Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bedömningskriterier för åk 6 Bildframställning Redskap Bildkombination Idéutveckling Arbetsprocess Bildpresentation Kritik Bildanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bedömningskriterier för åk 6 Bildframställning Redskap Bildkombination Idéutveckling Arbetsprocess Bildpresentation Kritik Bildanalys."— Presentationens avskrift:

1 Bedömningskriterier för åk 6 Bildframställning Redskap Bildkombination Idéutveckling Arbetsprocess Bildpresentation Kritik Bildanalys

2 Bildframställning ECA Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett (…) bildspråk… enkeltutvecklatvälutvecklat … och (…) genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. delvisrelativt välväl TILLBAKA En bild säger mer än tusen ord. Alla bilder säger något och vissa bilder säger mer än andra. Och vissa konstnärer vill säga massor av saker med hjälp av deras tavlor. Man kan förmedla saker på olika sätt. Ibland vill man att det ska vara tydligt och ibland vill man att det ska vara lite hemligt.

3 Redskap ECA Eleven kan i arbetet använda några olika tekniker, verktyg och material på ett (…) sätt för att skapa olika uttryck. i huvudsak fungerande relativt väl fungerande och varierat väl fungerande, varierat och idérikt TILLBAKA

4 Bildkombination ECA Eleven kombinerar några olika bildelement på ett (…) fungerande sätt. i huvudsakrelativt välväl TILLBAKA

5 Idéutveckling ECA Eleven kan i det bildskapande arbetet (…) idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. bidra till att utveckla utveckla delvis egna utveckla egna TILLBAKA

6 Arbetsprocess ECA Under arbetsprocessen (…).bidrar eleven till att formulera och välja handlingsaltern ativ som leder framåt formulerar och väljer eleven handlingsalterna tiv som med någon bearbetning leder framåt formulerar och väljer eleven handlingsalter nativ som leder framåt TILLBAKA

7 Bildpresentation ECA Eleven kan presentera sina bilder med (…) anpassning till syfte och sammanhang. vissrelativt godgod TILLBAKA

8 Kritik ECA Eleven kan också ge (…) omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. enklautveckladevälutvecklade TILLBAKA

9 Bildanalys ECA Eleven kan föra (…) underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden. enkla och till viss del utvecklade och relativt väl utvecklade och väl TILLBAKA


Ladda ner ppt "Bedömningskriterier för åk 6 Bildframställning Redskap Bildkombination Idéutveckling Arbetsprocess Bildpresentation Kritik Bildanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser