Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomiskt läge inför budgetberedningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomiskt läge inför budgetberedningen"— Presentationens avskrift:

1 Ekonomiskt läge inför budgetberedningen 2012-2014
Utveckling, omvärlden Ekonomisk utveckling hittills Skatteintäkter, statsbidrag Jämförelser, kostnader Tio konkreta råd

2 Nyckeltal för svensk ekonomi, BNP och inflation i %

3 Nyckeltal för svensk ekonomi, arbetade timmar och arbetslöshet

4 Årsredovisning 2010 – vissa nyckeltal
Resultatutveckling

5 Årsredovisning 2010 – vissa nyckeltal
Resultat 2009 och 2010 ger starkare balansräkning och bättre framtidsmöjligheter, stärkt soliditet Soliditet i % med resp utan pensionsskuld t o m 1997 utan pensionsskuld med pensionsskuld

6 Skatteunderlagets förändring Nominellt och realt, index 2007=100

7 Skatteintäkter och statsbidrag, i mnkr
Utveckling , enl SKL, cirkulär 2011:07 2010 2011 2012 2013 2014 Skatteintäkter 391,1 401,0 416,1 433,1 450,4 Statsbidrag 153,9 148,4 148,3 151,4 154,1 Summa 545,0 549,4 564,4 584,5 604,5 ökning i % 0,8 2,7 3,6 3,4 Ny prognos efter 13 april, regeringen presenterar vårproposition

8 Jämförelse, vissa nyckeltal
Nettokostnad 2009, kronor per invånare Politisk verksamhet Infrastruktur Fritid Kultur Tomelilla 480 2 420 742 915 Skåne län 589 2 724 1 069 918 Kommungrupp 747 3 174 1 193 949 Riket 569 2 800 1 122 1 000 Kostnadsskillnad kommungrupp (i mkr) -3,5 -9,8 -5,8 -0,4 Skillnad 2008 Skillnad 2007 -1,7 1,0 -9,3 -7,5 -5,3 -5,8 -2,9 -1,8 Källa: SKL, SCB: Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

9 Jämförelse, vissa nyckeltal
Nettokostnad 2009, kronor per elev Förskole- Grund- Gymnasie- klass skola frekvens i % Tomelilla 47 740 86 494 98 493 76 Skåne län 51 598 81 524 97 293 Kommungrupp 53 311 88 223 Riket 50 728 77 Kostnadsskillnad kommungrupp (i mkr) -0,7 -2,0 -1,5 Skillnad 2008 Skillnad 2007 -0,9 -1,3 1,9 -2,0 -3,5 1,2 Källa: SKL, SCB: Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

10 Jämförelse, vissa nyckeltal
Nettokostnad 2009, kronor per inskrivet barn Andel Förskola inskrivna barn % Fritidshem Tomelilla 66 20 978 46 Skåne län 73 33 737 50 Kommungrupp 81 33 714 Riket 34 673 47 Kostnadsskillnad kommungrupp (i mkr) -7,9 -5,0 Skillnad 1,0 -7,5 -5,8 -1,8 Skillnad 2008 Skillnad 2007 -7,4 -11,7 -2,6 -2,4 Källa: SKL, SCB: Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

11 Jämförelse, vissa nyckeltal
Nettokostnad 2009, kronor per invånare 65-w år (äldreomsorg) Äldreomsorg Handikappomsorg Tomelilla 53 801 4 825 Skåne län 49 618 4 435 Kommungrupp 55 034 6 275 Riket 55 975 5 865 Kostnadsskillnad kommungrupp (i mkr) -3,5 Skillnad 2008 Skillnad 2007 6,6 6,9 Källa: SKL, SCB: Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

12 Jämförelse, vissa nyckeltal
Nettokostnad 2009, kronor per invånare Barn- och ungdomsvård Ekonomiskt bistånd Tomelilla 2 098 819 Skåne län 1 266 893 Kommungrupp 1 445 908 Riket 1 343 927 Kostnadsskillnad kommungrupp (i mkr) 8,4 -1,5 Skillnad 2008 4,0 -1,0 Källa: SKL, SCB: Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009

13 Tio konkreta råd Ta fram en tydlig bild av nuläget
Agera snabbt – men tänk långsiktigt Förankra er strategi Involvera personalen och medborgarna, informera media Fokusera intresset mot de resurser ni har – inte på de som tas bort Prioritera – undvik generella neddragningar Bygg underifrån inte uppifrån Etablera tydliga spelregler Uppmärksamma och uppmuntra nya lösningar Kriser rymmer också möjligheter


Ladda ner ppt "Ekonomiskt läge inför budgetberedningen"

Liknande presentationer


Google-annonser