Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TILLVÄXTFAKTA 2014 ULRICEHAMN. Beskrivning Tillväxtfakta ger en översiktlig deskriptiv kommunbeskrivning i ett tillväxtperspektiv. Tillväxtfakta belyser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TILLVÄXTFAKTA 2014 ULRICEHAMN. Beskrivning Tillväxtfakta ger en översiktlig deskriptiv kommunbeskrivning i ett tillväxtperspektiv. Tillväxtfakta belyser."— Presentationens avskrift:

1 TILLVÄXTFAKTA 2014 ULRICEHAMN

2 Beskrivning Tillväxtfakta ger en översiktlig deskriptiv kommunbeskrivning i ett tillväxtperspektiv. Tillväxtfakta belyser i första hand övergripande nyckeltal kring ekonomi, befolkning, arbetsmarknad, näringsliv och utbildning utifrån senast tillgänglig officiell årsstatistik. Bild 2. BESKRIVNING 3. FÖRKLARINGAR 4. BEFOLKNING, SYSSELSÄTTNING OCH SKATTEKRAFT – UTVECKLING OCH KOMMUNPLACERING, 1 OCH 3 ÅR 5. BEFOLKNINGSUTVECKLING 1950-2013 6. BEFOLKNINGSUTVECKLING 2002-2013 OCH 2013 7. BEFOLKNINGSFLÖDEN 2013 8. BEFOLKNINGSSTRUKTUR – ÅLDERSFÖRDELNING 2013 9. BEFOLKNINGSSTRUKTUR – FÖRSÖRJNINGSKVOT 2012 10. SYSSELSÄTTNINGSGRAD 2012 11 SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING 2007-2012 12. NÄRINGSSTRUKTUR DAGSYSSELSATTA 2012, FÖRÄNDRING AV NÄRINGSSTRUKTUR DAGSYSSELSATTA 2000-2012 13. FÖRETAGARE – NIVÅ 2012 14 NYFÖRETAGARE – NIVÅ, ÅRSGENOMSNITT 2009-2013 15 ARBETSLÖSHET 2013– NIVÅ TOTALT OCH UNGDOMAR 18-24 ÅR 16. SKATTEKRAFT – UTVECKLING 2008-2013 OCH NIVÅ 2013 17. OMSÄTTNINGSUTVECKLING 2008-2013 18. UTBILDNINGSNIVÅ 2013 19. BEHÖRIGHET TILL GYMNASIESKOLAN 2012/2013 OCH FULLFÖLJD GYMNASIEUTBILDNING 2013 20. SMÅHUSPRISER – UTVECKLING 2008-2013 OCH NIVÅ 2013 21. NYBYGGANDE – NIVÅ, ÅRSGENOMSNITT 2008-2013 22. INPENDLING - UTVECKLING 2007-2012 OCH NIVÅ 2012 23. UTPENDLING - UTVECKLING 2007-2012 OCH NIVÅ 2012

3 Förklaringar Ekonomi - Småhuspris (Priset på småhus, 2013) - Småhusprisutveckling (Utveckling av priset på småhus, 2008-2013) - Skattekraft (Skatteunderlag, kr per invånare, 2013) - Skattekraftsutveckling (Utveckling av skatteunderlag 2008-2013, 2010-2013 och 2013) - Omsättningsutveckling (Utveckling av företag och andra momspliktiga verksamheters ekonomiska omsättning, 2008-2013) Arbetsmarknad, Utbildning och Näringsliv - Sysselsättningsgrad (Andel förvärvsarbetande dagbefolkning av befolkningen 20-64 år, 2012) - Sysselsättningsutveckling (Utveckling av den förvärvsarbetande dagbefolkningen 2007-2012, 2009-2012 resp. 2012) - Arbetslösa 16-64 år (Andel arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 16-64 år i relation till total arbetskraft 16-64 år, 2013) - Nyföretagande (Antal nya företag per 1000 invånare, årsgenomsnitt 2009-2013) - Företagare (Andel företagare i relation till totala antalet förvärvsarbetande, 2012) - Högutbildade (Andelen högskoleutb.(minst treårig eftergymnasial examen) av befolkningen > 16-74 år, 2013) - Behöriga till gymnasieskolan (Andel som avslutat åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan, läsåret 2012/2013) - Fullföljd gymnasieutbildning (Andel som fullföljt gymnasieutbildning inom 4 år, startår 2009) Befolkning och byggande - Befolkningsutveckling (Befolkningsutveckling, 1950-2013, 2003-2013, 2010-2013 och 2013) - Befolkningsstruktur – 2013-12-31 - Nybyggande (Nybyggda lägenheter och småhus per 1000 inv, årsgenomsnitt 2008-2013) Pendling - Inpendling (Andel arbetsinpendlare i relation till totalt dagsysselsatta, 2012) - Utpendling (Andel arbetsutpendlare i relation till totalt nattsysselsatta, 2012) - Inpendlingsutveckling (Antal arbetsinpendlare 2012/Antal arbetsinpendlare 2007) - Utpendlingsutveckling (Antal arbetsutpendlare 2012/Antal arbetsutpendlare2007) Källor för nyckeltalen är SCB, Skolverket, Arbetsförmedlingen och Nyföretagarcentrum

