Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översiktsplan Ett bra verktyg eller ?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översiktsplan Ett bra verktyg eller ?."— Presentationens avskrift:

1 Översiktsplan Ett bra verktyg eller ?

2 Gällande översiktsplaner 2004
Översiktsplan för Kiruna kommun antagen 2002 Fördjupad översiktsplan för Kiruna C 1994 Utdrag ur ÖP 2002, vision 2006 (kf) Gruvbrytningen ska också enligt visionen utvecklas med nya huvudnivåer. Detta kan, beroende på var brytvärd malm finns lokaliserad, bli ett vägval i framtiden för hur orten ska utvecklas. Konsekvenserna kan bli att man exempelvis måste flytta järnvägen och riva stora delar av staden. Man kan i ett sådant fall istället välja att låta staden leva vidare med tyngdpunkten på de nyare näringarna forskning, rymdverksamhet och turism som vid den tidpunkten kanske utvecklats till bärkraftiga näringar för befolkningen på orten.

3 Omvärldspåverkan Världskonjunkturen Malm eller mineral Hot om nedläggning i början av 1980-talet Framtid för gruvverksamheten Malm överallt? Fler aktörer! Tiden

4 LKAB begär förändrad detaljplan 040316
Bakgrund LKAB begär förändrad detaljplan Program för översikts-planearbetet Arbete med översiktsplan 4

5 FÖP för Kiruna C 2006 Staden ska utvecklas i både nordväst och nordöst med tyngdpunkt i nordväst utanför framtida deformationer Centrum

6 Vad hände sedan? Det externa handelsområdet kring COOP byggs ut Områden i nordväst som skulle bli centrum undersöks och användbar mark minskar Viscaria koppargruva planer att öppnas på nytt med dagbrott Beslut tas om omtag, revidering av FÖP och nu är det mot Tuolluvaara som gäller

7 TIDEN

8 Vad händer nu? Ett projekt har påbörjats för att lösa frågor kring det som måste ersättas p g a ny huvudnivå i gruvan Arkitekttävling för nytt centrum i nordöst Geoteknisk undersökning och miljöundersökning LKAB och fler vill bygga i nordväst FÖP revideringen?

9

10 Utmaningar Tiden!! Omlokaliseringar av industriverksamhet Marksanering, omvandling av industrimark till centrum Detaljplaner Ökad detaljeringsgrad behövs Köp av mark Vem betalar? Hänsyn till andra intressen, flygplatsen, E10, mineraler

11 Vad är bra och dåligt med översiktsplaner
Fördelar Idéerna har förankrats i en demokratisk process Långsiktigare Intressen har vägts mot varandra Skapar trygghet Nackdelar Processen förlängs Kan bli gammal fort

12 Inflyttning i nytt stadshus
Nytt stadshus är inflyttningsklart i oktober 2016


Ladda ner ppt "Översiktsplan Ett bra verktyg eller ?."

Liknande presentationer


Google-annonser