Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort - Jämförelser med miljökvalitetsnorm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort - Jämförelser med miljökvalitetsnorm."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort - Jämförelser med miljökvalitetsnorm

2 Partikelfraktionen PM2,5 - Omfattar partikelstorlek från 1 nm till 2,5 µm - Förbränning, väg- och fordonsslitage, långdistanstransport

3 Miljökvalitetsnormen - Införd 1:a juni 2010: (SFS 2010:477) - Skall eftersträvas fram till 31:a december 2014 - Får ej överskridas från 1:a januari 2015

4 Emissioner av PM2,5 Stockholms och Uppsala län - Totalutsläpp 2 633 ton 2008 - Utsläppsminskning med ca 50 % från 2004-2008 - Minskning huvudsak inom energisektorn - Utsläpp från vägtrafik dominerar. Både avgas- och slitagepartiklar - Övriga sektorer avgas- och förbränningspartiklar

5 Emissioner av PM2,5 Stockholms län - Totalutsläpp 1 790 ton 2008 - Stockholms kommun 367 ton - Norrtälje kommun 177 ton - Södertälje kommun 129 ton - Övriga under 100 ton

6 Emissioner av PM2,5 Uppsala län - Totalutsläpp 843 ton 2008 - Älvkarleby kommun 296 ton (Stora Cell AB)

7 Mätningar av PM2,5 utförande - Totalt 6 mätplatser -TEOM (Rupprect & Pataschnik Co, Series 1400a) - Mätprincip: Kontinuerlig vägning av filter vid konstant volymflöde

8 Mätningar av PM2,5 trender Regional bakgrundshaltUrban bakgrundshalt Dubbelsidigt gaturumEssingeleden, 170 000 ÅMD/dygn Årsmedelvärde 2010: 4,7 µg/m³Årsmedelvärde 2010: 6,6 µg/m³ 70 % regional bakgrund Årsmedelvärde 2010: 11 µg/m³ 43 % regional bakgrund Årsmedelvärde 2010: 7,5 µg/m³ 63 % regional bakgrund

9 Modellberäkningar av PM2,5 - Modellberäkningar för PM2,5 bygger på emissioner och spridningsberäkningar från PM10-kartläggning 2003 - PM10-halter räknats om till PM2,5 - Linjärt samband mellan andelen PM2,5 och PM10 som funktion av PM10-halten -Höga PM10-halter, lägre andel PM2,5

10 - Kartor för alla kommuner i ABC- län (medlemmar i LVF) och för de större tätorterna. - Gävle kommun och Sandviken tätort. - Kartor och rapport finns att hämta på LVF: hemsida http://www.slb.nu/lvf Kartläggning av PM2,5 Stockholms innerstad


Ladda ner ppt "Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort - Jämförelser med miljökvalitetsnorm."

Liknande presentationer


Google-annonser