Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Räkneord i ryska Ryska räkneord har olika morfologiska egenskaper.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Räkneord i ryska Ryska räkneord har olika morfologiska egenskaper."— Presentationens avskrift:

1 1 Räkneord i ryska Ryska räkneord har olika morfologiska egenskaper

2 2 Morfologi grundtal Один____________ два_______räkneord_________тысяча, миллион adjektivisk Böjning genus/numerus/kasus bibehåller genus kasusböjningen substantivisk böjning genus/numerus/kasus

3 3 grupper 1. Grund tal: два, десять, восемьсот (se Wikland, s 98-104) 2. Ordningstal: второй, десятый восьмисотый (se Wikland, s 106 - 107) 3. Kollektiva r ä kneord: твое, трое шестеро (se Wikland, ” stycketal ” s 104-105) 4. Andra kvantitativa ord: оба, полтора, масса, куча (en h ö g ) … etc. a. оба ( b å da) : (se Wikland, s105) b. полтора ( En och en halv): (se Wikland, s104)

4 4 Syntaktiska funktioner 1.attribut: a) kvantitativ: mina tv å vackra systrar: mina - best ä mt attribut, tv å - kvantitativattribut vackra - adjektivattribut b) adjektivisk : min f ö rsta lektion: vin - best ä mt attribut f ö rsta - adjektivisk attribut. 2. predikativ: Он был первым на финише. (Han gick f ö rst i m å let) 3.Subjekt Трое вошли в комнату (tre (stucken) kom in i rummet) 4.Objekt Мы увидели обоих (Vi fick se b å da)

5 5 Skillnad mellan kongruens och styrning. Kongruens –ä r ” grammatiskt reglerad ö verensst ä mmelse mellan tv å eller flera ord med avseende p å en viss egenskap: Ett gammalt tr ä d /старое дерево; en gammal bj ö rk / старая берёза; kongruens i genus gamla bj ö rkar /старые берёзы kongruens i genus och numerus Styrning - ä r det att ett leds b ö jningsform ä r beroende av lexikala egenskaper hos ett ord i samma sats eller mening. Till exempel preposition eller r ä kneord vid bordet / у стола (gen); till bords/ к столу (dat); еn bit br ö d /кусок хлеба (m å tt gen.) tv å flickor/ две девочки (gen.sing.) fem flickor / пять девочек (gen.pl.) Om kombinationen räkneord+substantiv står i direkta kasus Nominativ eller Ackusativ (för Ackusativ gäller det uteslutande för ”icke levande” substantiv) Grundtal styr!!! (obs!!! аlla utom talet один,som kongruerar) Ordningstal kongruerar!!!

6 6 kongruens och styrning. (exempel) Styrning kongruens och styrning N чашка чая чайная чашка G у чашки чая у чайной чашки D к чашке чая к чайной чашке Ack в чашку чая в чайную чашку In. с чашкой чая с чайной чашкой L в чашке чая в чайной чашке N (styrning subst.чашка styr subst. чай) N kongruens: adj. чайная kongruerar med subst. чашка) D (prep. k styr Dativ чашке D. (prep. k styr Dativ (чашкe,) och ordet чашка D styr чая (m å ttG) adjektivet чайной D kongruerar med sub. чашке)

7 7 kongruens och styrning i kombinationer med r ä kneord 1 ( r ä kneord+substantiv+Genitivattribut ) N три чашки чая G у трёх чашek чая D k трём чашкам чая Ack три чашки чая In. с тремя чашками чая L в трёх чашках чая Direkta kasus: N och Ack: r ä kneord st å r i motsvarande kasus, medan dess kompliment (чашка) st å r i Genitiv sing., « чай » utg ö r Genitivattribut till « чашка » (st å r i G) = styrning. I Oblika kasus: G, D, In. L( i den h ä r tabelen) styrs r ä kneord av prepositioner ( kan styras ä ven av andra ord i satsen). Substantivet har alltid!!! pluralform, f ö r att r ä kneord i sig markerar pluralitet! substantiv i G sing efter 2,3,4 -( i N och Ack -) ä r undantag! B å de r ä kneord (три) och dess komplement(чашка) tar motsvarande kasus former i oblika kasus – kongruens mellan dessa tv å uppst å r; Substantivet чай styrs av substantivet чашка och f ö rbli i Genitiv f ö r att deras relation f ö rbli – styrning.

8 8 kongruens och styrning i kombinationer med r ä kneord 2 ( r ä kneord+adjektiv+substantiv ) N och Ack styrning + kongruens (adjektivet kongruerar med substantivet och st å r i plural form) N три чайные чашки пять чайных чашек  G у трёх чайных чашек  у пяти чайных чашек  D к трём чайным чашкамк пяти чайным чашкам Ack три чайные чашки пять чайных чашек  In. с тремя чайными чашкaми с пятью чайными чашками L в трёх чайных чашках в пяти чайных чашках Obs!!! Ack = G.pl. F ö r animata substantiv (levande) N (direkt kasus)три студента;три стакана Ack. (direkt kasus)трёх студентов; три стакана Я вижу трёх студентов/ трёх девушек. Я вижу три стакана / три чашки.

9 9 kongruens och styrning i kombinationer med r ä kneord 2 ( r ä kneord+adjektiv+substantiv - forts ä ttning ) Adjektiv st å r i pluralis ä ven efter 2, 3, 4 f ö r att r ä kneord i sig anger pluralitet. Flera spr å k inte markerar pluralis p å substantiv. I ryska pluralitet p å substantiv markeras efter 5, som ä r norm. три чашки, пять чашек  /стаканов /окон  ; три стакана, три окна. Substaniv i G.sing. efter 2, 3, 4 (i direkt kasus) ä r undantag ! (kvarleva efter « dualis » – special plural form f ö r 2, som spred sig till 3 och 4 och sammanfaller till formen med G.sing.), men adjektiv « uppf ö r sig » enligt reglerna och markerar pluralitet ä ven efter 2, 3, 4. I ryska sammanfaller N.pl. med G.pl. f ö r feminina substantiv s å ä r det svart att se om pluralitet ä r markerat p å substantiv, just d ä rf ö r adjektivet som ä r attribut till feninina substantiv st å r i N.pl. Men i G. pl. som attribut till maskulina och neutrer: Чашка = три чайные чашки; стакан = три чайных стакана, окно -три больших окна Adjektivet « minns » att r ä kneord styr Genitiv plural, n ä r det g ä ller maskulina och neutrer, men « blir lurat » av feminina substantiv!


Ladda ner ppt "1 Räkneord i ryska Ryska räkneord har olika morfologiska egenskaper."

Liknande presentationer


Google-annonser