Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ryska räkneord har olika morfologiska egenskaper

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ryska räkneord har olika morfologiska egenskaper"— Presentationens avskrift:

1 Ryska räkneord har olika morfologiska egenskaper
Räkneord i ryska Ryska räkneord har olika morfologiska egenskaper

2 substantivisk böjning
Morfologi grundtal Один____________ два_______räkneord_________тысяча, миллион substantivisk böjning genus/numerus/kasus adjektivisk Böjning genus/numerus/kasus bibehåller genus kasusböjningen kasusböjningen

3 grupper 1. Grund tal: два, десять, восемьсот (se Wikland, s 98-104)
2. Ordningstal: второй, десятый восьмисотый (se Wikland, s ) 3. Kollektiva räkneord: твое, трое шестеро (se Wikland, ”stycketal” s ) 4. Andra kvantitativa ord: оба, полтора, масса, куча (en hög) …etc. a. оба (båda): (se Wikland, s105) b. полтора (En och en halv): (se Wikland, s104)

4 Syntaktiska funktioner
1.attribut: a) kvantitativ: mina två vackra systrar: mina - bestämt attribut, två kvantitativattribut vackra - adjektivattribut b) adjektivisk : min första lektion: vin bestämt attribut första adjektivisk attribut. 2. predikativ: Он был первым на финише. (Han gick först i målet) 3.Subjekt Трое вошли в комнату (tre (stucken) kom in i rummet) 4.Objekt Мы увидели обоих (Vi fick se båda)

5 Skillnad mellan kongruens och styrning.
Kongruens –är ”grammatiskt reglerad överensstämmelse mellan två eller flera ord med avseende på en viss egenskap: Ett gammalt träd /старое дерево; en gammal björk / старая берёза; kongruens i genus gamla björkar /старые берёзы kongruens i genus och numerus Styrning - är det att ett leds böjningsform är beroende av lexikala egenskaper hos ett ord i samma sats eller mening. Till exempel preposition eller räkneord vid bordet / у стола (gen); till bords/ к столу (dat); еn bit bröd /кусок хлеба (mått gen.) två flickor/ две девочки (gen.sing.) fem flickor / пять девочек (gen.pl.) Om kombinationen räkneord+substantiv står i direkta kasus Nominativ eller Ackusativ (för Ackusativ gäller det uteslutande för ”icke levande” substantiv) Grundtal styr!!! (obs!!! аlla utom talet один,som kongruerar) Ordningstal kongruerar!!!

6 kongruens och styrning. (exempel)
Styrning kongruens och styrning N чашка чая чайная чашка G у чашки чая у чайной чашки D к чашке чая к чайной чашке Ack в чашку чая в чайную чашку In. с чашкой чая с чайной чашкой L в чашке чая в чайной чашке N (styrning subst.чашка styr subst. чай) N kongruens: adj. чайная kongruerar med subst. чашка) D (prep. k styr Dativ чашке D. (prep. k styr Dativ (чашкe,) och ordet чашка D styr чая (måttG) adjektivet чайной D kongruerar med sub. чашке)

7 kongruens och styrning i kombinationer med räkneord 1 (räkneord+substantiv+Genitivattribut )
G у трёх чашek чая D k трём чашкам чая Ack три чашки чая In. с тремя чашками чая L в трёх чашках чая Direkta kasus: N och Ack: räkneord står i motsvarande kasus, medan dess kompliment (чашка) står i Genitiv sing., «чай» utgör Genitivattribut till «чашка» (står i G) = styrning. I Oblika kasus: G, D, In. L( i den här tabelen) styrs räkneord av prepositioner ( kan styras även av andra ord i satsen). Substantivet har alltid!!! pluralform, för att räkneord i sig markerar pluralitet! substantiv i G sing efter 2,3,4 -( i N och Ack -) är undantag! Både räkneord (три) och dess komplement(чашка) tar motsvarande kasus former i oblika kasus – kongruens mellan dessa två uppstår; Substantivet чай styrs av substantivet чашка och förbli i Genitiv för att deras relation förbli – styrning.

8 kongruens och styrning i kombinationer med räkneord 2 (räkneord+adjektiv+substantiv)
N och Ack styrning + kongruens (adjektivet kongruerar med substantivet och står i plural form) N три чайные чашки пять чайных чашек G у трёх чайных чашек  у пяти чайных чашек D к трём чайным чашкам к пяти чайным чашкам Ack три чайные чашки пять чайных чашек In. с тремя чайными чашкaми с пятью чайными чашками L в трёх чайных чашках в пяти чайных чашках Obs!!! Ack = G.pl. För animata substantiv (levande) N (direkt kasus) три студента; три стакана Ack. (direkt kasus) трёх студентов; три стакана Я вижу трёх студентов/ трёх девушек. Я вижу три стакана / три чашки.

9 kongruens och styrning i kombinationer med räkneord 2 (räkneord+adjektiv+substantiv - fortsättning)
Adjektiv står i pluralis även efter 2, 3, 4 för att räkneord i sig anger pluralitet. Flera språk inte markerar pluralis på substantiv. I ryska pluralitet på substantiv markeras efter 5, som är norm. три чашки, пять чашек /стаканов /окон; три стакана, три окна. Substaniv i G.sing. efter 2, 3, 4 (i direkt kasus) är undantag ! (kvarleva efter «dualis» – special plural form för 2, som spred sig till 3 och 4 och sammanfaller till formen med G.sing.), men adjektiv «uppför sig» enligt reglerna och markerar pluralitet även efter 2, 3, 4. I ryska sammanfaller N.pl. med G.pl. för feminina substantiv så är det svart att se om pluralitet är markerat på substantiv, just därför adjektivet som är attribut till feninina substantiv står i N.pl. Men i G . pl. som attribut till maskulina och neutrer: Чашка = три чайные чашки; стакан = три чайных стакана, окно -три больших окна Adjektivet «minns» att räkneord styr Genitiv plural, när det gäller maskulina och neutrer, men «blir lurat» av feminina substantiv!


Ladda ner ppt "Ryska räkneord har olika morfologiska egenskaper"

Liknande presentationer


Google-annonser