Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsredovisning 2008 Tanums kommun. Omvärld Ekonomisk nedgång ”Finanskris” Ökande arbetslöshet Sänkta räntor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsredovisning 2008 Tanums kommun. Omvärld Ekonomisk nedgång ”Finanskris” Ökande arbetslöshet Sänkta räntor."— Presentationens avskrift:

1 Årsredovisning 2008 Tanums kommun

2 Omvärld Ekonomisk nedgång ”Finanskris” Ökande arbetslöshet Sänkta räntor

3 Vision ”Tanums vision är att befolkningen ska öka till invånare”

4 Utvecklingsområden För att nå visionen prioriterar kommunen Boende Infrastruktur Näringsliv Landet bästa skola

5 Befolkning Tanum har invånare Under 2008 ökade befolkningen med 25 personer

6 Arbetsmarknad Arbetslösheten ökade under 2008

7 Bostadsmarknad Balans råder mellan utbud och efterfrågan Under 2008 producerades tio nya bostäder

8 Resultat Kommunen klarade balanskravet Årets resultat uppgår till 12,1 mkr

9 Resultatutveckling Tanum har haft positiva resultat nio år i följd

10 Investeringar Nettoinvesteringarna uppgick till 67,1 mkr

11 Upplåning Ökad låneskuld för att finansiera investeringar

12 Soliditet Soliditeten ökar från 5,2 till 6,5 procent

13 Nämndernas ekonomi Alla nämnder i strukturell ekonomisk balans Alla nämnder har ett positivt eget kapital

14 Resultat kommunala bolag Tanums Bostäder AB 1,1 mkr Tanums Hamn & Turism AB 0,1 mkr Rambo AB 3,9 mkr

15 Personal Personalkostnaden ökade med 18 mkr till 369 mkr Antal anställda ökade med med fyra till procent av de anställda är kvinnor Medelåldern bland de anställda sjönk

16 Prioriterade personalfrågor Ledarskap Hälsa

17 Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron minskade för fjärde året i följd

18 Prioriterade miljöområden Energi Transporter Livsmedel


Ladda ner ppt "Årsredovisning 2008 Tanums kommun. Omvärld Ekonomisk nedgång ”Finanskris” Ökande arbetslöshet Sänkta räntor."

Liknande presentationer


Google-annonser