Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Månadsbokslut mars 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut mars 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Läget i verksamheterna är bra. VSS är i ständig förändring,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Månadsbokslut mars 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut mars 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Läget i verksamheterna är bra. VSS är i ständig förändring,"— Presentationens avskrift:

1 Månadsbokslut mars 2012 Sociala Stödresurser

2 Månadsbokslut mars 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Läget i verksamheterna är bra. VSS är i ständig förändring, vilket kräver stor flexibilitet. Det finns en kontinuerlig beredskap för att ta sig an nya uppdrag. Ökad konkurrens inom äldrevården märks och gör det ännu viktigare att ha hålla en hög kvalitet och följa upp vilken kvalitet vi har i jämförelse med andra. Att arbeta aktivt med marknadsföring och kontakt med samverkanspartners för att informera om våra verksamheter är viktigt för att få nya kunder. Fortsatt fokus på att utveckla kundernas delaktighet på olika sätt, för att genom deras synpunkter ständigt kunna göra förbättringar.

3 Månadsbokslut mars 2012 INSATTA RESURSER VSS visar för perioden ett positivt resultat med 0,7 mkr i förhållande till budget. Prognosen för året är ett nollresultat. Åtgärder: För att hålla en budget i balans pågår ett antal åtgärder både med avseende på personal och kunder. Fortsatt arbete med den flexibla arbetstidsmodellen; att effektivisera bemanningen utifrån resursbehovet. Vissa tjänster kommer inte att tillsättas efter pensionsavgångar. Översyn av nivåbedömningar inom daglig verksamhet. Fortsatt uppföljning av tomplatser inom särskilt boende för äldre, med syfte att vidta åtgärder som behövs med anledning av detta. En arbetsgrupp är tillsatt för att tillsammans med Socialtjänsten förbättra rutinerna kring platser till externa kunder.


Ladda ner ppt "Månadsbokslut mars 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut mars 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Läget i verksamheterna är bra. VSS är i ständig förändring,"

Liknande presentationer


Google-annonser