Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karlskrona 2 november 2011 LVM (SFS 1988:870)  Ingår i Socialtjänstlagen (SOL)  Vem som helst kan göra LVM-anmälan  Missbrukshandläggare (kommun) utreder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karlskrona 2 november 2011 LVM (SFS 1988:870)  Ingår i Socialtjänstlagen (SOL)  Vem som helst kan göra LVM-anmälan  Missbrukshandläggare (kommun) utreder."— Presentationens avskrift:

1 Karlskrona 2 november 2011 LVM (SFS 1988:870)  Ingår i Socialtjänstlagen (SOL)  Vem som helst kan göra LVM-anmälan  Missbrukshandläggare (kommun) utreder  Socialnämnden beslutar  Intyg från leg läkare ingår. ”friskförklara somatiskt”

2 Karlskrona 2 november Missbruk, DSM IV ≥ 1 av följande under senaste året  Upprepad användning som leder till misslyckanden att fullgöra skyldigheter i arbete, skola eller hemmet  Upprepad användning i riskfyllda situationer såsom bilkörning, arbete  Upprepade kontakter med rättsväsendet som följd av missbruket  Fortsatt användande trots återkommande problem.

3 Karlskrona 2 november 2011 LVM behandlingen  Statens institutionsstyrelse, (SiS), 11 hem  Upp till 6 månader  Frivilligplacering enl. § 27 möjlig på slutet  Målsättnig bryta missbruket och motivera till frivillig vård  Omedelbart omhändertagande (§ 13) ”livräddning”

4 Karlskrona 2 november 2011 LVM generell indikation enl § 4 När missbrukaren till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och att vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på andra sätt. När missbrukaren till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och att vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på andra sätt.

5 Karlskrona 2 november 2011 LVM – specialindikationer enl § 4  1 Missbrukaren utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara   2 Missbrukaren kan befaras komma att allvarligt skada sig själv   3 Missbrukaren kan befaras komma att allvarligt skada någon närstående  4 Missbrukaren löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv

6 Karlskrona 2 november 2011 LVM vård eller ej?  Ålder > 18 år  Såväl generell som minst en av specialindikationerna i § 4 ska vara uppfyllda.  Pat under 18 års ålder används LVU vid behov av tvångsvård även vid missbruk  Fortgående missbruk innebär ”viss varaktighet”, inte tillfälliga intoxer.

7 Karlskrona 2 november 2011 LVM-anmälan  Görs till socialnämnden, handläggare eller chef vid IFO (individ- och familjeomsorgen).  Kan göras av vem som helst  Kan göras muntligt, men bäst skriftligt  Om läkare anmäler går det fortare om även LVM-intyg skickas med anmälan.  Läkare har anmälningsplikt

8 Karlskrona 2 november 2011 ”Akut LVM” (§ 13) om  1 det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård med stöd av LVM och  2 rättens beslut ej kan avvaktas - på grund av att missbrukarens hälsotillstånd kan antas försämras allvarligt om inte vård ges omedelbart eller - på grund av att missbrukarens hälsotillstånd kan antas försämras allvarligt om inte vård ges omedelbart eller - på grund att det föreligger överhängande risk för att missbrukaren till följd av sitt tillstånd kommer att skada sig själv eller någon närstående. - på grund att det föreligger överhängande risk för att missbrukaren till följd av sitt tillstånd kommer att skada sig själv eller någon närstående.

9 Karlskrona 2 november 2011 Läkarrollen  Anmälningsplikt åvilar enl § 6 LVM myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med missbrukare.  Inom hälso- och sjukvården omfattas endast läkarna av detta.  Anmälan till socialnämndens ordförande Kan vara muntlig, bör kompleteras skriftligt Kan vara muntlig, bör kompleteras skriftligt

10 Karlskrona 2 november 2011 Utredning enl § 7  Socialnämnden måste öppna utredning vid anmälan  Vid § 4 begärs läkarintyg (§9) in före beslut  Det bra om sådant intyg medföljer anmälan.  Intygen avser huruvida enbart vård enl SoS räcker eller om det behövs sjukvård först.


Ladda ner ppt "Karlskrona 2 november 2011 LVM (SFS 1988:870)  Ingår i Socialtjänstlagen (SOL)  Vem som helst kan göra LVM-anmälan  Missbrukshandläggare (kommun) utreder."

Liknande presentationer


Google-annonser