Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Kompetens för Tillväxt!. Vad påverkar oss i länet?  Övergripande trender  Fortsatt globalisering, ökad integrering inom EU  Stark befolkningstillväxt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Kompetens för Tillväxt!. Vad påverkar oss i länet?  Övergripande trender  Fortsatt globalisering, ökad integrering inom EU  Stark befolkningstillväxt."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Kompetens för Tillväxt!

2 Vad påverkar oss i länet?  Övergripande trender  Fortsatt globalisering, ökad integrering inom EU  Stark befolkningstillväxt i Stockholm-Mälarregionen  Regionförstoring  Konkurrens om kompetent arbetskraft  Ökade oljepriser  Global knapphet på strategiska resurser  Sociala medier - IT  Vad är viktigt för invånarna  Tillgänglighet till arbete, utbildning, service, kultur och fritid  Minskad vilja flytta ger ökat behov av pendling  Ökad valfrihet – ökade transporter  Vad är viktigt för näringslivet  Ökade krav på tillgänglighet och transportkvalitet, service  FoU, Kompetensförsörjning  Vad är viktigt för det offentliga/välfärdsproduktionen  Kompetensförsörjning, Befolkningsutveckling, Demografi, Skattekraft  Övrigt, t.ex. b esöksnäringen

3 Länets näringslivsstruktur  Mer än var 5:e förvärvsarbetare finns inom tillverkning och utvinning (21,4 %), jmf riket 13,9 %  Näst störst är vård och omsorg/sociala tjänster 16 % i länet = riket.

4 Relativt låg utbildningsnivå  Utbildningsnivå Länet Riket eftergymnasial 3år 18,7 % 22,4 % eller mer (25- 64 år) grundskola ej be- hörig till gymnasium 13,8 % 11,8 % 20-åringar ej behöriga till högskolestudier 40 % 36 %

5 Vad händer när arbetslivet inte hittar kompetensen?  Tillväxten hämmas  Risken för företagsflytt ökar  Medborgarnas service inom vård, skola och omsorg riskeras  Utanförskap för de som inte kan ta ett arbete

6 Utmaningar Kompetenshöjning av arbetskraft som inte är efterfrågad. Höjt arbetskraftsdeltagande bland utrikes födda. Motivera unga och arbetssökande att fullfölja sin skolgång t o m gymnasiet - och att vidareutbilda sig.


Ladda ner ppt "Välkomna till Kompetens för Tillväxt!. Vad påverkar oss i länet?  Övergripande trender  Fortsatt globalisering, ökad integrering inom EU  Stark befolkningstillväxt."

Liknande presentationer


Google-annonser