Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholms- regionens utMAningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholms- regionens utMAningar"— Presentationens avskrift:

1 Stockholms- regionens utMAningar
Nu brådskar nya lösningar

2 Ansvariga för rapporten
Lennart Weiss Göran Långsved Björn Hasselgren Tore Englén

3 På väg mot en ny bostadskris!
Inflyttning på 1960-talets nivå Arbetsmarknad och bostäder?? Ökad trångboddhet och segregation Inflyttarna är resurssvaga Bostadsbyggandet drivs av resursstarka Skriande behov av nya lösningar

4

5 Inrikes flyttnetto för Stockholms län

6 Invandring och höga födelsetal

7 Skattekraften

8 Befolkningsutveckling
Befolkningsutveckling i Stockholms län. Faktisk utveckling 1968–2013 samt framskrivning 2014–2050.

9 Befolkning och bostadsbestånd

10 Förändring i boendetäthet Förändring i boendetäthet 1997–2009 (kvm boyta/inv.)

11 Relation mellan Tobins Q och planerat bostadsbyggande per invånare 2014–2022 i Stockholms läns kommuner.

12 ÄGDA: HYRDA: Sparande Startlån Institutionellt stöd
Ökat utbud av mark där efterfrågan finns HYRDA: Allmännyttan? Bostadsbidrag? Social housing?

13 Infrastruktur – är Stockholm missgynnat?

14 Infrainvesteringarna varierar
Investeringar i bostäder och transportinfrastruktur som andel av BNP

15 Medelhastigheten har minskat
Genomsnittlig hastighet vid arbetsresor i Stockholms län 1995 och 2011.

16 Stockholm får mindre än andra regioner
Statliga väginvesteringar som andel av BNP. Årligt genomsnitt för perioden 1977–2008. Fasta priser.

17 Slutsatser transportsystem
Alternativ finansiering prövas Markvärdeseffekter Rent avgiftsfinansierade projekt Ökat ansvar för regionens aktörer

18 NU KRÄVS DET EN NY MODELL

19 En föråldrad modell som inte fungerar
Verkligheten har gått ifrån Stockholmsregionens planeringsmodell En ny mer komplex situation med nya utmaningar; befolkning, finansiering, bostadsbyggande, transportsystem Svårt forma långsiktiga överenskommelser Nya lösningar krävs

20 Fyra alternativa modeller
1. Den offentliga regionala modellen 2. Den kommunbaserade offentliga modellen 3. Den globala effektivitetsmodellen 4. Avgifter, bolag och affärsmässighet

21 Olika betoning och fokus
Centralt/ regionalt Global effektivitet Regionmodellen Avgifter, bolag och affärsmässighet Kommunmodellen Privat Offentligt Lokalt

22 Slutsatser styrmodell
Inga enkla lösningar finns Utnyttja det bästa hos de olika aktörerna En permanent förhandlingsdelegation Uppdrag: transporter, bostäder, lokalisering

23 lennart.weiss@veidekke.se • bjorn.hasselgren@abe.kth.se
Tack!


Ladda ner ppt "Stockholms- regionens utMAningar"

Liknande presentationer


Google-annonser