Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING PÅ GYMNASIAL NIVÅ (RIKET)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING PÅ GYMNASIAL NIVÅ (RIKET)"— Presentationens avskrift:

1 VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING PÅ GYMNASIAL NIVÅ (RIKET)

2 Relativt balanserat läge på arbetsmarknaden idag (riket) Nästan 217 000 förvärvsarbetande hade en omvårdnadsutbildning på gymnasial nivå år 2012. Av dessa arbetar 43 procent inom äldreomsorg, 17 procent inom hälso- och sjukvård och 14 procent inom övrig vård och omsorg. Kvinnodominansen är idag stor då cirka nio av tio i arbetskraften är kvinnor. Enligt arbetsgivarnas bedömning i Arbetskraftsbarometern 2014 är arbetsmarknadsläget relativt balanserat för nyutexaminerade omvårdnadsutbildade.

3 Risk för kraftig brist på sikt (riket) Om intresset för utbildningen och genomströmningen i gymnasieskolan ligger kvar på nuvarande nivå beräknas i snitt knappt 3 000 examineras därifrån till utbildningsgruppen varje år. Därtill beräknas, om utbildningsvolymen ligger kvar på dagens nivå, ett årligt tillskott från framförallt komvux på drygt 5 000 personer med likartad utbildning. Närmare sex av tio bland de i arbetskraften är 45 år eller äldre och då gruppen är stor kan således ett stort antal personer väntas gå i pension under prognosperioden. Enligt prognosen väntas tillgången på vård- och omsorgsutbildade minska med knappt 15 procent fram till 2035. Efterfrågan beräknas enligt prognosen att öka med drygt 65 procent vilket till stor del kan förklaras med den förväntade mycket kraftiga ökningen av äldreomsorgen.

4 Preliminära uppgifter. Personer med utbildning på gymnasial nivå inom Vård- och omsorgsområdet, ex. undersköterskor. (Kalmar län) Ca 3400 anställda idag Ca 660 går i pension inom fem år, vilket motsvarar ca 20 procent av de anställda. Ca 1230 går i pension inom tio år, vilket motsvarar ca 35 procent av de anställda.

5 Preliminära uppgifter. Personer med YH-utbildning inom Vård- och omsorgsområdet, ex. specialistundersköterskor(Kalmar län) Ej tillräckligt underlag från kommunerna. Landstinget har idag 405 medicinska sekreterare anställda. 71 av dessa går i pension inom fem år och 148 inom nio år, vilket motsvarar ca 18 resp. 37 procent.

6 Preliminära uppgifter. Personer med utbildning på högskole- /universitetsnivå inom Vård- och omsorgsområdet, ex. sjuksköterskor(Kalmar län) Ca 2000 anställda idag Ca 315 går i pension inom fem år, vilket motsvarar ca 15 procent av de anställda. Ca 550 går i pension inom tio år, vilket motsvarar ca 27 procent av de anställda.

7 Visioner Halland Inom ramen för Vård- och omsorgscollege Halland kommer de samverkande parterna att arbeta för att uppnå följande vision: ”I Halland finns kompetenta medarbetare på attraktiva arbetsplatser. Framtidens personal utbildas på populära program inom VO-College i regionen och vård/omsorg är en av länets mest omtyckta sektorer att arbeta inom. Hallands vård och omsorg håller den högsta kvaliteten i Sverige”. Hallands slogan i det kommande VO-College arbetet är: ”Vård- och omsorgscollege Halland – kompetenta medarbetare, attraktiva arbetsplatser och Sveriges bästa vård och omsorg”.

8 Kronoberg Framförhållning, kraftsamling och samarbetsvilja krävs för att skapa utveckling och för att möta framtida behov. Den vision som de åtta kommunerna i Kronobergs län, Landstinget Kronoberg samt Regionförbundet södra Småland nu samlats kring är: Ett gott liv i södra Småland genom kompetenta och stolta medarbetare. Visionen ska känneteckna och genomsyra alla utbildningar och all verksamhet inom vård och omsorg. Den innebär att utbildningsanordnare och arbetsgivare tillsammans kommer att verka för att Kronoberg ska vara en attraktiv region att utbilda sig i, arbeta i samt få vård och omsorg i. Kan vi då styra utvecklingen med denna vision? Inte helt. Processen kring visionen och det som görs i visionens anda är det som kommer att ge effekt. Av denna anledning är det viktigt att visionsarbetet fortsätter och att visionen ständigt hålls levande.

9 Skåne Alla aktörer bland utbildningsanordnare och arbetsgivare som företräder branschen och/eller utbildar till branschen vård och omsorg, ingår i en regional samverkan, för att Skåne ska bli en av Sveriges mest attraktiva regioner, att utbilda sig i, att arbeta inom och få vård och omsorg av.

10 Uppland Möta de växande behoven av kvalificerad vård och omsorg bland länets invånare och trygga de framtida rekryteringsbehoven av kvalificerad arbetskraft inom vård- och omsorgsområdet i regionen.

11 Höglandet Höglandets kommuner ska erbjuda sina invånare vård och omsorg av högsta kvalitet i livets alla skeden. Vård- och omsorgscollege Höglandet ska genom bästa samverkan mellan arbetsliv och utbildningsanordnare skapa relevanta och attraktiva utbildningar för unga och vuxna för att möta framtidens stora behov av högkompetens inom vård och omsorg.


Ladda ner ppt "VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING PÅ GYMNASIAL NIVÅ (RIKET)"

Liknande presentationer


Google-annonser