Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Adverb - exempel Adverb adverbial.. Exempel 1 1.Tidsadverbial a. adverbial uttryckt med prepositionsfraser, nominalfraser eller adverbiella bisatser:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Adverb - exempel Adverb adverbial.. Exempel 1 1.Tidsadverbial a. adverbial uttryckt med prepositionsfraser, nominalfraser eller adverbiella bisatser:"— Presentationens avskrift:

1 Adverb - exempel Adverb adverbial.

2 Exempel 1 1.Tidsadverbial a. adverbial uttryckt med prepositionsfraser, nominalfraser eller adverbiella bisatser: 1.a Это было в прошлом году. (PP) Det var f ö rra å ret (NP) 2.a.Мы ждали двое суток (NP ) Vi v ä ntade i tv å dygn (PP) 3.a.Он сделал это, когда он пришёл домой (bisats) Han gjorde det, n ä r han kom hem (bisats) b. adverbial uttryckt med adverb: 1b. Это было давно Det var f ö r l ä nge sedan. (PP = P.+Adv.+Adv.) 2.b. Мы ждали долго Vi v ä ntade l ä nge 3.b. Он сделал это тогда. Han gjorde det d å

3 Exempel 2 2. Platsadverbial – a. adverbial uttryckt med prepositionsfraser eller adverbiella bisatser: 1.a.Я живу в доме. Jag bor i huset 2.a. Он вошёл в дом. Han gick in i huset. 3.a.Там где стоял мой дом, растёт теперь трава. D ä r mitt hus stod, v ä xer gr ä set nu. b. adverbial uttryckt med adverb: 1.a Я живу дома. Jag bor hemma. 2.a Он вошёл внутрь Han gick in 3.a Там растёт теперь трава. D ä r v ä xer gr ä set nu.

4 Exempel 3 3. S ä ttsadverbial a. adverbial uttryckt med NP; PP; eller adverbiella bisatser: 1.a. Он шёл быстрыми шагами. (NP) Han gick med raska steg. (PP) 2.a. Он говорил с самоуверенным видом. (PP) Han talade med sj ä lvs ä ker uppsyn (PP) 3.a. Он сделал это, как будто бы он никогда и не делал ничего другого. Han gjorde det, som om han aldrig gjort n å got annat. b. adverbial uttryckt med adverb 1.a. Он шёл быстро. Han gick fort 2.a. Он говорил самоуверенно. Han talade sj ä lvs ä kert 3.a. Он сделал это умело. Han gjorde det skikligt

5 Exempel 4 4.Grad/m ä ngdadverbial a. adverbial uttryckt med prepositionsfraser och nominalfraser. 1.a.Он в высшей степени переутомлён (PP) Han ä r i h ö g grad utarbetad. (PP) 2.a Она ни в коей мере не виновата (PP) Hon ä r inte i n å gon grad skyldig. (PP) 3.a Мы видели его два раза. (NP) Vi s å g honom tv å g å nger. (NP) b. adverbial uttryckt med adverb: Он абсолютно/полностью переутомлён. Han ä r totalt utarbetad. Она совсем не виновата. Hon ä r alldeles oskyldig Мы видели его дважды. Vi s å g honom - adverb finns inte i svenska

6 Exempel 5 5. Avsikts-/finaladverbial a. adverbial uttryckt med prepositionsfraser eller adverbiella bisatser 1.a Они это сделали хорошими/плохими/серьёзным намерениями. De gjorde deт med avsikt/med flit 2.a Они это сделали с умыслом De gjorde deт med upps å t 3.b. Они это сделали чтобы разозлить всех De gjorde det f ö r att f ö rarga alla b. adverbial uttryckt med adverb 1.b Они это сделали намеренно/(нарочно) De gjorde det avsiktligt 2.b Они это сделали умышленно, преднамеренно De gjorde det upps å tligen. 3.b Они это сделали назло De gjorde det adverb (finns inte i svenskan)

7 Exempel 6 6. Kausal/orsaksadverbial a. adverbial uttryckt med prepositionsfraser eller adverbiella. bisatser 1.a. Мы это сделали в пьяном виде Vi gjorde det i fyllan 2.b Мы это сделали, потому что мы были пьяны Vi gjorde det eftersom vi var berusade 3.c. Tак как я погорячился, я наговорил массу глупостей. Eftersom jag brusade upp, sade jag massa dumheter. b. adverbial uttryckt med adverb: 1.b. Мы это сделали, спьяна/спьяну Vi gjorde det adverb (finns inte p å svenska ) 2.b = 1.b. 3.c. Сгоряча я наговорил массу глупостей. adverb (finns inte p å svenska) sade jag massa dumheter.


Ladda ner ppt "Adverb - exempel Adverb adverbial.. Exempel 1 1.Tidsadverbial a. adverbial uttryckt med prepositionsfraser, nominalfraser eller adverbiella bisatser:"

Liknande presentationer


Google-annonser