Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NU BRÅDSKAR NYA LÖSNINGAR STOCKHOLMS- REGIONENS UTMANINGAR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NU BRÅDSKAR NYA LÖSNINGAR STOCKHOLMS- REGIONENS UTMANINGAR."— Presentationens avskrift:

1 NU BRÅDSKAR NYA LÖSNINGAR STOCKHOLMS- REGIONENS UTMANINGAR

2 LENNART WEISS GÖRAN LÅNGSVED BJÖRN HASSELGREN TORE ENGLÉN Ansvariga för rapporten

3 Inflyttning på 1960-talets nivå Arbetsmarknad och bostäder?? Ökad trångboddhet och segregation Inflyttarna är resurssvaga Bostadsbyggandet drivs av resursstarka På väg mot en ny bostadskris! Skriande behov av nya lösningar

4

5 Inrikes flyttnetto för Stockholms län

6 Invandring och höga födelsetal

7 Skattekraften

8 Befolkningsutveckling Befolkningsutveckling i Stockholms län. Faktisk utveckling 1968–2013 samt framskrivning 2014–2050.

9 Befolkning och bostadsbestånd

10 Förändring i boendetäthet Förändring i boendetäthet 1997–2009 (kvm boyta/inv.)

11 Relation mellan Tobins Q och planerat bostadsbyggande per invånare 2014–2022 i Stockholms läns kommuner.

12 ÄGDA: Sparande Startlån Institutionellt stöd HYRDA: Allmännyttan? Bostadsbidrag? Social housing? Ökat utbud av mark där efterfrågan finns

13 Infrastruktur – är Stockholm missgynnat?

14 Infrainvesteringarna varierar Investeringar i bostäder och transportinfrastruktur som andel av BNP 1950-2012.

15 Medelhastigheten har minskat Genomsnittlig hastighet vid arbetsresor i Stockholms län 1995 och 2011.

16 Stockholm får mindre än andra regioner Statliga väginvesteringar som andel av BNP. Årligt genomsnitt för perioden 1977–2008. Fasta priser.

17 Slutsatser transportsystem Alternativ finansiering prövas Markvärdeseffekter Rent avgiftsfinansierade projekt Ökat ansvar för regionens aktörer

18 NU KRÄVS DET EN NY MODELL

19 En föråldrad modell som inte fungerar Verkligheten har gått ifrån Stockholmsregionens planeringsmodell En ny mer komplex situation med nya utmaningar; befolkning, finansiering, bostadsbyggande, transportsystem Svårt forma långsiktiga överenskommelser Nya lösningar krävs

20 Fyra alternativa modeller 1. Den offentliga regionala modellen 2. Den kommunbaserade offentliga modellen 3. Den globala effektivitetsmodellen 4. Avgifter, bolag och affärsmässighet

21 Olika betoning och fokus Global effektivitetRegionmodellen Avgifter, bolag och affärsmässighet Kommunmodellen Offentligt Privat Centralt/ regionalt Lokalt

22 Slutsatser styrmodell Inga enkla lösningar finns Utnyttja det bästa hos de olika aktörerna En permanent förhandlingsdelegation Uppdrag: transporter, bostäder, lokalisering

23 Tack! lennart.weiss@veidekke.se bjorn.hasselgren@abe.kth.se


Ladda ner ppt "NU BRÅDSKAR NYA LÖSNINGAR STOCKHOLMS- REGIONENS UTMANINGAR."

Liknande presentationer


Google-annonser