Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TILLVÄXTFAKTA 2014 ULRICEHAMN. Beskrivning Tillväxtfakta ger en översiktlig deskriptiv kommunbeskrivning i ett tillväxtperspektiv. Tillväxtfakta belyser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TILLVÄXTFAKTA 2014 ULRICEHAMN. Beskrivning Tillväxtfakta ger en översiktlig deskriptiv kommunbeskrivning i ett tillväxtperspektiv. Tillväxtfakta belyser."— Presentationens avskrift:

1 TILLVÄXTFAKTA 2014 ULRICEHAMN

2 Beskrivning Tillväxtfakta ger en översiktlig deskriptiv kommunbeskrivning i ett tillväxtperspektiv. Tillväxtfakta belyser i första hand övergripande nyckeltal kring ekonomi, befolkning, arbetsmarknad, näringsliv och utbildning utifrån senast tillgänglig officiell årsstatistik. Bild 2. BESKRIVNING 3. FÖRKLARINGAR 4. BEFOLKNING, SYSSELSÄTTNING OCH SKATTEKRAFT – UTVECKLING OCH KOMMUNPLACERING, 1 OCH 3 ÅR 5. BEFOLKNINGSUTVECKLING BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH BEFOLKNINGSFLÖDEN BEFOLKNINGSSTRUKTUR – ÅLDERSFÖRDELNING BEFOLKNINGSSTRUKTUR – FÖRSÖRJNINGSKVOT SYSSELSÄTTNINGSGRAD SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING NÄRINGSSTRUKTUR DAGSYSSELSATTA 2012, FÖRÄNDRING AV NÄRINGSSTRUKTUR DAGSYSSELSATTA FÖRETAGARE – NIVÅ NYFÖRETAGARE – NIVÅ, ÅRSGENOMSNITT ARBETSLÖSHET 2013– NIVÅ TOTALT OCH UNGDOMAR ÅR 16. SKATTEKRAFT – UTVECKLING OCH NIVÅ OMSÄTTNINGSUTVECKLING UTBILDNINGSNIVÅ BEHÖRIGHET TILL GYMNASIESKOLAN 2012/2013 OCH FULLFÖLJD GYMNASIEUTBILDNING SMÅHUSPRISER – UTVECKLING OCH NIVÅ NYBYGGANDE – NIVÅ, ÅRSGENOMSNITT INPENDLING - UTVECKLING OCH NIVÅ UTPENDLING - UTVECKLING OCH NIVÅ 2012

3 Förklaringar Ekonomi - Småhuspris (Priset på småhus, 2013) - Småhusprisutveckling (Utveckling av priset på småhus, ) - Skattekraft (Skatteunderlag, kr per invånare, 2013) - Skattekraftsutveckling (Utveckling av skatteunderlag , och 2013) - Omsättningsutveckling (Utveckling av företag och andra momspliktiga verksamheters ekonomiska omsättning, ) Arbetsmarknad, Utbildning och Näringsliv - Sysselsättningsgrad (Andel förvärvsarbetande dagbefolkning av befolkningen år, 2012) - Sysselsättningsutveckling (Utveckling av den förvärvsarbetande dagbefolkningen , resp. 2012) - Arbetslösa år (Andel arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd år i relation till total arbetskraft år, 2013) - Nyföretagande (Antal nya företag per 1000 invånare, årsgenomsnitt ) - Företagare (Andel företagare i relation till totala antalet förvärvsarbetande, 2012) - Högutbildade (Andelen högskoleutb.(minst treårig eftergymnasial examen) av befolkningen > år, 2013) - Behöriga till gymnasieskolan (Andel som avslutat åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan, läsåret 2012/2013) - Fullföljd gymnasieutbildning (Andel som fullföljt gymnasieutbildning inom 4 år, startår 2009) Befolkning och byggande - Befolkningsutveckling (Befolkningsutveckling, , , och 2013) - Befolkningsstruktur – Nybyggande (Nybyggda lägenheter och småhus per 1000 inv, årsgenomsnitt ) Pendling - Inpendling (Andel arbetsinpendlare i relation till totalt dagsysselsatta, 2012) - Utpendling (Andel arbetsutpendlare i relation till totalt nattsysselsatta, 2012) - Inpendlingsutveckling (Antal arbetsinpendlare 2012/Antal arbetsinpendlare 2007) - Utpendlingsutveckling (Antal arbetsutpendlare 2012/Antal arbetsutpendlare2007) Källor för nyckeltalen är SCB, Skolverket, Arbetsförmedlingen och Nyföretagarcentrum

4 BEFOLKNING, SYSSELSÄTTNING OCH SKATTEKRAFT – UTVECKLING OCH KOMMUNPLACERING(1-290), 1 OCH 3 ÅR

5 BEFOLKNINGSUTVECKLING

6 BEFOLKNINGSUTVECKLING – OCH

7 BEFOLKNINGSFLÖDEN 2013 FÖDDA - AVLIDNA = FÖDELSENETTO INFLYTTADE - UTFLYTTADE = FLYTTNETTO

8 BEFOLKNINGSSTRUKTUR – ÅLDERSFÖRDELNING 2013 Kommentarer om låg, medel resp. hög andel i olika åldersgrupper jämfört med samtliga kommuner Medel andel 0-6 åringar Medel andel åringar Medel andel åringar Medel andel åringar Medel andel 80-w åringar Hög andel 7-17 åringar Medel andel åringar

9 BEFOLKNINGSSTRUKTUR – FÖRSÖRJNINGSKVOT 2012

10 SYSSELSÄTTNINGSGRAD 2012

11 SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING

12 RIKET Övriga tjänster: ex. Företagstjänster Information/kommunikation, Transport, Kreditinstitut/Försäkring RIKET NÄRINGSSTRUKTUR DAGSYSSELSATTA 2012 FÖRÄNDRING AV NÄRINGSSTRUKTUR DAGSYSSELSATTA

13 FÖRETAGARE – NIVÅ 2012

14 NYFÖRETAGARE – NIVÅ, ÅRSGENOMSNITT ,6

15 ARBETSLÖSHET 2013 – NIVÅ TOTALT OCH UNGDOMAR ÅR

16 SKATTEKRAFT UTVECKLING OCH NIVÅ 2013

17 OMSÄTTNINGSUTVECKLING

18 UTBILDNINGSNIVÅ 2013 Vetlanda 10,1

19 BEHÖRIGHET TILL GYMNASIESKOLAN 2012/2013 OCH FULLFÖLJD GYMNASIEUTBILDNING 2013

20 SMÅHUSPRISER UTVECKLING OCH NIVÅ 2013

21 NYBYGGANDE – NIVÅ, ÅRSGENOMSNITT

22 INPENDLING UTVECKLING OCH NIVÅ 2012

23 UTPENDLING UTVECKLING OCH NIVÅ


Ladda ner ppt "TILLVÄXTFAKTA 2014 ULRICEHAMN. Beskrivning Tillväxtfakta ger en översiktlig deskriptiv kommunbeskrivning i ett tillväxtperspektiv. Tillväxtfakta belyser."

Liknande presentationer


Google-annonser