Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett axplock från Kommunerna i Stockholms- regionen – En lägesbeskrivning år 2014 Ett stöd för problem- formuleringar och prioriteringar kopplat till KSLs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett axplock från Kommunerna i Stockholms- regionen – En lägesbeskrivning år 2014 Ett stöd för problem- formuleringar och prioriteringar kopplat till KSLs."— Presentationens avskrift:

1 Ett axplock från Kommunerna i Stockholms- regionen – En lägesbeskrivning år 2014 Ett stöd för problem- formuleringar och prioriteringar kopplat till KSLs Verksam- hetsprogram

2 En lägesbeskrivning kopplat till KSLs verksamhetsprogram och dess målområden -Inflyttning och delaktighet -Utbildning och arbetskraft -Hälsa och stöd -Bo och verka -Öppenhet och digitalisering

3 Kommunerna i Stockholms Län – En 100-årig välståndsresa

4 Tillväxt och välfärd – ett ömsesidigt samspel Välfärd (bland annat vård, skola och omsorg) Tillväxt (bland annat nya och växande företag) Kommun /Region Utbildning /Akademi Näringsliv Civil- samhälle

5 BEFOLKNING ÅR 1950, ÅR 2000 OCH ÅR 2013, ANTAL OCH UTVECKLING Befolkningen i länet har ökat med ca mellan år Folkmängd ca Befolkningen i länet beräknas öka med ca mellan år Folkmängd ca Målområde 1 Inflyttning och delaktighet

6 ÅRLIG BEFOLKNINGSUTVECKLING I STOCKHOLMS LÄN ÅR OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING ÅR FÖRDELAT PÅ FÖDELSENETTO, MIGRATIONSNETTO OCH INRIKES FLYTTNETTO Starkt växande region Snabb befolkningstillväxt, /år, utmanar kommun- erna och ställer allt högre krav på regional samordning

7 UTRIKES INFLYTTNING OCH FLYTTNETTO I RELATION TILL FOLKMÄNGD, ÅR Utrikes inflyttning till länet år (årsgenomsnitt) Utrikes utflyttning från länet år (årsgenomsnitt) Stor inflyttning från andra länder Drygt /år flyttar till regionen från andra länder vilket skapar möjligheter och tydliga utmaningar (social inkludering, omsorgsbehov och arbete)

8 UNGA, ÅR, SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR I STOCKHOLMS LÄN, MÄN OCH KVINNOR, ÅR Antal Betydande utanförskap Betydande utanförskap bland olika grupper, till exempel i skolan, bland nyanlända och ungdomar som varken arbetar eller studerar i regionen

9 ANDEL MED FULLFÖLJD GYMNASIEUTBILDNING INOM 4 ÅR, NIVÅ ÅR 2013 OCH UTVECKLING ÅR Många elever klarar inte skolan 13 procent av grundskoleeleverna är inte behöriga till gymnasiet och 25 procent av gymnasieeleverna har inte fullföljt utbildning inom fyra år Stora olikheter inom regionen Variationer avseende bland annat kommuner, skolor, stadsdelar, elever och bostäder Målområde 2 Utbildning och arbetskraft

10 SYSSELSÄTTNINGSGRAD TOTALT OCH FÖR UTRIKES FÖDDA ÅR 2013 SAMT SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING TOTALT ÅR Många i arbete – men med variationer Låg arbetslöshet och hög sysselsättning för inrikes- och utrikes födda, jämfört med riket, fast med stora variationer mellan kommuner och grupper

11 Tillgång och efterfrågan på arbetskraft år 2020 i regionen fördelat på yrkesinriktade utbildningsgrupper Arbetsmarknad i obalans Obalans mellan tillgång och efterfrågan av arbetskraft, bland annat yrkesinriktade arbeten och utbildningar Utbildnings- grupp Efter- frågan 2020 Till- gång 2020 Differens Bygg Elektro- och datateknik Energi&VVS Hotell& Restaurang Fordon- och farkost Transport Industri Naturbruk Omvårdnad Barn och ungdom Fritid Handel- och administration År 2007 var det ca förstahandssökande till yrkesprogram i regionen (35 % av de förstahandssökande) År 2014 var det ca förstahandssökande till yrkesprogram i regionen. (23 % av de förstahandssökande)

12 IN- OCH UTPENDLING, NIVÅ ÅR 2013 OCH UTVECKLING ÅR Stor och ökande rörlighet Stor och ökande pendling inom regionen, framförallt till arbete och studier arbetspendlade in till länet år arbetspendlade ut från länet år 2013

13 Ökade insatser för barn och unga 50 procent ökning av antal insatser för barn och unga enligt SoL och/eller LVU mellan år 2008 och år 2013 År barn och unga År barn och unga Samtidigt som antalet åringar i länet har minskat från ca år 2008 till ca år procent Målområde 3 Hälsa och stöd

14 NYBYGGDA LÄGENHETER OCH SMÅHUS, ÅRSGENOM- SNITT ÅR , TOTALT OCH PER 1000 INVÅNARE, SAMT BERÄKNAT BEHOV ÅR Det byggs – men det räcker inte Trots ökat bostadsbyggande täcker det ännu inte de beräknade behoven Planerat tillskott av bostadslägenheter i länet år , utifrån kommunernas bostadsbyggnadsplaner Målområde 4 Bo och verka

15 Regionen och ett förändrat klimat Klimatförändringarna innebär att vi behöver utforma klimatsmarta lösningar för att minska förbrukning av energi och material samt klimatanpassa bostäder och infrastruktur

16 Snabb teknisk digitalisering går i otakt med långsammare digitalisering i verksamheterna Målområde 5 Öppenhet och digitalisering

17 Stockholms- regionen, en del av en alltmer komplex värld Omvärlden påverkar regionen vs Regionen påverkar omvärlden

18 Stockholmsregionen – Sveriges tillväxtmotor 22% av befolkningen 25% av de sysselsatta 32% av BNP

19


Ladda ner ppt "Ett axplock från Kommunerna i Stockholms- regionen – En lägesbeskrivning år 2014 Ett stöd för problem- formuleringar och prioriteringar kopplat till KSLs."

Liknande presentationer


Google-annonser