Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EMISSIONSKARTERING OCH HALTBERÄKNINGAR FÖR SKÅNES KOMMUNER Lotten J. Johansson Miljöförvaltningen, Malmö stad för Skånes Luftvårdsförbund PARTIKLAR PM2,5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EMISSIONSKARTERING OCH HALTBERÄKNINGAR FÖR SKÅNES KOMMUNER Lotten J. Johansson Miljöförvaltningen, Malmö stad för Skånes Luftvårdsförbund PARTIKLAR PM2,5."— Presentationens avskrift:

1 EMISSIONSKARTERING OCH HALTBERÄKNINGAR FÖR SKÅNES KOMMUNER Lotten J. Johansson Miljöförvaltningen, Malmö stad för Skånes Luftvårdsförbund PARTIKLAR PM2,5

2 Partiklar PM2,5-halter i Skåne

3 Uppskattade PM2,5-halter i Skåne 13 Gatumiljö Helsingborg15 µg/m 3 Hässleholm13 µg/m 3 Kristianstad11 µg/m 3 Lund11 µg/m 3 Malmö17 µg/m 3 Trelleborg12 µg/m 3 Ystad11 µg/m 3 11* 15 10 11 13 10* 10 9 9 9 9 9 9 12 9 15 10 12 9 10 9 9 12 10 9 9

4 Haltutveckling – PM2,5 - mätdata Mätdata för PM2,5: Regional -, urban bakgrund resp. gatumiljö Regional bakgrundshalt (Vavihill, Söderåsen): Mätdata PM2,5 och PM10

5 Miljökvalitetsnormen – PM2,5 Norm, gränsvärden, och riktlinjerPM2,5 (µg/m 3 ) Miljökvalitetsnorm25 1,2 Årsmedelvärde Exponering av befolkningen 20 3,4 Årsmedelvärde Övre utvärderingströskel 17Årsmedelvärde Nedre utvärderingströskel 12Årsmedelvärde WHOs riktlinjer för PM2,5 10Årsmedelvärde 1 Bör inte överskridas t.o.m. 31 december 2014 2 Får inte överskridas fr.o.m. 1 januari 2015 3 Nationell nivå för den genomsnittliga exponeringen av befolkningen får inte överskridas fr.o.m. den 1 januari 2015 4 Nationell nivå för den genomsnittliga exponeringen av befolkningen ska fr.o.m. den 1 januari 2020 procentuellt ha minskats (i enlighet med bilaga XIV B till luftkvalitetsdirektivet).

6 Luftburna partiklar i utomhusluft Källorna kan vara både antropogena, så som trafikgenererade partiklar från slitage av bromsar och vägbana, och naturliga i form av t.ex. havs-saltpartiklar vid vågbrytning. primär partikelbildning - emitteras direkt till luften från källan, dvs genom mekaniska eller termiska processer (kondensation) sekundär partikelbildning - bildas längre ifrån utsläppskällan genom kemiska reaktioner i atmosfären med gas-till- partikel-omvandling PM2,5 nanopartiklar ultrafina partiklar fina partiklar Figur hämtad från SLB Stockholm

7 Utsläpp av partiklar PM2,5 inom regionen Totalt 3300 ton/år

8 UtsläppUtsläpp av partiklar PM2,5 inom regionen

9 Emissionfaktor för vägen (utifrån andelar av olika fordonstyper) EF(fordonstyp) = EF avgas + EF slitage(bromsar+däck+vägbana) EF Slitage av vägbana = (8/12)*(1-0,3)*0,005+0,3*0,243*(4/12) Endast för andelen personbilar Emissionsfaktorer - vägtrafiken Utan dubbdäck med dubbdäck

10 Uppskattade PM2,5-halter i Landskrona kommun

11 Uppskattade PM2,5-halter i Osby kommun

12 Uppskattade PM2,5-halter i Trelleborg kommun

13 Utvärdering av EDB/modell PlatsMiljöÅrUppmätt halt Beräknad halt BurlövUB2009710 HöganäsUB20091210 KävlingeUB200979 LandskronaUB200910 MalmöUB20101411 TrelleborgUB2009810 ÄngelholmUB20091011

14 SJÖFARTENS UTSLÄPP (under 2012) SMHI och Sjöfartsverket Sjöfartsverket ansvarar för den del av systemet som innehåller uppgifter om fartygen och emissionsfaktorer, som är relationen mellan emission och effektuttag. SMHI har utvecklat den modul som utför själva emissions-beräkningarna och som har fått namnet Shipair. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och Sjöfartsverket. Det övergripande målet är att förbättra underlaget för att bedöma sjöfartens påverkan på luftmiljön, både på nationell skala och på lokal skala. Data hämtas från AIS (Automatic Identification System), samt Sjöfartsverkets fartygsdatabas Bygger på Airviro-plattformen

15 15 AIS IMO/MMSI Position Hastighet Acceleration SEI IMO/MMSI Storlek Motorer Bränsleslag Emissionsfaktorer Fartygskatergori Etc. Shipair - Fartyg med positioner - Scenarioanalys - Spridningsmodeller - Övrig funktionalitet i Airviro Systemöversikt - shipair

16 16 Travel status Beräkningsmetodik beror på vilken färdstatus fartyget har: Cruising Hotelling Maneuvering OPS (On-shore Power Supply) Status kan främst sättas utifrån position och hastighet. Om fartyget t.ex. befinner sig inom ett hamnområde och är i rörelse kan antas att status är maneuvering.

17 2012 - Sjöfartens utsläpp runt Skåne 1) Inventera utsläpp från: (a) Internationell sjöfart (Godstrafik/färjor som ej anlägger skånsk hamn eller Köpenhamn) - Shipair (b) Nationell sjöfart (Godstrafik/färjor som anlägger skånsk hamn inkl. Köpenhamn) – Info hamnkontoren, rederierna + Shipair 2) Beräkna halter för NO X, PM och SO 2 Sjöfartens bidrag till de urbana bakgrundshalterna i Helsingborg, Landskrona, Malmö, Trelleborg, Ystad, samt dess bidrag till den regionala bakgrundshalten i regionen (Vavihill på Söderåsen).

18 SJÖFARTENS UTSLÄPP Exempel från ShipAir (2010 års data) NOx ton/ (år*km 2 ) 1km*1km rutor NOx ton/ (år*km 2 ) 50m*50m rutor

19 EDB Öresund


Ladda ner ppt "EMISSIONSKARTERING OCH HALTBERÄKNINGAR FÖR SKÅNES KOMMUNER Lotten J. Johansson Miljöförvaltningen, Malmö stad för Skånes Luftvårdsförbund PARTIKLAR PM2,5."

Liknande presentationer


Google-annonser