Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Repetition satsdelar Vilka frågor ställs för att få fram p, s, dio, io? p= Vad händer? (bakar) s= Vem/vad + p? (Sara) dio= Vem/vad+p+s (en kaka) io= Till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Repetition satsdelar Vilka frågor ställs för att få fram p, s, dio, io? p= Vad händer? (bakar) s= Vem/vad + p? (Sara) dio= Vem/vad+p+s (en kaka) io= Till."— Presentationens avskrift:

1 Repetition satsdelar Vilka frågor ställs för att få fram p, s, dio, io? p= Vad händer? (bakar) s= Vem/vad + p? (Sara) dio= Vem/vad+p+s (en kaka) io= Till vem? För vem? Åt vem? (till klassen)

2 Ta ut satsdelarna Kalle ger Lisa en bok.
Får jag läsa den för dig? frågar Lisas kompis Anna.

3 Svensk grammatik ORDKLASSER 3

4 SUBSTANTIV Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. 4

5 Substantiv är ord för t.ex.
Saker: stol, boll, penna Människor, djur, växter: ballerina, häst, ros Känslor och tillstånd: lycka, glädje, fred Egennamn: Gösta, Floda, Sävelången Ämnen: guld, luft, vatten Tid och mått: timme, eftermiddag, juli, meter 5

6 Egennamn – STOR BOKSTAV
Egennamn stavas alltid med stor bokstav. Namn: Astrid Lindgren, Brunte, Fido Allt i kartboken: Sverige, Säveån, Göteborg Företag/föreningar: Volvo, Ica, Alingsås IF 6

7 Konkret och abstrakt Substantiv vi kan se eller ta på är konkreta.
T.ex. katt, bok, cykel, sol, gata Substantiv vi inte kan se eller ta på är abstrakta. T.ex. kärlek, frihet, fred, lycka, sorg, hat 7

8 Numerus - antal Plural – flera Singular – en/ett flera katter en katt
flera bilar flera hus flera bord Singular – en/ett en katt en bil ett hus ett bord 8

9 Bestämd och obestämd form
en speciell den bilen de bilarna det huset de husen Obestämd form vilken som helst en bil flera bilar ett hus flera hus 9

10 Att göra: Sidorna 32 – 41 i Mango.

11 ADJEKTIV Adjektiv beskriver substantiv. adjektiv Adjektivtratten En…
glad pigg gul arg prickig häftig död söt rutten stor ful …fisk. substantiv adjektiv 11

12 Adjektivets komparation
Adjektivet kan kompareras (böjas) på tre sätt. 1. Regelbunden komparation 2. Oregelbunden komparation 3. Komparation med mer och mest 12

13 1. Regelbunden komparation
Vid regelbunden komparation hänger man på ändelserna –are och –ast. Positiv Komparativ Superlativ glad gladare gladast snygg snyggare snyggast stark starkare starkast 13

14 2. Oregelbunden komparation
Vid oregelbunden komparation förändras hela ordet. Positiv Komparativ Superlativ stor större störst gammal äldre äldst liten mindre minst 14

15 3. Komparation med mer och mest
Ord som är väldigt långa eller slutar på –d måste man komparera med mer och mest. Positiv Komparativ Superlativ skadad mer skadad mest skadad komplicerad mer komplicerad mest komplicerad 15

16 Att göra: Sidorna i Mango. Repetition s. 48 – 49.

17 VERB Verb talar om vad någon gör eller vad som händer. 17

18 Infinitiv – ”att-formen”
Infinitiv är grundformen av ett verb. Den formen använder man när man ska slå upp verbet i en ordbok. Man kan alltid sätta ”att” framför ett verb i infinitiv. att läsa, att cykla, att handla, att sova, att… Infinitiv är grundformen av ett verb. Alltså den form man använder när man slår upp verbet i en ordbok. Man kan alltid sätta ordet ”att” framför ett verb i infinitiv. Ex: att måla, att hoppa, att läsa, att sjunga, att simma 18

19 Tema Verbet har tre temaformer. Infinitiv måla prata gå hoppa cykla
Preteritum målade pratade gick hoppade cyklade Supinum målat pratat gått hoppat cyklat För att veta hur ett verb böjs i olika tempus (tidsformer) lär man sig ta tema på verben. Verbet har tre temaformer. 19

20 Svaga, starka och oregelbundna verb
Man delar in verben i tre grupper efter hur de böjs när man tar tema på dem. 1. Svaga verb 2. Starka verb 3. Oregelbundna verb Man brukar dela in de svenska verben i tre grupper efter hur de böjs när man tar tema på dem. 20

21 1. Svaga verb På svaga verb förändras inte ordstammen när man böjer ordet. Man lägger bara till ändelser. Infinitiv måla prata baka hoppa cykla Preteritum målade pratade bakade hoppade cyklade Supinum målat pratat bakat hoppat cyklat Svaga verb är regelbundna eftersom ordstammen aldrig förändras när man böjer ordet. Man lägger bara till ändelser. 21

22 2. Starka verb När man böjer starka verb ändras vokalen i ordstammen. Det kallas avljud. Infinitiv Preteritum Supinum bita bet bitit springa sprang sprungit bära bar burit 22

23 3. Oregelbundna verb Oregelbundna verb är verb som inte stämmer in på något av de andra sätten. Infinitiv Preteritum Supinum se såg sett skilja skiljde skilt stödja stödde stött 23

24 Tempus = tid Tempus talar om när någonting händer.
Gabbi målar en tavla. Presens Kalle målade en tavla. Preteritum Louise har målat. Perfekt Kim hade målat. Pluskvamperfekt Sofia ska måla. Futurum 24

25 a) Presens – nu… Presens berättar vad någon gör eller vad som händer just nu. Kalle skriver. Hanna hoppar. Lina leker. 25

26 Preteritum – igår… Preteritum talar om vad någon gjorde eller vad som har hänt. Kalle skrev. Hanna hoppade. Lina lekte. 26

27 Perfekt – har … Perfekt talar om vad som har hänt eller vad någon har gjort. Kalle har skrivit. Hanna har hoppat. Lina har lekt. Obs! Perfekt består av både huvudverb och hjälpverb. (har + supinum) 27

28 Pluskvamperfekt – hade…
Pluskvamperfekt talar om vad som hade hänt eller vad någon hade gjort. Kalle hade skrivit. Hanna hade hoppat. Lina hade lekt. Obs! Pluskvamperfekt består av både huvudverb och hjälpverb. (hade + supinum) 28

29 Futurum – ska… Futurum talar om vad som ska hända eller vad någon kommer att göra. Kalle ska skriva. Hanna kommer att hoppa. Lina ska leka. Obs! Futurum består av både huvudverb och hjälpverb. (ska/kommer att + infinitiv) 29

30 Att göra: Sidorna 20-21 samt 24-31 i Mango. (Hoppa över sid. 22-23.)
Repetera ordklasser och satsdelar s. 46 – 53 samt stenciler i pärmen.


Ladda ner ppt "Repetition satsdelar Vilka frågor ställs för att få fram p, s, dio, io? p= Vad händer? (bakar) s= Vem/vad + p? (Sara) dio= Vem/vad+p+s (en kaka) io= Till."

Liknande presentationer


Google-annonser