Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ryska verb Veckans verb 11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ryska verb Veckans verb 11."— Presentationens avskrift:

1 Ryska verb Veckans verb 11

2 Veckans verb 11 Wikland s. 140-141; verbgrupp 6
Grupp 6a. Alla verb är imperfektiva! 5 enstaviga verb på «ить» med presensstam: på konsonanten+ «ь» пить, бить, шить, лить, вить Verben пить och шить är pariga, dvs kan prefigeras med tom prefix och bilda ett riktigt aspektpar: Пить/ выпить (att dricka); шить/сшить.(att sy); eller med pregnant prefix: попить; зашить Andra verb tar uteslutande modifierande/pregnanta prefixen: бить (att slå) убить (att slå ihjäl, mörda) лить(att hälla,gjuta) вылить(att hälla ut) залить (att svämma över) вить(ся) (tvinna, slingra sig, cirkla, virvla) завить(att locka) Böjning Я пью,шью, бью, лью, вью Мы пьём, шьём, бьём, льём, вьём Ты пьёшь, шьёшь, бьёшь, льёшь, вьёшь Вы пьёте, шьёте, бьёте, льёте, вьёте Он пьёт, шьёт, бьёт, льёт, вьёт Они пьют, шьют, бьют, льют, вьют. Obs! Inskot av vokalen «о» vid böjningen, om prefixet är «с» eller «от» (сошью,отобью…) Preteritum: пил,пила, пили: шил, шила, шили; бил, била, били; лил, лила, лили; вил, вила, вили; Imperativ: пей/пейте! шей/шейте! бей/бейте! лей/лейте! вей/вейте

3 Veckans verb 11 Böjning: presensstam: på «o + (j)» = moju ect…
Grupp 6b. Alla verb är imperfektiva! 5 enstaviga verb på «ыть» med presensstam: på «o + (j)» выть(att tjuta, yla), рыть(att gräva, rota) , ныть(gnälla, mola, molverka/göra ont) Verben мыть och крыть. är pariga, dvs kan prefigeras med tom prefix och bilda ett riktigt aspektpar: мыть/ вымыть (att tvätta)); крыть/покрыть.(att täcka); eller med pregnant prefix: смыть(tvätta bort/spola bort); закрыть(stänga); Andra verb i gruppen tar uteslutande modifierande/pregnanta prefixen: прорыть(gräva genom) завыть (börja yla) Böjning: presensstam: på «o + (j)» = moju ect… Я мою, крою, рою, вою, ною Мы моем, кроем, роем, воем, ноем Ты моешь, кроешь, роешь, воешь, ноешь Вы моете, кроете, роете, воете, ноете Он моет, кроет, роет, воет, ноет Они моют, кроют, роют, воют, ноют

4 Preteritum och Imperativ
Grupp 6c. Ett verb: петь (sjunga) med presensstam: på «o + (j)» poju Verbet är imperfektiv och tar tom prefix петь - спеть Böjning: Я пою Мы поём Ты поёшь Вы поёте Он поёт Они поют. Preteritum: пел ,пела,пели Imperativ: пой/пойте! ____________________ Не можешь пить, не пой! Не можешь петь, не пей!


Ladda ner ppt "Ryska verb Veckans verb 11."

Liknande presentationer


Google-annonser