Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gerundium är en verbform = en ”korsning” mellan verb och adverb

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gerundium är en verbform = en ”korsning” mellan verb och adverb"— Presentationens avskrift:

1 Gerundium är en verbform = en ”korsning” mellan verb och adverb

2 Verb + adverb I. Verbala drag 1.Transitivitet: Intransitivitet:
Читая + книгу (direkt objekt i ackusativ) сидя + на стуле (aldrig! direkt objekt i ackusativ) Любя + подругу (direkt objekt i ackusativ) ходя + по комнате (aldrig! direkt objekt i ackusativ) 2. Reflexivitet Bibehåller reflexiva partiklet ”ся”,dock i formen ”сь”: смеяться - смеясь I Peteritum lägger man till även suffiхet ”ши” рассмеяться - рассмеявшись 3.Aspekt Imperfektiva verb bildar presens gerundium: делать- дела(ю/ют) - делая. Presensstam + ”а” eller ”я” eller Infinitivs stammen + ”а” eller ”я” (узнавать - узнавая) La märke till att presensstam för verbet ”узнавать” är ”узна” - узнаю, узнают Perfektiva verb bildar preteritum gerundium:сделать-сдела(л) - сделав.Preteritums stam där ”л” ersätts med ”в”. Gerundiums bildning se Wikland s !!! 4. Styr samma kasus som respektive verb Управляя страной (Instrumentalis) Помогая студентам (Dativ) Достигнув вершины (genitiv)

3 Verb + adverb II. Adverbiella drag: 1.Oböjliga:
böjs varken i genus, numerus eller kasus 2. Med tiden ”förvandlades” några gerundier till adverb till exempel: ”судя” = gerundium av verbet судить (att döma) судя по всему ( av allt att döma) ”спустя”= gerundium av verbet спустить (släppa loss) 20 лет спустя (20 år senare)

4 Syntaktiska funktioner 1
Gerundiums syntaktiska funktioner sammanfaller med adverbens funktioner. Gerundiumkonstruktioner i satsen utgör olika typer av adverbial i ryskan. Kan oftast ersättas med adverbiella bisatser. Gerundium presens 1. Sätt adverbial (andrahandshandling) på vilket sätt? I vilken ställning? Genom att göra vad? Utan att göra vad? Я читаю лёжа Jag läser och ligger (liggande) Я говорю заикаясь Jag talar stammande. Я понимаю текст не глядя в словарь Jag förstår texten utan att titta i ordboken 2. Tidsadverbial (markerar samtidighet av två pågående handlingar) Я лежу читая Jag ligger och läser. (läsande) Открывая книгу я вижу твои рисунки Jag håller på att öppna boken och ser dina teckningar (när jag håller på…)

5 Syntaktiska funktioner 2
Gerundium preteritum 1. Sätt adverbial Он успел на поезд, прибежав к станции короткой дорогой. Han hann till tåget genom att springa den korta vägen till stationen Он вышел хлопнув дверью Han gick ut (bokstavligen -”smällande med dörren”) och smällde i dörren Он вышел не сказав ничего Han gick ut utan att ha sagt någonting 2. Tidsadverbial Открыв книгу я увидел твои рисунки. Efter att jag hade öppnat boken fick jag se dina teckningar Сев в машину я заметил, что радио украли. Efter att jag hade satt mig i bilen upptäckte jag att radion blivit stulen

6 Vad är det för fel ? Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа.
Gerundium konstruktion När jag närmade mig (åkande med…) stationen flög min hatt iväg Bisats huvudsats

7 Vad är det för fel ? Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа.
Gerundium konstruktion När jag närmade mig (åkande med…) stationen flög min hatt iväg Bisats huvudsats Подъезжая subjekt? к станции с меня слетела шляпа(subjekt 2). 2 olika subjekt Когда я подъезжал к станции, с меня слетела шляпа olika subjekt subjekt subjekt 2 Satsen med gerundium konstruktionen måste ha en och samma subjekt för hela satsen !!! Подъезжая к станции я потерял шляпу. När jag närmade mig stationen tappade jag min hatt

8 Gerundium: sammanfattning 1 transitiva verb
aspekt tempus Imperfektiva verb presens preteritum anmärkningar читать видеть слышать читая видя слыша Vissa verb bildar aldrig presens gerundium: 1) verb som saknar vokal i presensstam ждать, пить, рвать, тереть 2) verb som har infinitiv på «чь» мочь, беречь, жечь, печь 3) verb med suffix «ну» сохнуть, мокнуть, гаснуть 4) verb vars gerundiumform inte används längre: петь, писать, пахать, резать Perfektiva verb прочитав увидев услышав прочитать увидеть услышать Vissa perfektiva verb bildar ”falska” presens gerundier som i själva verket är preteritum gerundier: прочитать – прочтя=прочитав; увидеть – увидя= увидев услышать – услыша=услышав принести – принеся (принесши) привезти –привезя (привезши)

9 Gerundium: sammanfattning 2 intransitiva verb
aspekt tempus Imperfektiva verb presens preteritum anmärkningar стоять садиться улыбаться идти ехать стоя садясь улыбаясь идя (идучи)* (едучи)* presens gerundium som bildas med suffixen «учи/ючи» är sällsynta, och dessa advänds vid verb som inte kan bilda gerundium på «a/я»,till exempel verbet «ехать» Perfektiva verb простояв сев улыбнувшись пришедши* приехав ”Falska” presens gerundier från perfektiva intransitiva verb: *придти – придя (пришедши) встретиться – встретясь=встретившись проститься – простясь=простившись простоять сесть улыбнуться придти приехать


Ladda ner ppt "Gerundium är en verbform = en ”korsning” mellan verb och adverb"

Liknande presentationer


Google-annonser