Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Clean Energy Project Analysis Course Analys av “gröna” energiprojekt med programvaran RETScreen ® © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. Standardanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Clean Energy Project Analysis Course Analys av “gröna” energiprojekt med programvaran RETScreen ® © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. Standardanalys."— Presentationens avskrift:

1 Clean Energy Project Analysis Course Analys av “gröna” energiprojekt med programvaran RETScreen ® © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. Standardanalys i fem steg Energi- modell Kostnads- analys Växthusgas- utsläpp Finansiell sammanfattning Känslighets- och riskanalys Arbetsblad Klicka på blå hyperlänkar eller flytande ikoner för att komma åt data Projektets kassaflöde Beredd att ta beslut Valfritt

2 Mål • Illustrera hur preliminära lämplighetsstudier kan användas • Demonstrera hur programvaran RETScreen ® fungerar • Visa hur RETScreen ® underlättar identifiering och bedömning av tänkbara projekt © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

3 FörstudieFörstudie ProjektstudieProjektstudie Planering och konstruktion konstruktion Installation och drifttagning drifttagning Betydande hinder « Gröna » energilösningar övervägs ofta inte från början Processen för genomförande av ett energiprojekt © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

4 Frågor • Vilken noggrannhet är tillräcklig vid uppskattning av projektkostnader? • Hur mycket kostar det att göra kostnadsuppskattningen? © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

5 100 $ till 1 000 000 $! Avvägning mellan noggrannhet och kostnad Osäkerhetsintervall uttryckt som uppskattad kostnad dividerad med slutlig kostnad i konstant penningvärde Uppskattning med budgetofferter osäkerhet ±10% Bindande offerter, kostnad inom ±5% Slutlig kostnad Tid Byggnadsskede Projektstudie, osäkerhet inom ±15 till 25% Förstudie, osäkerhet inom ±40 till 50%

6 När bör “gröna” energiteknologier bedömas? FörstudieFörstudie ProjektstudieProjektstudie Preliminära lämplighetesstudier • Behov av ett energisystem • Ny anläggning eller renovering av gammal • Höga kostnader för konventionella lösningar • Intresse från beslutsfattare och berörda • Tillstånd kan erhållas • Finansiering kan erhållas • Lämplig “grön” energikälla tillgänglig lokalt © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

7 Projektets genomförbarhet beror på flera faktorer (Exempel: Vindkraft) Vindturbin med torn © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. • Primärenergiresurs på platsen (d v s medelvindhastighet) • Utrustningens prestanda (d v s vindturbinens karakteristik) • Erforderlig investering (d v s vindturbin, torn, planering och konstruktion) • Driftkostnader (d v s rengöring av turbinblad mm) • Kostnad för alternativ (t ex för diesel generatorer på avlägsen plats)

8 • Minskad kostnad för köpt energi (d v s råkraftpris) • Finansiering (d v s skuld, amorteringstid och ränta) • Skatter på utrustning och intäkter • Miljöprestanda för ersatt teknik (baserad på naturgas, olja, kol, vattenkraft eller kärnenergi) • Miljöskatter eller subventioner ( ( t ex koldioxidavgifter, gröna certifikat eller investeringsstöd) • Beslutsfattarens lönsamhetskriterier (d v s internränta, pay-backtid, nuvärde, energiproduktionskostnad) Projektets genomförbarhet beror på flera faktorer – forts. © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. Foto: Middelgrunden Vindkraftkooperativ Vindenergi

9 Varför använda RETScreen ® ? • Underlättar preliminära bedömningar  Kräver relativt lite indata från användaren  Automatisk beräkning av tekniska och finansiella nyckeltal • Kostar 1/10th av vad andra metoder kräver • Standardiserad metodik ger objektiva jämförelser • Förbättrar möjligheterna för lyckosamt införande av “gröna” energiprojekt © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

10 Validering av RETScreen ® Exempel • Alla modeller är validerade genom jämförelser med data från tillverkare eller mätningar….. © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0%20%40%60%80%100% Procent av nominellt flöde Verkningsgrad % Verkningsgrad för vattenturbin: RETScreen jmf med tillverkare RETScreen Tillverkare Jämförelse av solcellsenergi enligt RETScreen och Homer • … och/eller genom jämförelser med andra simuleringsverktyg Energi kWh Månad

11 Demonstration av programvaran RETScreen ® (Exempel: Vindenergiprojektmodell) Standardanalys i fem steg Energi- modell Kostnads- analys Växthusgas- utsläpp Finansiell sammanfattning Känslighets- och riskanalys Beredd att ta beslut Integrerade möjligheter Väder- data Produkt- data Direkt- ansluten manual • Kurs för användare • Lärobok • Fallstudier • Marknadsplats on-line • Internetforum Klicka på blåa hyperlänkare Eller flytande ikoner för att komma åt data Projektets kassaflöde Arbetsblad Valfritt

12

13 Färgkoder för celler © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. Vit Gul Blå Grå Celler för indata och resultat Resultat – beräknat av modellen Indata – erfordras för beräkningarna Indata- erfordras för beräkningarna och utnyttjande av databasen Indata – endast som referens. Behövs inte för beräkningarna

