Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att mäta för att lära.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att mäta för att lära."— Presentationens avskrift:

1 Att mäta för att lära

2 Hur vet ni att det ni valt att arbeta med behöver förbättras?
Behöver ni argumentera och ha fakta för att få med andra i förbättringsarbetet? Hur vet ni att de förändringar ni vill göra kommer att leda till förbättring just i er verksamhet? Hur ska ni kontrollera att det som blir förbättringar i en del av verksamheten inte leder till försämringar i andra delar? Källa: Att mäta för att veta, SKL

3 FINISHED FILES ARE THE RE
SULT OF YEARS OF SCIENTI FIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS…

4 6 FINISHED FILES ARE THE RE SULT OF YEARS OF SCIENTI
FIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS… 6

5 Vi har alla olika perspektiv
Läkare Under- sköterskor Sjuk- sköterskor Vård bedrivs av personer, inte institutioner. Faktum är att vårdverksamhet bygger på människors agerande. Det är inte en vårdcentral/sjukhus som bemöter patienter på ett visst sätt. Det är människorna som arbetar där. Det talas idag mycket om samarbete och samverkan över gränserna, men mindre ofta om hur detta faktiskt kan åstadkommas. Många har pekat på olika revirgränser/hinder inom vården mellan olika: Yrkeskategorier Specialiteter Huvudmän Sådana gränser överbryggs inte genom direktiv. För att få tillstånd fungerande samverkan över olika gränser fordras det kunskap om och förståelse för varandras motiv och andra psykologiska drivkrafter. Vi behöver ta del av varandras verklighet! Ingen kan ensam se och förstå helheten! För att kunna förbättra vården är det nödvändigt att vi utvecklar vår förmåga att samarbeta i tvärprofessionella team. Exempel från ”patientnära” förändringsarbete – olika perspektiv Mottagning Vårdcentral Avdelning – Oropedens motivationsfilm – översatt till engelskan Medicinska sekreterare

6 Kartläggande mätningar
Testa med simuleringar Källa: Fredrik Lindahl

7 Analys av kartläggande mätningar
Litar Ni på dessa siffror/fakta ? Vilka fenomen och mönster ser vi som vi borde hantera? Vilka förändringar ska vi prova? Källa: Att mäta för att veta, SKL

8 Exempel - datainsamlingsplan
Källa: Att mäta för att veta, SKL

9 Hur reagerar vi på data? 1. Felaktiga data
2. ”OK, rätt data men det är inget problem ” 3. ” OK, rätt data, och det är ett problem - men det är inte mitt problem ” 4. ” Data är tillräckligt bra, det är ett problem, det är vårt problem och vi måste göra något åt det ” Källa: Donald M Berwick

10 Uppföljning mätetal/upplevelser
Uppslutning kring gemensamma mål Uppföljning mätetal/upplevelser Innovativ kultur/ tillåtet att testa idéer Reflektionstid Forum för lärande Se olikheter som en tillgång Källa: Ralph Stacey

11 Förändringspsykologi
Komma förstare Komma sistare Över min döda kropp Hoppapåare Hittapåare Syftet bidrar också till att hjälpa oss att Avgränsar systemet, vad är det vi inte ska göra. Syftet bidrar med att avgöra vilka aktörer som bör vara med. Det gör projektet begripligt. Det kan behövas att luta sig emot när det blir tufft. Målen tid tid 2,5 % 13,5 % 34 % 34 % 16 % Källa: Everett Rogers

12 Före- och efter mätningar
vecka antal dagar v 35 v 20 18 5 TEST fr o m v 26 Havregrynsgrötsfrukost HYPOTES Ökad effektivitet på dagtid ger kortare väntetid Källa: Memeologen

13 Samma mätning över tid vecka antal dagar v 35 v 20 v 21 v 22 v 23 v 24
18 10 2 8 14 5 6 20 4 11 17 3 9 15 TEST fr o m v 26 Havregrynsgrötsfrukost HYPOTES Ökad effektivitet på dagtid ger kortare väntetid Källa: Memeologen

14 Uppföljning över tid Antal kalenderdagar Syftet bidrar också till att hjälpa oss att Avgränsar systemet, vad är det vi inte ska göra. Syftet bidrar med att avgöra vilka aktörer som bör vara med. Det gör projektet begripligt. Det kan behövas att luta sig emot när det blir tufft. Målen


Ladda ner ppt "Att mäta för att lära."

Liknande presentationer


Google-annonser