Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför?."— Presentationens avskrift:

1 Varför?

2 Centralt innehåll (Kunskap om)
Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön. Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet. Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar. Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

3 Förmågor (Kunskap hur)
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. K:11 Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband. K:13 Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

4 Vindkraftverk Fördelar Nackdelar

5 Vindkraftverk Fyra (4) Områden Hälsa Ekonomi Landskap
Verksamheter samt förankring

6 Fråga två och två Ett par vindkraftverk i skogen kan tyckas oförargligt (harmlöst, ofarligt). Ingen bor i närheten och därmed kan ingen störas av exempelvis ljud och ljus - eller? Diskutera två och två varför detta skulle kunna vara ett problem, att låta vindkraftverk upprättas i ett skogsområde?

7 Kärnkraftverk Fördelar Nackdelar

8

9 Källkritik Vad förmedlade filmerna, varför?
Kan det finnas en koppling till vad filmerna visade och vem som producerat (gjort) filmerna. Kan du se någon nackdel med att bara ha tagit del av dessa filmer innan du gör ett uttalande? Varför, varför inte?

10 Hur tycker du att vi på jorden ska minska våra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser?
5 min -skriv ner själv 10 min diskutera två och två, kan ni komma på fler sätt? 15 min diskutera/presentera de ni diskuterat för ett nytt par

11 Presentera för ett nytt par
Vad har ni kommit fram till som är lika? Har ni några starka argument som skiljer sig? Koncentrerade ni er på samma saker? hade ni olika vyer?

12 Frågor att diskutera kring.
Hur påverkar användandet av biobränslen miljön? Växthuseffekten och andelen förnybara energikällor hänger ihop. Hur då? Hur tycker du att vi på jorden ska minska våra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser?


Ladda ner ppt "Varför?."

Liknande presentationer


Google-annonser