Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ordklasser Svenska Substantiv en lampa, ett bord Adjektiv grön, varm Räkneord tre, tredje Pronomen jag, min, den Verb att läsa, att lära sig Adverb snabbt,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ordklasser Svenska Substantiv en lampa, ett bord Adjektiv grön, varm Räkneord tre, tredje Pronomen jag, min, den Verb att läsa, att lära sig Adverb snabbt,"— Presentationens avskrift:

1 Ordklasser Svenska Substantiv en lampa, ett bord Adjektiv grön, varm Räkneord tre, tredje Pronomen jag, min, den Verb att läsa, att lära sig Adverb snabbt, varmt Prepositioner från, till Konjunktioner och, att Interjektioner usch! hej! Ryska Substantiv лампа, стол, дно Adjektiv зелёный, тёплый Räkneord три, третий Pronomen я, мой, этот Verb читать, учиться Adverb быстро, горячо Prepositioner от, из, до, к Konjunktioner и, что Interjektioner ой! ох! фу! Svenska

2 Substantiv bestämd och obestämd form Svenska Obestämd form en,ett --------------------------------- Bestämd form 1 Bestämd slutartikel: stol en bord et 2 Fristående bestämd artikel + bestämd slutartikel Den gamla stolen; Det nya bordet Ryska Kategori bestämdhet/ obestämdhet är inte viktig. Den markeras inte morfologiskt, men kan uttryckas på olika sätt. Till ex. med hjälp av demonstrativa pronomen för att markera bestämdhet: этот мальчик eller med hjälp av kasus: выпей воды!; (drick vatten !) выпей воду!. (drick vattnet!)

3 Substantiv Genus Svenska Ryska maskulinum Maskulinum En pojke Femininum En flicka neutrum стол день femininu m utrum лампа недел я ночь ett statsråd, ett bord neutrum дн о мор е Reale En bil

4 Substantiv numerus SvenskaRyska Substantiv numerus Svenska Singular (ental) Ryska Singular (ental) Plural (flertal) Markeras oftast med ändelse pojkarflickorbord0 Plural (flertal) Markeras med ändelse столы дни лампы земли окна моря

5 Substantiv Kasus. Svenska Nominativ grundform subjekt (direkt) kasus Alla andra kasus uttrycks i svenskan med prepositioner Jag äter med en sked (Instrumentalis) Alla ryska kasus markeras med ändelser eller ändelser + prepositioner Genitiv indirekt kasus Markeras med s-ändelse eller prepositioner Studentens Ackusativ objekt kasus. Markeras med ordföljd Karl (N) slår Peter (Ack ) Dativ indirekt kasus Markeras med ordföljd eller prepositioner Jag gav min mor (D) en present Jag läser en saga för min son (D) Ryska Nominativ grundform subjekt (direkt) kasus Genitiv indirekt kasus Dativ indirekt kasus Ackusativ objekt (direkt) kasus Instrumental indirekt kasus Lokativ indirekt kasus (markeras alltid med prepositioner + ändelser!)

6 Adjektiv kongruensböjning SvenskaRyska NEUT Ett gammalt bord UT En gammal stol genus F старая M старый N старое genus numerus De gamla stolarna bestämdhet den gamla stolen numerus старые kasus кongruerar efter alla kasus

7 Adjektiv komparation Svenska Ryska Positiv gul Komparativ gulare Superlativ gulast Positiv жёлтый Komparativ желтее более жёлтый Superlativ желтейший самый жёлтый Absolut komparativ En äldre tant Absolut superlativ Med största nöje

8 Pronomen Svenska Personliga: jag du, hon, han, ni,... Possessiva: min, din hennes, vår … Reflexiva: mig, sig… Han slog sig Reciproka: varandra Demonstrativa: den, den här, den där.. Determinativa: den … (+som) Den som lever får se Relativa: som, vilken, vars…( Han läste boken som jag rekommenderade) Interrogativa: Vad? Vem? Vilken?… Indefinita : (kvantitativa): alla, varje, flera, somliga, ingen, någon… Ryska Personliga: я, ты. она, он, вы.. Possessiva: мой, твой, её, наш.. Reflexiva: себя Reciproka: друг друга Demonstrativa: этот, эта.. Determinativa: тот, та.. Relativa: который (ая, ое) Он читал книгу, которую я рекомендовал. Interrogativa: Что? Кто? Какой?.. Indefinita: Кто-нибудь, Что-нибудь.. Definita: все, весь, сам, каждый…

9 Räkneord Svenska Grundtal: (står för antal). en/ett (böjs efter genus), Från två, tre+… (oböjliga) Ordningstal: ( står för en plats som något har i en serie eller sekvens) Till exempel: första, andra… Ryska Grundtal : (står för antal, böjs i alla kasus). один/ одна/ одно böjs efter genus: (böjs efter alla genus), два/две (böjs efter 2 genus: M, F) Från три+…(bojs endast efter kasus) Ordningstal : ( står för en plats som något har i en serie eller sekvens; böjs efter alla genus i kasus!!!) Till exempel: первый, второй… Kollektiva räkneord:(stycketal) Till exempel: двое, трое, пятеро …

