Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referenssystem och mätning med GNSS Visby 16 november 2006 Tina Kempe Lantmäteriet – Geodesi 026-63 38 56 Vaddå centimeternoggrann.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referenssystem och mätning med GNSS Visby 16 november 2006 Tina Kempe Lantmäteriet – Geodesi 026-63 38 56 Vaddå centimeternoggrann."— Presentationens avskrift:

1 Referenssystem och mätning med GNSS Visby 16 november 2006 Tina Kempe Lantmäteriet – Geodesi christina.kempe@lm.se 026-63 38 56 Vaddå centimeternoggrann -het?! Det här stämmer ju för *#%&@ inte för fem öre! Kommunalt stomnät

2 Referenssystem för GNSS SWEREF 99 ETRS 89 ITRS globalt i Europa i Sverige

3 De gamla systemen (från före ”GPS-tiden”) … är av fel typ – använder en annan ellipsoid … har dålig geometri Bessel GRS 80

4 Koordinater vid GNSS-mätning Φlatitud longitud hhöjd över ellipsoiden

5 Koordinater vid GNSS-mätning

6 GPS-mätning – transformationer m.m. SWEREF 99 Geodetiska koordinater φ λ, h Kartprojektion SWEREF 99 plana koordinater x, y Transformation Kommunalt system x, y RT 90 x, y RIX 95- samband Nationellt samband

7 Projektioner till SWEREF 99 SWEREF 99 TM Medelmeridian 15° O Skalreduktionsfaktor 0.9996 y-tillägg: 500 000 m … ej standard UTM, hela Sverige i en zon. SWEREF 99 dd mm lokalt 12 zoner: SWEREF 99 dd mm Medelmeridianer Ingen skalreduktionsfaktor y-tillägg 150 000 m 12 00’ 13 30’ 15 00’ 16 30’ 18 00’ 14 15’ 15 45’ 17 15’ 18 45’ 20 15’ 21 45’ 23 15’

8 Olika transformationssamband 2D Helmert (2DH) mellan två plana system i samma projektionszon 3D Helmert (3DH) mellan två tredimensionella system Transversal Mercator (TM) mellan ett geodetiskt och ett plant system

9 Två olika transformationssamband: Direktprojektion (TM) SWEREF 99 lat long  RT 90 2,5 gon V 7-parametertransformation (3DH) SWEREF 99 cart  RT 90 cart Båda sambanden ger fel i samma storleksordning (RMS ca 7 cm och max.fel ca 2 dm) men felen är fördelade på olika sätt Restfelsmodell för direktprojektion kommer inom kort Samband SWEREF 99  RT 90

10 LÄNRMSMAXFEL mm AB2336 C2332 D1017 E1419 F2435 G2433 H1923 I3237 K1521 M3757 N4050 O3657 S3252 T1120 U1323 W4281 X4359 Y6171 Z81113 AC64120 BD109298

11 Kommunala system kan vara: Förtätningar av RT 90 (endast ett fåtal kommuner) Förtätningar av RT R01-12 (vanligt) System baserade på RT 38 (vanligt) Rent lokala system Det är vanligt att det finns flera olika system i en kommun Samband SWEREF 99  kommunala system

12 Beräkningsmetod, normalt: TM Beräkningsmetod för lokala system med bristande orientering Alt A: TM + 2DH Alt B: 3DH + TM + +

13 Samband SWEREF 99  kommunala system – Exempel

14 Mätning i inhomogena system – lokal inpassning Mät in några kända punkter i anslutning till mätområdet Beräkna transformationsparametrar (normalt plan Helmerttransformation) Transformera mätningarna Beräkningen kan göras i GPS-utrustningen

15 Mätning i inhomogena system – restfelsmodell Korrektionsmodell Används för att räta upp data från ett lokalt till ett överordnat referenssystem Deformationsmodell Används för att deformera mätningar så att de ”passar in” i ett lokalt referenssystem

