Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktörer i internationell politik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktörer i internationell politik"— Presentationens avskrift:

1 Aktörer i internationell politik

2 Aktörer i Libyen

3 Aktörer i Libyen Stater eller länder Etniska grupper
Icke Statliga aktörer Mellanstatliga organisationer

4 Stater eller länder legitimitet – uppfattas som laglig
Kontroll över territorium och befolkning Erkänts av andra stater Regeringen har:

5 Alla stater är suveräna:
Suveränitetsprincipen Staten har den politiska makten I Generalförsamlingen är alla jämställda med en röst var ”Är sig sjelv nok” Alla stater är suveräna:

6 Vad avgör en stats makt och inflytande?
Ekonomisk styrka naturtillgångar Militär styrka Utveckling, teknologi och utbildningsnivå Historia Status och kultur Geografiskt läge Befolkningsstorlek

7 Exempel på: Ekonomiska stormakter En stat med stor kulturell betydelse
En stat med stor religiös betydelse En stat som är en regional stormakt

8 Mellanstatliga samarbeten
Ekonomiska samarbeten – OPEC, EU Militära samarbeten - NATO Sociala samarbeten WHO, UNHCR Politiska samarbeten – EU, FN, AU

9 Ickestatliga aktörer Multinationella företag
Befrielserörelser och terrorgrupper NGO Massmedier Religiösa rörelser

10 Utrikespolitiska mål Säkerhet – staten och regimens överlevnad
Ekonomisk tillväxt Makt – ökat inflytande över världspolitiken Spridandet av politiska, kulturella eller religösa idèer

11 Utrikespolitiska medel
diplomati Militär makt Ekonomisk makt – Bojkott eller handelsembargo Psykologiskt krigsföring och propaganda


Ladda ner ppt "Aktörer i internationell politik"

Liknande presentationer


Google-annonser