10 Verb infinita former Svenska Infinitiv: att skriva Presens particip: skrivande finns ingen motsvarighet i svenskan Perfekt particip skriven Supinum skrivit Ryska Infinitiv: читать (att läsa) Presens particip aktivum: читающий (läsande/den som läser) Presens particip passivum: читаемый (det som läses) Perfekt particip aktivum: читавший (den som läste) Perfekt particip passivum: читанный (det som lästes) (finns ingen motsvarighet i ryskan)

11 Verb finita former SvenskaRyska tempus Presens skriver Futurum ska skriva kommer att skriva Pluskvamperfekt hade skrivit Imperfekt skrev Perfekt har skrivit Preteritum tempus preteritumpresensfuturum Imperfektiv aspekt пишет Perfektiv Aspekt напишет Imperfektiv Aspekt писал (а,о,и) Imperfektiv Aspekt будет писать Perfektiv Aspekt Написал (а,о,и) singular m, f, n. (konsonant, а,o) Plura l (и) Ryska verb böjs i 1-a, 2-a, 3-e, pers.(i sing.. och pl..) i presens och futurum, i preteritum böjs i genus Svenska verb har endast en finit/böjd form för alla personer: en i presens, en i preteritum

12 Verb Huvudverb och hjälpverb Huvudverben uttrycker handlingar, tillstånd, skeenden. Hjälpverben (kan inte stå ensamma som predikat i satsen!!!) används som kopula eller för att bilda sammansatta former: tempus, passivum och för атт uttrycka modalitet. Svenska Hjälpverben: I svenskan använder man följande verb som kopula: vara, bli, heta, kallas, verka, förefalla, anses, utses (till),göras (till) Passivum: Boken är/var skriven. Temporala : ha, skola, komma att… Modala : kunna, böra, vilja, få, skola, måste, må, behöva, bli… Ryska Hjälpverben: I ryskan använder man följande verb som kopula: быть, стать. Я студент; Я буду/стану студентом; Я был/стал студентом. Passivum : Книга была написана Temporala : быть. (används bara för futurum) буду читать. Modala : мочь, хотеть,желать

13 Verb modalitet Modus Svenska Indikativ: Han lever, levde, ska leva/kommer att leva. Imperativ: Lev väl! Gör det! Konjunktiv: 1. Om jag vore du, skulle jag studera. 2.”Optativen” Leve Kungen! Konditionalis I: Han skulle leva lyckligare om han hade tid för familjen. (möjligt) Konditionalis II: Han skulle ha levt lyckligare om han hade haft tid för familjen.(omöjligt) Ryska Indikativ : Он живёт, жил, будет жить Imperativ : Живи/живите счастливо! Сделай/сделайте это! Konjunktiv : 1. Если бы я был тобой, а бы учился.2.” Optativen” Да здравствует король! (Konditionalis) I Он мог бы жить счастливее, если бы у него было время для семьи. II. Он прожил бы жизнь счастливее, если бы у него было время для семьи.

14 Verb diateser (huvudformer) Svenska Aktivum: Lena-(subjekt) tvättar sin hund. Passivum: Verbens -s former Hunden (sub.) tvättas av Lena(agent) Passivum II ( sammansatt: hjälp verb+perfekt particip )Hunden (sub.) är (var) tvättad av Lena (agent) Deponens: Verbens -s former Hunden vistas jämt i parken och trivs där. Reflexivum I: Verbens -s former 1. Den elaka hunden bits - (potentiell handling) 2. Hunden umgås - (reciprokt) bara med andra hundar. Reflexivum II : Hunden slickar sig Ryska Aktivum : Лена (subjekt) моет свою собаку Passivum :Собака (sub.) моется(reflexiv form)Леной (agent) Passivum II : ( sammansatt: hjälp verb+perfekt particip ) Собaka (sub.) (была) вымыта Леной(agent) Deponens (har ingen motsvarighet i ryskan, kan återges med reflexivum) Reflexivum : 1.Злая собaka кусается- (potentiell handling) 2. Собака общается только с другими собаками (reciprokt) (reflexivum II) Собака лижет себя

15 Adverb står som bestämning till: verb, adjektiv, andra adverb. Svenska Till verb: hon skriver vackert Jag kom sent. Jag arbetar hemma etc. Till adjektiv: en fantastiskt vacker/mycket vacker handstil. Till andra adverb: Hon skriver fantastiskt vackert/mycket vackert Ryska Till verb: Она пишет красиво. Я пришёл поздно. Я работаю дома. Till adjektiv: фантастически красивый /очень красивый почерк Till andra adverb: Она пишет фантастически красиво/ очень красиво


Ladda ner ppt "Ordklasser Svenska Substantiv en lampa, ett bord Adjektiv grön, varm Räkneord tre, tredje Pronomen jag, min, den Verb att läsa, att lära sig Adverb snabbt,"

Liknande presentationer


Google-annonser