Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konvertering från olja till naturgas vid Lulekraft AB HENRIK ENBERG.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konvertering från olja till naturgas vid Lulekraft AB HENRIK ENBERG."— Presentationens avskrift:

1 Konvertering från olja till naturgas vid Lulekraft AB HENRIK ENBERG

2 Agenda Bakgrund  Lulekraft AB  Naturgas  Frågeställning Analys  Oljeförbrukningen  Förbränningsteknisk utredning  Utrustning och säkerhet  Miljöaspekter  Ekonomi Diskussion och slutsats

3 Bakgrund - Lulekraft AB Producerar värme, elkraft, processånga samt torkgas Primärbränsle: Blandgas (masugn- LD- och koksgas) Sekundärbränsle: Olja (50-60 GWh årligen) 200 MW värme och 100 MW el

4 Bakgrund - Naturgas Import av LNG från Snövit LNG-terminal på Lulekraft AB Effektintervall 0-50 MW 90-95 vol. % metan Värmevärde ca 39 MJ/Nm 3 Densitet ca 0,8 kg/Nm 3 Kondenseringstemp ca -163 ºC

5 Bakgrund - frågeställning Hur mycket naturgas Förbränningstekniskt Utrustning och säkerhet Miljömässigt Lönsamhet

6 Oljeförbrukningen 50-60 GWh olja årligen Olja används vid - Lågt värmevärde på blandgas - Brist på blandgas - Höglast - Uppstart av anläggning

7 Oljeförbrukningen sept 06 – aug 07 44,8 GWh

8 Oljeförbrukningen Olja 0-50 MW44,78 GWh Nytt fjärrvärmekontrakt - 8,31 GWh Bättre reglerbarhet - 1,42 GWh __________ ~ 35,0 GWh

9 Förbränningsteknisk utredning Vanliga förbränningsberäkningar med luftöverskott Gas λ = 1,045 Olja λ = 1,065

10 Förbränningsteknisk utredning 2 driftfall Fall 1. 250 MW blandgas 50 MW olja Fall 2. 200 MW olja 72 MW koksgas

11 Förbränningsteknisk utredning Fall 1Fall 2 CO 2 1,021,06 H2OH2O0,920,94 N2N2 1,01,01 O2O2 1,081,07 Luftbehov1,003 Rökgaser0,9980,996

12 Förbränningsteknisk utredning Små skillnader vid en konvertering Ingen ombyggnation av panna krävs Ingen ombyggnation av övrig utrustning krävs

13 Utrustning och säkerhet Konvertering/utbyte av brännare Injicering av naturgas i blandgasflöde Styr och regler Säkerhet Övervakning

14 Utrustning och säkerhet 1.Huvudavstängningsventil 2.Tryckregulator 3.Reglerventil 4.Flödesmätare 5.Snabbstängningsventil 6.Läckageutrustning 7.Snabbstängningsventil

15 Miljöaspekter Koldioxid Kvävedioxider Svaveldioxid Stoft/Partiklar

16 Miljöaspekter

17 Ekonomi - investeringskostnad Rör inkl. montering164 000 Brännare900 000 Gasbord500 000 Regler- och styrsystem300 000 Montage300 000 Injicering naturgas (blandstation)2 000 000 Regler- och styrsystem1 400 000 Övervakningssystem1 000 000 TOTAL KOSTNAD [SEK]6 564 000

18 Ekonomi - besparingar Minskade utsläpp: 19,6 g CO 2 /MJ mindre = 2500 ton mindre per år 30 mg NO x /MJ mindre = 3,8 ton mindre per år 685 000 SEK CO 2 kostnad = 200 SEK/ton NO x kostnad = 50 SEK/kg Bättre reglerbarhet: Ca 1,4 GWh kan sparas Oljepris 400 SEK/MWh 369 000 SEK

19 Ekonomi – modell och antaganden Modell Rak Pay-back Antaganden 3 års avskrivningstid Inga ränteeffekter

20 Ekonomi - resultat Årliga besparingar 1,054 MSEK Årlig avskrivningskostnad -2,189 MSEK Årligt resultat -1,13 MSEK Break-even om naturgas är 32,4 SEK/MWh billigare än olja Olja 340 SEK/MWh Naturgas 307,6 SEK/MWh ________________

21 Ekonomi - känslighetsanalys

22 Diskussion Ersättningsbar energimängd Konservativa antaganden Återbetalningstiden SSAB:s framtida produktionsökning

23 Slutsatser Tekniskt möjligt utan ombyggnation Naturgas bättre ur miljöhänseende Naturgaspris kring 300 SEK/MWh

24 http://epubl.ltu.se/ Enberg.Henrik@gmail.com

25


Ladda ner ppt "Konvertering från olja till naturgas vid Lulekraft AB HENRIK ENBERG."

Liknande presentationer


Google-annonser