Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomiskt läge inför budgetberedningen 2012-2014 1.Utveckling, omvärlden 2.Ekonomisk utveckling hittills 4.Skatteintäkter, statsbidrag 5.Jämförelser,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomiskt läge inför budgetberedningen 2012-2014 1.Utveckling, omvärlden 2.Ekonomisk utveckling hittills 4.Skatteintäkter, statsbidrag 5.Jämförelser,"— Presentationens avskrift:

1 Ekonomiskt läge inför budgetberedningen Utveckling, omvärlden 2.Ekonomisk utveckling hittills 4.Skatteintäkter, statsbidrag 5.Jämförelser, kostnader 6.Tio konkreta råd

2 Nyckeltal för svensk ekonomi, BNP och inflation i %

3 Nyckeltal för svensk ekonomi, arbetade timmar och arbetslöshet

4 Årsredovisning 2010 – vissa nyckeltal Resultatutveckling

5 Årsredovisning 2010 – vissa nyckeltal Resultat 2009 och 2010 ger starkare balansräkning och bättre framtidsmöjligheter, stärkt soliditet Soliditet i % med resp utan pensionsskuld t o m 1997 utan pensionsskuld med pensionsskuld

6 Skatteunderlagets förändring Nominellt och realt, index 2007=100

7 Skatteintäkter och statsbidrag, i mnkr Utveckling , enl SKL, cirkulär 2011: Skatteintäkter391,1401,0416,1433,1450,4 Statsbidrag153,9148,4148,3151,4154,1 Summa545,0549,4564,4584,5604,5 ökning i %0,82,73,63,4 Ny prognos efter 13 april, regeringen presenterar vårproposition

8 Jämförelse, vissa nyckeltal Politisk verksamhetInfrastrukturFritidKultur Tomelilla Skåne län Kommungrupp Riket Kostnadsskillnad kommungrupp (i mkr)-3,5-9,8-5,8-0,4 Nettokostnad 2009, kronor per invånare Källa: SKL, SCB: Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009 Skillnad 2008 Skillnad ,7 1,0 -9,3 -7,5 -5,3 -5,8 -2,9 -1,8

9 Jämförelse, vissa nyckeltal Nettokostnad 2009, kronor per elev Källa: SKL, SCB: Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009 Förskole-Grund-Gymnasie- klassskola frekvens i % Tomelilla Skåne län Kommungrupp Riket Kostnadsskillnad kommungrupp (i mkr)-0,7-2,0-1,5 Skillnad 2008 Skillnad ,9 -1,3 1,9 -2,0 -3,5 1,2

10 Skillnad ,0-7,5-5,8-1,8 Jämförelse, vissa nyckeltal Nettokostnad 2009, kronor per inskrivet barn Källa: SKL, SCB: Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009 Andel Förskola inskrivna barn %Fritidshem inskrivna barn % Tomelilla Skåne län Kommungrupp Riket Kostnadsskillnad kommungrupp (i mkr)-7,9-5,0 Skillnad 2008 Skillnad ,4 -11,7 -2,6 -2,4

11 Jämförelse, vissa nyckeltal Nettokostnad 2009, kronor per invånare 65-w år (äldreomsorg) Källa: SKL, SCB: Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009 ÄldreomsorgHandikappomsorg Tomelilla Skåne län Kommungrupp Riket Kostnadsskillnad kommungrupp (i mkr)-3,5 Skillnad 2008 Skillnad ,6 6,9

12 Jämförelse, vissa nyckeltal Nettokostnad 2009, kronor per invånare Källa: SKL, SCB: Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2009 Barn- och ungdomsvårdEkonomiskt bistånd Tomelilla Skåne län Kommungrupp Riket Kostnadsskillnad kommungrupp (i mkr)8,4-1,5 Skillnad 20084,0-1,0

13 Tio konkreta råd 1.Ta fram en tydlig bild av nuläget 2.Agera snabbt – men tänk långsiktigt 3.Förankra er strategi 4.Involvera personalen och medborgarna, informera media 5.Fokusera intresset mot de resurser ni har – inte på de som tas bort 6.Prioritera – undvik generella neddragningar 7.Bygg underifrån inte uppifrån 8.Etablera tydliga spelregler 9.Uppmärksamma och uppmuntra nya lösningar 10.Kriser rymmer också möjligheter


Ladda ner ppt "Ekonomiskt läge inför budgetberedningen 2012-2014 1.Utveckling, omvärlden 2.Ekonomisk utveckling hittills 4.Skatteintäkter, statsbidrag 5.Jämförelser,"

Liknande presentationer


Google-annonser