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Jämförelse: • Basfall med föreslaget fall • Konventionellt system med “grönt” energisystem Exempel: • Standardfasad på byggnad värmd med naturgaseldat luftburet värmesystem jämförd med • “Solarwall “ fasad och luftburen solvärme komplettetterad naturgaseldning Programvaran RETScreen ® Metod för lönsamhetsanalys Installation av “Solarwall” på skola i Yellowknife Foto : Arctic Energy Alliance © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

25 Demonstration av programvaran 20 MW Vindkraftprojekt Indata/Resultat (RETScreen ® ) • Lokalisering: • Medelvindhastighet: • Minskade växthusgasutsläpp: • Anläggningskostnad: • Subvention för förnybar energi:: • Koldioxidavgift (kolkraftverk): • Amorteringstid: • Positivt kassaflöde: • Ränta på investering: Scenario # 2 (Green Power Plant) • Pincher Creek,Alberta • Lethbridge  7,0 m/s •  63 486 tCO 2 / år •  1 000 $/kW •  0,025 $/kWh •  5 $/ton •  15 år • 5,2 år • 22,8% Scenario #1 (Merchant Plant) • Calgary, Alberta • 4,4 m/s • 25 123 tCO 2 / år • 1 200 $/kW • 0 $/kWh • 0 $/ton • 10 år • 42,7 år • - 7,1% © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

26 Demonstrationsexempel Fall 1 Fall 1 (Merchant Plant) Calgary, AB 4,4 m/s 1 200 $/kW 25 123 t CO 2 / år 0 $/kWh 0 $/ton 10 år 42,7 år - 7,1% © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. Vindenergiprojekt, ackumulerat kassaflöde Mercant anläggningen, fall 1 Levererad förnybar energi 25,6 GWh/årAnläggningskostnad 34,8 MUSDMinskade växthusgasutsläpp 25 kton CO 2 /år Ackumulerat kassaflöde USD År efter driftstart Återbetalningstid: Mer än 25 år Netto nuvärde –27,2 MUSD

27 Demonstrationsexempel Vindhastighet och CO 2 -utsläpp Fall 1a (Green Power Plant) Pincher Creek, AB Lethbridge  7,0 m/s 63 486 ton CO 2 /år 18,2 år 4,8% © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. Vindenergiprojekt, ackumulerat kassaflöde Fall 1a, Pincher Creek AB Levererad förnybar energi 64,6 GWh/år Anläggningskostnad 34,8 MUSD Minskade CO 2 -utsläpp 63,5 kton/år Ackumulerat kassaflöde USD År efter driftstart Internränta 4,8%Återbetalningstid 18,2 år Netto nuvärde – 8,8 MUSD

28 Demonstrationsexempel Investeringsbehov Fall 1b 1 000 $/kW 16,5 år 6,5% © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. Vindenergiprojekt, ackumulerat kassaflöde Fall 1b, Pincher Creek AB Levererad förnybar energi 64,6 GWh/år Anläggningskostnad 30,4 MUSD Minskade CO 2 -utsläpp 63,5 kton/år År efter driftstart Internränta 6,5%Återbetalningstid 16,5 år Netto nuvärde – 4,5 MUSD Ackumulerat kassaflöde USD

29 Demonstrationsexempel Subvention för förnybar energi Fall 1c 0,025 $/kWh 10,1 år 17,7% © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. Vindenergiprojekt, ackumulerat kassaflöde Fall 1c, Pincher Creek AB Levererad förnybar energi 64,6 GWh/år Anläggningskostnad 30,4 MUSD Minskade CO 2 -utsläpp 63,5 kton/år År efter driftstart Internränta 17,7%Återbetalningstid 10,1 år Netto nuvärde 15,4 MUSD Ackumulerat kassflöde USD

30 Demonstrationsexempel Koldioxidavgift Fall 1d 5 $/ton 7,5 år 20,1% © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. Vindenergiprojekt, ackumulerat kassaflöde Fall 1d, Pincher Creek AB Levererad förnybar energi 64,6 GWh/år Anläggningskostnad 30,4 MUSD Minskade CO 2 -utsläpp 63,5 kton/år År efter driftstart Internränta 20,1%Återbetalningstid 7,5 år Netto nuvärde 19,8 MUSD Ackumulerat kassaflöde USD

31 Demonstrationsexempel Amorteringstid Fall 2 15 år 5,2 år 22,8% © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. Vindenergiprojekt, ackumulerat kassaflöde Fall 2, Pincher Creek AB Levererad förnybar energi 64,6 GWh/år Anläggningskostnad 30,4 MUSD Minskade CO 2 -utsläpp 63,5 kton/år År efter driftstart Internränta 22,8%Återbetalningstid 5,2 år Netto nuvärde 19,5 MUSD Ackumulerat kassaflöde USD

32 Frågor? © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.


Ladda ner ppt "Clean Energy Project Analysis Course Analys av “gröna” energiprojekt med programvaran RETScreen ® © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. Standardanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser