Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aspekter i Ryskan Svenskan - ordningsföljd Ryskan - helhet icke helhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aspekter i Ryskan Svenskan - ordningsföljd Ryskan - helhet icke helhet"— Presentationens avskrift:

1 Aspekter i Ryskan Svenskan - ordningsföljd Ryskan - helhet icke helhet
Ännu tidigare igår idag imorgon Ryskan - helhet icke helhet resultat process

2 Tempus Aspekt preteritum
schema preteritum Pluskvamperfekt________imperfekt__________perfekt_________presens________ futurum Perfektiv aspekt Imperfektiv aspekt Imperfektiv aspekt Imperfektiv aspekt: höll på att göra (делал) Perfektiv aspekt: gjorde färdigt (сделал) Håller på att göra… делаю Kommer att göra…färdigt сделаю… Ska (hålla på att göra) буду делать

3 Aspektpar Alla infinitiver bildar inte aspektpar!
Ryska verb kan delas i tre grupper: Tillståndsverb - frånvaro av aktivitet Aktionsverb - aktivitet Händelseverb - aktivitet+tillstånd eller resultat

4 Tillståndsverb och Aktionsverb
I. Tillståndsverb - Exempel: быть, иметь, видеть, сидеть, стоять, лежать Tillståndsverb = frånvaro av aktivitet = opariga /alla är imperfektiva, saknar perfektiv motsvarighet med exakt samma betydelse/ II.Aktionsverb = aktivitet = opariga /kan vara både perfektiva och imperfektiva/ 1. Tillståndsverb+prefix (alla är perfektiva, saknar imperfektiv motsvarighet med samma betydelse OPARIGA) Limitativa (begränsar handlingen i tiden) посидеть, полежать (немного) Durativa (handlingen har lång varaktighet) пролежать (весь день) Ingressiva (inträdande handling) увидеть 2. Verb som markerar aktivitet semantiskt Exempel:работать, искать, плакать (alla imperfektiva, saknar perfektiv motsvarighet med exakt samma betydelse = OPARIGA) a.Vid prefigering skapas perfektiva verb (som ovan); saknar imperfektiv motsvarighet med samma betydelse, OPARIGA Exempel:поработать,(немного) проискать (весь день), заплакать 3. Verb med suffixet ”ну” som markerar en momentan handling (alla är perfektiva saknar imperfektiv motsvarighet med samma betydelse, OPARIGA) Exempel: Крикнуть/skrika till; стукнуть/knacka (en gång)

5 Händelseverb Det är bara händelseverb som bildar riktiga aspektpar!!!
Händelseverb inbegriper två situationer: aktivitet och tillstånd såsom resultat. Det är bara händelseverb som bildar riktiga aspektpar!!! Exempel: делать, есть, рисовать... Händelseverb kan indelas i följande grupper: Grupp 1. Verb i aspektpar skiljs genom slutvokal i böjningsstammen Imperfektiv aspekt: решать (lösa,bestämma), бросать(kasta) покупать (köpa) Perfektiv aspekt: решить бросить покупить Grupp 2. Bildar perfektiv aspekt genom prefigering med tomt prefix. Prefixet är inte betydelsebärande utan markerar perfektivitet писать, делать, строить, хвалить,(berömma) рубить (hugga) написать, сделать, построить, похвалить, срубить Tomt prefix ändrar INTE verbets lexikaliska betydelse!

6 Andrahands aspektpar:
Grupp 3. Andrahands aspektpar: Gruppen bildas genom prefigering av händelseverb med pregnant prefix och suffixet ”ва”. Pregnant prefix PÅVERKAR verbets lexikaliska betydelse! Exempel: делать/сделать, делать + пере = переделать(pf.) (göra om, ändra) Vi skapade ett perfektiv verb «переделать» men betydelsen ändrades! Om vi lägger till suffixet «ва» till det perfektiva verbet skapar vi den imperfektiva motsvarigheten för det här verbet: Переделать + «ва» = переделывать : переделать(prf) /переделывать(impr) Pregnant suffix markerar perfektiv aspekt och modifierar verbets lexikaliska betydelse, därför behövs en avledning till för att skapa ett nytt aspektpar, s.k. andrahands aspektpar: писать/написать; подписать (pf.) (skriva under) подписать(prf)/подписывать(impr) шить/сшить (att sy); шить + «вы» = вышить(brodera); вышить(prf)/вышивать(impr)

7 Några andra aspektpar 1. Aspektpar bildade på två olika rötter:
говорить/сказать; брать/взять; класть/положить; ловить/поймать 2. Aspektpar där endast betoningen skiljer: рассыпать/рассыпать (strö ut); отрезать/отрезать (skära av) 3.biaspektuella verb: обещать: ( lova) 1) imperfektiv aspekt: Он всегда много обещал, но ничего не делал. 2) perfektiv aspekt: Он сделал то, что oбещaл. исследовать (forska) 1) imperfektiv aspekt: Он часто исследует эту область. (presens!) 2) perfektiv aspekt: Завтра он исследует эту область тоже. (futurum !) жениться (gifta sig) 1) imperfektiv aspekt: Он часто женится и всегда разводится. (presens!) 2) perfektiv aspekt: Через месяц он женится и уедет с женой в отпуск. (futurum!)

8 Några imperfektiva verb som inte har någon motsvarighet i perfektiv aspekt med närliggande betydelse. Tillståndsverb och aktionsverb är i princip opariga, men ibland går det att skapa perfektiva motsvarigheter som ligger nära det ursprungliga verbet: t.ex. видеть, увидеть. OBS! I tabellen markerar blå färg tillståndsverb; röd färg aktionsverb Иметь ha Стоить кosta значить betyda принадлежать tillhöra состоять, из, в bestå av; vara med i någon grupp, parti Содержать innehålla; ingå; underhålla; наблюдать iaktta,;observera Приветствовать hälsa Разговаривать konversera; prata управлять styra утверждать* påstå участвовать** delta

9 утверждать*участвовать**
1.Verbet ”утверждать” har den perfektiva motsvarigheten«утвердить», Men då används verbet i betydelse ”godkänna eller befästa” Утвердить повестку дня godkänna dagsordningen Утвердить своё господство befästa sitt herravälde 2. den reflexiva formen «утвердиться» betyder: stärkas, bekräftas Его положение утвердилось Hans ställning stärktes. Det kan betyda även: bli fast besluten: Он ещё более утвердился в своём намерении. Han blev ännu fastare i sin föresats. 3. För att skapa perfektiv betydelse av verbet «участвовать» skall man använda verbfrasen: «принять участие»

10 Några perfektiva verb som inte har någon motsvarighet i imperfektiv aspekt med närliggande betydelse. Tillståndsverb och aktionsverb är i princip opariga, men ibland går det att skapa imperfektiva motsvarigheter som ligger nära det ursprungliga verbet: till ex. стукнуть (momentan verb med suffixet ”ну” borde inte ha någon imperfektiv form alls), men verbet стучать (som är imperfektiv) ligger väldigt nära i betydelse Följande verb har ingen liknande möjlighet till imperfektiv motsvarighet. Очутиться hamna Понадобиться behövas, bli behövlig состояться äga rum Стать börja Заблудиться gå vilse Verbet «заблудиться» har en falsk imperfektiv form «заблуждаться». «Заблуждаться» betyder att missta sig. Мы заблудились в лесу Vi gick vilse i skogen Вы заблуждаетесь. Ni misstar er.


Ladda ner ppt "Aspekter i Ryskan Svenskan - ordningsföljd Ryskan - helhet icke helhet"

Liknande presentationer


Google-annonser