Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gerundium Gerundium är en verbform = en ”korsning” mellan verb och adverb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gerundium Gerundium är en verbform = en ”korsning” mellan verb och adverb."— Presentationens avskrift:

1 Gerundium Gerundium är en verbform = en ”korsning” mellan verb och adverb

2 Verb + adverb I. Verbala drag 1.Transitivitet: Intransitivitet: Читая + книгу (direkt objekt i ackusativ) сидя + на стуле (aldrig! direkt objekt i ackusativ) Любя + подругу (direkt objekt i ackusativ) ходя + по комнате (aldrig! direkt objekt i ackusativ) 2. Reflexivitet Bibehåller reflexiva partiklet ”ся”,dock i formen ”сь”: смеяться - смеясь I Peteritum lägger man till även suffiхet ”ши” рассмеяться - рассмеявшись 3.Aspekt Imperfektiva verb bildar presens gerundium: делать- дела(ю/ют) - делая. Presensstam + ”а” eller ”я” eller Infinitivs stammen + ”а” eller ”я” (узнавать - узнавая) La märke till att presensstam för verbet ”узнавать” är ”узна” - узнаю, узнают Perfektiva verb bildar preteritum gerundium:сделать-сдела(л) - сделав.Preteritums stam där ”л” ersätts med ”в”. Gerundiums bildning se Wikland s. 192-195!!! 4. Styr samma kasus som respektive verb Управляя страной (Instrumentalis) Помогая студентам (Dativ) Достигнув вершины (genitiv)

3 Verb + adverb II. Adverbiella drag: 1.Oböjliga: böjs varken i genus, numerus eller kasus 2. Med tiden ”förvandlades” några gerundier till adverb till exempel: ”судя” = gerundium av verbet судить (att döma) судя по всему ( av allt att döma) ”спустя”= gerundium av verbet спустить (släppa loss) 20 лет спустя (20 år senare)

4 Syntaktiska funktioner 1 Gerundiums syntaktiska funktioner sammanfaller med adverbens funktioner. Gerundiumkonstruktioner i satsen utgör olika typer av adverbial i ryskan. Kan oftast ersättas med adverbiella bisatser. Gerundium presens 1. Sätt adverbial (andrahandshandling) på vilket sätt? I vilken ställning? Genom att göra vad? Utan att göra vad? Я читаю лёжа. Jag läser och ligger (liggande) Я говорю заикаясь Jag talar stammande. Я понимаю текст не глядя в словарь Jag förstår texten utan att titta i ordboken 2. Tidsadverbial (markerar samtidighet av två pågående handlingar) Я лежу читая Jag ligger och läser. (läsande) Открывая книгу я вижу твои рисунки Jag håller på att öppna boken och ser dina teckningar (när jag håller på…)

5 Syntaktiska funktioner 2 Gerundium preteritum 1. Sätt adverbial Он успел на поезд, прибежав к станции короткой дорогой. Han hann till tåget genom att springa den korta vägen till stationen Он вышел хлопнув дверью Han gick ut (bokstavligen -”smällande med dörren”) och smällde i dörren Он вышел не сказав ничего Han gick ut utan att ha sagt någonting 2. Tidsadverbial Открыв книгу я увидел твои рисунки. Efter att jag hade öppnat boken fick jag se dina teckningar Сев в машину я заметил, что радио украли. Efter att jag hade satt mig i bilen upptäckte jag att radion blivit stulen

6 Vad är det för fel ? Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа. Gerundium konstruktion När jag närmade mig (åkande med…) stationen flög min hatt iväg Bisats huvudsats

7 Vad är det för fel ? Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа. Gerundium konstruktion När jag närmade mig (åkande med…) stationen flög min hatt iväg Bisats huvudsats Подъезжая subjekt? к станции с меня слетела шляпа(subjekt 2). 2 olika subjekt Когда я подъезжал к станции, с меня слетела шляпа. 2 olika subjekt subjekt 1 subjekt 2 Satsen med gerundium konstruktionen måste ha en och samma subjekt för hela satsen !!! Подъезжая к станции я потерял шляпу. När jag närmade mig stationen tappade jag min hatt

8 Gerundium: sammanfattning 1 transitiva verb aspekttempus Imperfektiva verbpresenspreteritumanmärkningar читать видеть слышать читая видя слыша Vissa verb bildar aldrig presens gerundium: 1) verb som saknar vokal i presensstam ждать, пить, рвать, тереть 2) verb som har infinitiv p å « чь » мочь, беречь, жечь, печь 3) verb med suffix « ну » сохнуть, мокнуть, гаснуть 4) verb vars gerundiumform inte anv ä nds l ä ngre: петь, писать, пахать, резать Perfektiva verb прочитав увидев услышав anmärkningar прочитать увидеть услышать Vissa perfektiva verb bildar ” falska ” presens gerundier som i sj ä lva verket ä r preteritum gerundier: прочитать – прочтя=прочитав; увидеть – увидя= увидев услышать – услыша=услышав принести – принеся (принесши) привезти – привезя (привезши)

9 Gerundium: sammanfattning 2 intransitiva verb aspekttempus Imperfektiva verbpresenspreteritumanmärkningar стоять садиться улыбаться идти ехать стоя садясь улыбаясь идя (идучи)* (едучи)* presens gerundium som bildas med suffixen « учи/ючи » ä r s ä llsynta, och dessa adv ä nds vid verb som inte kan bilda gerundium p å « a/я »,till exempel verbet « ехать » Perfektiva verbanmärkningar простояв сев улыбнувшись пришедши* приехав ” Falska ” presens gerundier fr å n perfektiva intransitiva verb: *придти – придя (пришедши) встретиться – встретясь=встретившись проститься – простясь=простившись простоять сесть улыбнуться придти приехать


Ladda ner ppt "Gerundium Gerundium är en verbform = en ”korsning” mellan verb och adverb."

Liknande presentationer


Google-annonser