Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ryska verb Veckans verb 12. verb 12 F å tal enstaviga verb p å « ать » med presensstam som best å r bara av konsonantener: verb1, 2, 3, ä r imperfektiva.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ryska verb Veckans verb 12. verb 12 F å tal enstaviga verb p å « ать » med presensstam som best å r bara av konsonantener: verb1, 2, 3, ä r imperfektiva."— Presentationens avskrift:

1 Ryska verb Veckans verb 12

2 verb 12 F å tal enstaviga verb p å « ать » med presensstam som best å r bara av konsonantener: verb1, 2, 3, ä r imperfektiva. (prefigeras med pregnanta prefixen) verb 4, 5 ä r pariga) 1.ждать(v ä nta); подождать (perf.) v ä nta (ett tag); 2. рвать(riva);разорвать (riva s ö nder) оторвать(riva bort) 3.звать(kalla, heta, ropa p å n å gon);назвать (namnge, kalla); позвать(kalla till sig eller n å gonstans);отозвать(kalla bort/hem); 4.брать (ta Obs! parig verb, perfektiv aspekt взять )убрать(ta bort, st ä da) забрать(ta ifr å n, h ä mta) отобрать(ta ifr å n med v å ld) 5.врать/соврать = лгать/солгать (ljuga) (b å da verb ä r pariga, verbet лгать ä r ä ldre, vanligare i skriftspr å k) Obs!!! betoningen markeras med fet stil. Wikland, sid 135 - 136, gr 1c 1b

3 böjningen Я рву, лгу, беру, зову Мы рвём, лжём, берём, зовём Ты рвёшь, лжёшь, берёшь, зовёшь Вы рвёте, лжёте берёте, зовёте Он(а) рвёт, лжёт, берёт, зовёт Они рвут, лгут, берут, зовут OBS!!! Inskott av vokal i presensstam f ö r verben:брать (беру) звать (зову) konsonantv ä xling f ö r verbet лгать г ж

4 Imperativ och Preteritum Imperativ ждать жди! ждите! рвать рви! рвите! звать зови! зовите! брать бери! берите! врать ври! врите! лгать лги! лгите! Preteritum ждать ждал, ждала, ждали рвать рвал, рвала, рвали зватьзвал, звала, звали брать брал, брала, брали вратьврал, врала, врали лгатьлгал, лгала, лгали


Ladda ner ppt "Ryska verb Veckans verb 12. verb 12 F å tal enstaviga verb p å « ать » med presensstam som best å r bara av konsonantener: verb1, 2, 3, ä r imperfektiva."

Liknande presentationer


Google-annonser