4 BEFOLKNING, SYSSELSÄTTNING OCH SKATTEKRAFT – UTVECKLING OCH KOMMUNPLACERING(1-290), 1 OCH 3 ÅR

5 BEFOLKNINGSUTVECKLING 1950-2013

6 BEFOLKNINGSUTVECKLING – 2003-2013 OCH 2013 -

7 BEFOLKNINGSFLÖDEN 2013 FÖDDA - AVLIDNA = FÖDELSENETTO 230 262 -32 INFLYTTADE - UTFLYTTADE = FLYTTNETTO 1179 951 +228

8 BEFOLKNINGSSTRUKTUR – ÅLDERSFÖRDELNING 2013 Kommentarer om låg, medel resp. hög andel i olika åldersgrupper jämfört med samtliga kommuner Medel andel 0-6 åringar Medel andel 18-24 åringar Medel andel 25-44 åringar Medel andel 45-64 åringar Medel andel 80-w åringar Hög andel 7-17 åringar Medel andel 65-79 åringar

9 BEFOLKNINGSSTRUKTUR – FÖRSÖRJNINGSKVOT 2012

10 SYSSELSÄTTNINGSGRAD 2012

11 SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING 2007-2012

12 RIKET Övriga tjänster: ex. Företagstjänster Information/kommunikation, Transport, Kreditinstitut/Försäkring RIKET NÄRINGSSTRUKTUR DAGSYSSELSATTA 2012 FÖRÄNDRING AV NÄRINGSSTRUKTUR DAGSYSSELSATTA 2000-2012

13 FÖRETAGARE – NIVÅ 2012

14 NYFÖRETAGARE – NIVÅ, ÅRSGENOMSNITT 2009-2013 5,6

15 ARBETSLÖSHET 2013 – NIVÅ TOTALT OCH UNGDOMAR 18-24 ÅR

16 SKATTEKRAFT UTVECKLING 2008-2013 OCH NIVÅ 2013

17 OMSÄTTNINGSUTVECKLING 2008-2013

18 UTBILDNINGSNIVÅ 2013 Vetlanda 10,1

19 BEHÖRIGHET TILL GYMNASIESKOLAN 2012/2013 OCH FULLFÖLJD GYMNASIEUTBILDNING 2013

20 SMÅHUSPRISER UTVECKLING 2008-2013 OCH NIVÅ 2013

21 NYBYGGANDE – NIVÅ, ÅRSGENOMSNITT 2008-2013

22 INPENDLING UTVECKLING 2007-2012 OCH NIVÅ 2012

23 UTPENDLING UTVECKLING 2007-2012 OCH NIVÅ 2012 -


Ladda ner ppt "TILLVÄXTFAKTA 2014 ULRICEHAMN. Beskrivning Tillväxtfakta ger en översiktlig deskriptiv kommunbeskrivning i ett tillväxtperspektiv. Tillväxtfakta belyser."

Liknande presentationer


Google-annonser