Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsredovisning 2008 Tanums kommun. Omvärld Ekonomisk nedgång ”Finanskris” Ökande arbetslöshet Sänkta räntor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsredovisning 2008 Tanums kommun. Omvärld Ekonomisk nedgång ”Finanskris” Ökande arbetslöshet Sänkta räntor."— Presentationens avskrift:

1 Årsredovisning 2008 Tanums kommun

2 Omvärld Ekonomisk nedgång ”Finanskris” Ökande arbetslöshet Sänkta räntor

3 Vision ”Tanums vision är att befolkningen ska öka till 13 000 invånare”

4 Utvecklingsområden För att nå visionen prioriterar kommunen Boende Infrastruktur Näringsliv Landet bästa skola

5 Befolkning Tanum har 12 271 invånare Under 2008 ökade befolkningen med 25 personer

6 Arbetsmarknad Arbetslösheten ökade under 2008

7 Bostadsmarknad Balans råder mellan utbud och efterfrågan Under 2008 producerades tio nya bostäder

8 Resultat Kommunen klarade balanskravet Årets resultat uppgår till 12,1 mkr

9 Resultatutveckling Tanum har haft positiva resultat nio år i följd

10 Investeringar Nettoinvesteringarna uppgick till 67,1 mkr

11 Upplåning Ökad låneskuld för att finansiera investeringar

12 Soliditet Soliditeten ökar från 5,2 till 6,5 procent

13 Nämndernas ekonomi Alla nämnder i strukturell ekonomisk balans Alla nämnder har ett positivt eget kapital

14 Resultat kommunala bolag Tanums Bostäder AB 1,1 mkr Tanums Hamn & Turism AB 0,1 mkr Rambo AB 3,9 mkr

15 Personal Personalkostnaden ökade med 18 mkr till 369 mkr Antal anställda ökade med med fyra till 1 089 83 procent av de anställda är kvinnor Medelåldern bland de anställda sjönk

16 Prioriterade personalfrågor Ledarskap Hälsa

17 Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron minskade för fjärde året i följd

18 Prioriterade miljöområden Energi Transporter Livsmedel


Ladda ner ppt "Årsredovisning 2008 Tanums kommun. Omvärld Ekonomisk nedgång ”Finanskris” Ökande arbetslöshet Sänkta räntor."

Liknande presentationer


Google-annonser