16 Restfelsinterpolation i Triad

17 Framtagande av restfelsmodell Iterativt förfarande: 1.Analys av RIX 95-restfel 2.Kompletteringsmätning 3.Analys av restfel 4.Ev. kompletteringsmätning 5.Upprepa steg 3-4… 6.Restfelsmodell i Triad

18 Restfelsvariationer – Gotland F38 RT R08

19 Restfelsvariationer – Gotland F38 RT R08

20 Lagring/redovisning av GNSS-mätningar Mätningen görs i SWEREF 99, men transformeras oftast till annat system För att rätt återföra mätningarna till SWEREF 99 vid ett systembyte krävs: Inverstransformation, d.v.s. information om ursprungssystem + dokumentation av transformationsvägen Alternativ: Lagra även SWEREF-koordinaterna

21 Höjdkorrektion vid GNSS-mätning H=h-N N H h Jordyta Geoid Ellipsoid

22 Tre precisionsavvägningar – tre nationella höjdsystem Första precisionsavvägningen 1886-1905 … resulterade i höjdsystemet RH 00 Andra precisionsavvägningen 1951-1967 … resulterade i höjdsystemet RH 70 Tredje precisionsavvägningen 1979-2003 … resulterade i höjdsystemet RH 2000

23 GPS-mätning – transformationer m.m. SWEREF 99 Geodetiska koordinater φ λ, h Kartprojektion SWEREF 99 plana koordinater x, y Transformation Kommunalt system x, y RT 90 x, y RIX 95- samband Nationellt samband RH 2000 H Geoidmodell RH 70 H SWEN 05LRSWEN 01L

24 Samband SWEREF 99  RH 70 Omvandling av höjden h över GRS 80- ellipsoiden i SWEREF 99 till höjden H över havet i RH 70 utförs enligt formeln: H = h - N där N hämtas från höjdkorrektionsmodellen SWEN 01L Baserad på geoidmodellen NKG 96 Innehåller landhöjningsmodell 1970-99 Sambandet är verifierat i 173 punkter Genomsnittlig avvikelse 56 mm Största avvikelse 265 mm

25 Omvandling av höjden h över GRS 80- ellipsoiden i SWEREF 99 till höjden H över havet i RH 2000 utförs enligt formeln: H = h - N där N hämtas från höjdkorrektionsmodellen SWEN 05LR Baserad på geoidmodellen NKG 2004 Innehåller landhöjningsmodell (0.5 år) Restfelskorrigerad Sambandet är verifierat i 1178 punkter Genomsnittlig avvikelse 13 mm / 40 mm Största avvikelse 56 mm Samband SWEREF 99  RH 2000

26 Omvandling av höjden h över GRS 80-ellipsoiden i SWEREF 99 till höjden H över havet i ett lokalt höjdsystem utförs enligt formeln: H = h – N lokal där N lokal hämtas från en lokalt anpassad geoid- modell som bör beräknas enl. följande: N lokal = N SWEN 05LR – ΔH lokal ΔH lokal = H lokal – H RH 2000 H RH 2000 bör bestämmas genom avvägning (anslutning av höjdnätet till RH 2000) Samband SWEREF 99  lokalt höjdsystem

27 Lokalt anpassade geoidmodeller Observera att lokalt anpassade geoidmodeller skapade utan föregående anslutning och analys av det lokala höjdsystemet inte tar bort deformationer eller höjer kvaliteten i det lokala höjdnätet främjar datautbyte inom regioner utan endast möjliggör höjdmätning med GPS i det existerande lokala höjdsystemet, inklusive dess brister

28 Mer information Infoblad (f.n. 11 st.) Dokument Att ta fram en restfelsmodell Byte av referenssystem inom en kommun Byte av höjdsystem i en kommun www.lantmateriet.se/refsys – om införande av de nya referens- systemen SWEREF 99 och RH 2000 www.lantmateriet.se/geodesi – allmän information om geodesi, referenssystem etc.


Ladda ner ppt "Referenssystem och mätning med GNSS Visby 16 november 2006 Tina Kempe Lantmäteriet – Geodesi 026-63 38 56 Vaddå centimeternoggrann."

Liknande presentationer


Google-annonser