Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ENGELSKA GENOMGÅNG I ÄMNET Det svenska kulturarvet: spår 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ENGELSKA GENOMGÅNG I ÄMNET Det svenska kulturarvet: spår 1."— Presentationens avskrift:

1 ENGELSKA GENOMGÅNG I ÄMNET Det svenska kulturarvet: spår 1

2 Verb är de ord som talar om vad någon gör eller gjorde. Det är också verben som talar om när någon gör eller gjorde något – genom att ha olika former. - Exempel: gå, gick, gått De här olika formerna kallas i grammatiken för tempus, som betyder tidsform. Det finns fem olika tempus, men vi ska nu lära oss två av dem – presens och imperfekt.

3 PRESENS = nutid PRESENS = nutid Presens är den form man använder när man talar om sådant som händer nu. Exempel: Jag går, hon skriver, vi sitter och så vidare. Grundform är den form som man kan sätta to framför (på svenska sätter vi att framför). Exempel: to jump, to listen, to see För att bilda presens och alltså kunna berätta att man gör det nu använder man grundformen som den är, men utan to. Exempel: I jump, you listen, we see Exempel: I jump, you listen, we see

4 Ganska enkelt om man bara vet vad grundformen heter, eller hur? MEN, det finns en viktig regel man måste komma ihåg. När man berättar att det är he, she eller it som gör något måste man lägga till ett –s på verbet! Exempel: - he jumps, she listens, it sees Exempel: - he jumps, she listens, it sees

5 Skriv nu fraserna på engelska. jag går __________________ du skriver __________________ vi hoppar __________________ ni läser __________________ de pratar __________________ han ser __________________ hon skriver __________________ den springer __________________ hon pratar __________________ han bor __________________

6 IMPERFEKT = dåtid IMPERFEKT = dåtid När man ska berätta att någon gjorde något igår, förra veckan eller för länge sedan använder man imperfekt. Grundregeln för att bilda imperfekt är att man tar grundformen och lägger till –ed. I jumped jag hoppade You listeneddu lyssnade

7 De allra flesta engelska verb följer denna regel, man säger att de är regelbundna. Men, det finns faktiskt ganska många verb som inte följer regeln utan bildar imperfekt (dåtid) på andra sätt. Det är samma sak i svenskan där de flesta verb bildar imperfekt genom att lägga till –de på slutet. Exempel: simmade, längtade, hämtade …...Men så har vi verb i svenskan som t ex såg (inte sede), ljög (inte ljugade), de är alltså oregelbundna!

8 De engelska verben som alltså bildar imperfekt på annat sätt än genom grundregeln kallas för oregelbundna och man måste helt enkelt lära sig dem. Imperfekt = dåtid regelbundna verb = grundform + - ed Exempel: walk + ed / jump + ed Oregelbundna verb = lära in

9 Infinitiv (grundform): - Att gå - To walk - Att gå - To walk Presens (nutid): - Jag går - I walk - Jag går - I walk Imperfekt (dåtid): - Jag gick - I walked

10 Perfekt: - Jag har gått - I have walked Imperativ (uppmaning): - Gå! - Walk!

11 Skriv nu fraserna på engelska Jag glömde __________________ Du gav __________________ Vi körde __________________ De började __________________ Han gick __________________ Hon hörde __________________ Ni tog __________________ Jag sålde __________________

12 Be och Have Det finns två verb på engelska som man absolut måste lära sig rätt former av för de är lite annorlunda. Det är: to be (att vara) Det är: to be (att vara) Och to have (att ha) Och to have (att ha)

13 BE BE Presens:Imperfekt: I am – Jag ärI was – Jag var You are- Du ärYou were – Du var He is – Han ärHe was – Han var She is – Hon ärShe was – Hon var It is – Den/det är It was – Den/det var We are- Vi ärWe were – Vi var They are – De ärThey were – De var You are – Ni ärYou were – Ni var

14 HAVE HAVE - Pressens:Imperfekt: I have - Jag harI had – Jag hade You have - Du harYou had – Jag hade He has – Han harHe had – Han hade She has – Hon harShe had – Hon hade It has – Den/det har It had – Den/det hade We have - Vi harWe had – Vi hade They have – De harThey had – De hade You have – Ni harYou had – Ni hade

15 Ett urval bland de vanligaste oregelbundna verben i det engelska språket Ett urval bland de vanligaste oregelbundna verben i det engelska språket Träna på oregelbundna verb med webbmagistern Träna på oregelbundna verb med webbmagistern Spela Jeopardy med oregelbundna verb här! Spela Jeopardy med oregelbundna verb här! Testa dina verbkunskaper här! Testa dina verbkunskaper här! GOOD LUCK! GOOD LUCK!


Ladda ner ppt "ENGELSKA GENOMGÅNG I ÄMNET Det svenska kulturarvet: spår 1."

Liknande presentationer


Google-annonser