Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett axplock från Kommunerna i Stockholms- regionen – En lägesbeskrivning år 2014 Ett stöd för problem- formuleringar och prioriteringar kopplat till KSLs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett axplock från Kommunerna i Stockholms- regionen – En lägesbeskrivning år 2014 Ett stöd för problem- formuleringar och prioriteringar kopplat till KSLs."— Presentationens avskrift:

1 Ett axplock från Kommunerna i Stockholms- regionen – En lägesbeskrivning år 2014 Ett stöd för problem- formuleringar och prioriteringar kopplat till KSLs Verksam- hetsprogram 2015-2018

2 En lägesbeskrivning kopplat till KSLs verksamhetsprogram och dess målområden -Inflyttning och delaktighet -Utbildning och arbetskraft -Hälsa och stöd -Bo och verka -Öppenhet och digitalisering

3 Kommunerna i Stockholms Län – En 100-årig välståndsresa

4 Tillväxt och välfärd – ett ömsesidigt samspel Välfärd (bland annat vård, skola och omsorg) Tillväxt (bland annat nya och växande företag) Kommun /Region Utbildning /Akademi Näringsliv Civil- samhälle

5 BEFOLKNING ÅR 1950, ÅR 2000 OCH ÅR 2013, ANTAL OCH UTVECKLING Befolkningen i länet har ökat med ca 340 000 mellan år 2000-2013. Folkmängd 2013-12-31 ca 2 163 000 Befolkningen i länet beräknas öka med ca 373 000 mellan år 2013-2023. Folkmängd 2023-12-31 ca 2 536 000 Målområde 1 Inflyttning och delaktighet

6 ÅRLIG BEFOLKNINGSUTVECKLING I STOCKHOLMS LÄN ÅR 2000-2013 OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING ÅR 2000-2013 FÖRDELAT PÅ FÖDELSENETTO, MIGRATIONSNETTO OCH INRIKES FLYTTNETTO Starkt växande region Snabb befolkningstillväxt, 36 000/år, utmanar kommun- erna och ställer allt högre krav på regional samordning

7 UTRIKES INFLYTTNING OCH FLYTTNETTO I RELATION TILL FOLKMÄNGD, ÅR 2006-2013 Utrikes inflyttning till länet år 2006-2013 (årsgenomsnitt) 30 600 Utrikes utflyttning från länet år 2006-2013 (årsgenomsnitt) 15 800 Stor inflyttning från andra länder Drygt 30 000/år flyttar till regionen från andra länder vilket skapar möjligheter och tydliga utmaningar (social inkludering, omsorgsbehov och arbete)

8 UNGA, 16-24 ÅR, SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR I STOCKHOLMS LÄN, MÄN OCH KVINNOR, ÅR 2007-2012 Antal Betydande utanförskap Betydande utanförskap bland olika grupper, till exempel i skolan, bland nyanlända och 20 000 ungdomar som varken arbetar eller studerar i regionen

9 ANDEL MED FULLFÖLJD GYMNASIEUTBILDNING INOM 4 ÅR, NIVÅ ÅR 2013 OCH UTVECKLING ÅR 2010-2013 Många elever klarar inte skolan 13 procent av grundskoleeleverna är inte behöriga till gymnasiet och 25 procent av gymnasieeleverna har inte fullföljt utbildning inom fyra år Stora olikheter inom regionen Variationer avseende bland annat kommuner, skolor, stadsdelar, elever och bostäder Målområde 2 Utbildning och arbetskraft

10 SYSSELSÄTTNINGSGRAD TOTALT OCH FÖR UTRIKES FÖDDA ÅR 2013 SAMT SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING TOTALT ÅR 2008-2013 Många i arbete – men med variationer Låg arbetslöshet och hög sysselsättning för inrikes- och utrikes födda, jämfört med riket, fast med stora variationer mellan kommuner och grupper

11 Tillgång och efterfrågan på arbetskraft år 2020 i regionen fördelat på yrkesinriktade utbildningsgrupper Arbetsmarknad i obalans Obalans mellan tillgång och efterfrågan av arbetskraft, bland annat yrkesinriktade arbeten och utbildningar Utbildnings- grupp Efter- frågan 2020 Till- gång 2020 Differens Bygg25 53026 670 1 140 Elektro- och datateknik 34 47038 160 3 690 Energi&VVS6 0305 880 -150 Hotell& Restaurang 21 88020 850 -1 030 Fordon- och farkost 19 83018 570 -1 260 Transport9 4506 100 -3 350 Industri21 04017 140 -3 900 Naturbruk6 4807 550 1 070 Omvårdnad26 37018 770 -7 600 Barn och ungdom21 07017 020 -4 050 Fritid2 5301 790 -740 Handel- och administration 54 98045 320 -9 660 År 2007 var det ca 10 200 förstahandssökande till yrkesprogram i regionen (35 % av de förstahandssökande) År 2014 var det ca 5 600 förstahandssökande till yrkesprogram i regionen. (23 % av de förstahandssökande)

12 IN- OCH UTPENDLING, NIVÅ ÅR 2013 OCH UTVECKLING ÅR 2008-2013 Stor och ökande rörlighet Stor och ökande pendling inom regionen, framförallt till arbete och studier 97 000 arbetspendlade in till länet år 2013 36 800 arbetspendlade ut från länet år 2013

13 Ökade insatser för barn och unga 50 procent ökning av antal insatser för barn och unga enligt SoL och/eller LVU mellan år 2008 och år 2013 År 2013 6 757 barn och unga År 2008 4 500 barn och unga Samtidigt som antalet 13-20 åringar i länet har minskat från ca 197 600 år 2008 till ca 187 700 år 2013 +50 procent Målområde 3 Hälsa och stöd

14 NYBYGGDA LÄGENHETER OCH SMÅHUS, ÅRSGENOM- SNITT ÅR 2008-2013, TOTALT OCH PER 1000 INVÅNARE, SAMT BERÄKNAT BEHOV ÅR 2010-2030 Det byggs – men det räcker inte Trots ökat bostadsbyggande täcker det ännu inte de beräknade behoven Planerat tillskott av bostadslägenheter i länet år 2014-2030, utifrån kommunernas bostadsbyggnadsplaner 283 600 Målområde 4 Bo och verka

15 Regionen och ett förändrat klimat Klimatförändringarna innebär att vi behöver utforma klimatsmarta lösningar för att minska förbrukning av energi och material samt klimatanpassa bostäder och infrastruktur

16 Snabb teknisk digitalisering går i otakt med långsammare digitalisering i verksamheterna Målområde 5 Öppenhet och digitalisering

17 Stockholms- regionen, en del av en alltmer komplex värld Omvärlden påverkar regionen vs Regionen påverkar omvärlden

18 Stockholmsregionen – Sveriges tillväxtmotor 22% av befolkningen 25% av de sysselsatta 32% av BNP

19


Ladda ner ppt "Ett axplock från Kommunerna i Stockholms- regionen – En lägesbeskrivning år 2014 Ett stöd för problem- formuleringar och prioriteringar kopplat till KSLs."

Liknande presentationer


Google-annonser