Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

The views expressed in this document are those of Region Västra Götaland and have not been endorsed by Equity Action Samling för social hållbarhet Handlingsplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "The views expressed in this document are those of Region Västra Götaland and have not been endorsed by Equity Action Samling för social hållbarhet Handlingsplan."— Presentationens avskrift:

1 The views expressed in this document are those of Region Västra Götaland and have not been endorsed by Equity Action Samling för social hållbarhet Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland

2 The views expressed in this document are those of Region Västra Götaland and have not been endorsed by Equity Action Samling för social hållbarhet Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland Styrgrupp Kommittén för folkhälsofrågor Kommittén för rättighetsfrågor Regionutvecklingsnämnden Kulturnämnden Hälso- och sjukvårdsutskottet Hälso- och sjukvårdsnämnderna Projektgrupp Enheten för folkhälsofrågor Projektledare Johan Jonsson folkhälsochef (föredragande styrgruppen, leder arbetsgruppen) Internationellt Joint Action, Progress, Regions for health network Arbetsgrupp Organisering Enheten för folkhälsofrågor Enheten för rättighetsfrågor Regionutvecklingssekretariatet Kultursekretariatet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Hälso- och sjukvårdskanslierna Kommuner (Göteborg, Tidaholm) RUFF-representant Föreningsliv Samordningsförbund Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Länsstyrelsen Fackförbunden Referensgrupper/nätverk RUFF, samordnare HSK, MISTRA, Råd arbetsliv & hälsa, barnkonventionsnätverket, Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer, SKL, Malmö Stad, forskarnätverk, Svenskt Näringsliv

3 The views expressed in this document are those of Region Västra Götaland and have not been endorsed by Equity Action Samling för social hållbarhet Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland Målbild handlingsplan för jämlik hälsa Västra Götalandsregionen ska i samverkan med aktörer internt och externt ta fram en handlingsplan för jämlik hälsa. Handlingsplanen ska innehålla konkreta förslag på insatser/åtgärder – lokalt, regionalt och nationellt – som har störst sannolikhet att minska skillnader i hälsa i Västra Götaland. Varje aktör fattar beslut i respektive organisation om vilka av de föreslagna insatserna/åtgärderna som ska genomföras, när och hur de ska genomföras.


Ladda ner ppt "The views expressed in this document are those of Region Västra Götaland and have not been endorsed by Equity Action Samling för social hållbarhet Handlingsplan."

Liknande presentationer


Google-annonser