Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är liv? Ämnesomsättning (mat och luft) Fortplantning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är liv? Ämnesomsättning (mat och luft) Fortplantning"— Presentationens avskrift:

1 Vad är liv? Ämnesomsättning (mat och luft) Fortplantning
Rörelseförmåga Tillväxt

2 Hur delar vi in liv? Linné (1735) 2 riken Djur eller växter
Haeckel (1866) 3 riken Alger, Växter och djur Copeland (1956) 4 riken Bakterier, Alger, Växter och Djur Whittaker (1969) 5 riken Bakterier, Alger, Svampar, Växter och Djur Woese (1977) 6 riken Eubakterier Archeabakterier Alger Svampar Växter Djur Woese (1990) 3 domäner Bakterier Arkéer Eukaryoter

3 Cellen Hela vår kropp är uppbyggd av celler
Hela kroppen består av flera miljarder celler Cellerna byts hela tiden ut Cellerna i olika delar av kroppen har olika egenskaper och uppgifter

4 Cellens delar (organeller)
Cellkärna – innehåller DNA (arvsmassa) Mitokondrie – cellens kraftverk, omvandlar kolhydrater till energi Ribosom – tillverkar proteiner Cellemembran – skyddar och håller ihop cellen. Kontrollerar vad som kommer in och ut ur cellen. Cytoplasma – väskan i cellen. Lysosom – cellens reningsverk

5 Bakterier Små levande organismer Består av en enda cell
Har ingen cellkärna Finns många nyttiga bakterier och utan bakterier hade vi inte överlevt Livet uppstod i form av bakterier för 3,7 miljarder år sedan Bakterier förökar sig genom att dela sig Tack vare bakterier (blågröna) fick jorden syre

6 Bakterier Det finns tre olika typer av bakterier:
Spiriller Kocker Baciller Exempel på sjukdomar som orsakas av bakterier: Kikhosta Tuberkulos Borrelia

7 Virus Virus är mindre än bakterier, man kan inte se de i vanliga mikroskop Virus är INTE levande organismer för de behöver en värd för att föröka sig Alla virus är parasiter Virus förstör värdcellen när de förökar sig Överlever antibiotika vilket gör de farligare än bakterier HIV/Aids orsakas av ett virus

8 - Hur påverkar vår livsstil och levnadsvillkor hälsan?
Folksjukdomar - Hur påverkar vår livsstil och levnadsvillkor hälsan?

9 Vad är hälsa? Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1946, som är den mest använda, är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande” "... den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och befrämja den. Enligt Nationella Folkhälsokommittén är stress och belastning, socialt stöd och nätverk, arbetssituation, självförtroende, förmåga att ha kontroll över sin tillvaro, hopp samt framtidstro faktorer som kan påverka hälsan.

10 Folkhälsa

11 Folksjukdomar Folksjukdomar är sådana sjukdomar som mer än 1% av befolkningen har samtidigt. Det finns olika folksjukdomar i olika länder. Folksjukdomar stoppas främst genom ändrad livsstil och utveckling av nya mediciner och vaccinering.

12 Folksjukdomar i Sverige och övriga världen
Hjärt- och kärlsjukdomar: 10% Astma och allergi: 10% Ledvärk och ryggproblem: 8% Diabetes typ 2: 5% Cancer: 5% Depression och annan psykisk ohälsa: 20-30% Folksjukdomar i andra länder: HIV/AIDS ca 33 miljoner smittade i världen 2007. Malaria: miljoner människor lever med Malaria och 130 miljoner smittas varje år. 90% av alla fall finns i Afrika. Ca dör varje år. Tuberkulos: Var tredje människa bär på bakterien och ca 2 miljoner dör varje år.


Ladda ner ppt "Vad är liv? Ämnesomsättning (mat och luft) Fortplantning"

Liknande presentationer


Google-annonser