktion motorkörning nattetid 4.Restriktion tider för landningsövningar 5.Bostad med regelbundet >80 dBA åtgärdas 6.Urea används ej 7.Glykol uppsamlas så mycket som möjligt 8.Bränsletankar skall vara invallade

12 FFAB Underlag för samråd juni 201112 Diskussionsunderlag MKB  Sökt verksamhetsomfattning och adm uppg  Beskrivning av anläggningar och verksamhet  Miljömålen  Alternativredovisning  Områdesbeskrivning; Planförhållanden, riksintr  Emissioner; utsläpp luft, mark o vatten, buller  Försiktighetsmått  Miljöpåverkan o konsekvenser  Hushållning med mark och vatten.  Olycksrisker. Förorenade områden. Egenkontroll  Samrådsredogörelse och sammanfattning

13 FFAB Underlag för samråd juni 201113 Synpunkter och slutsatser  FFAB mål är att få ett nytt tillstånd som möter regionens framtida behov av flygtrafik  Synpunkter på vad som måste belysas i vår MKB önskas  Synpunkter flygplatsen tillhanda senast 1 september


Ladda ner ppt "FFAB Underlag för samråd juni 2011 1. 2 Riksintressen i närområdet  Kulturmiljövård; Tunhemsslätten och Göta älv  Naturvård; Hunneberg, området öster."

Liknande presentationer


Google-annonser