Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PARTIKLAR PM2,5 EMISSIONSKARTERING OCH

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PARTIKLAR PM2,5 EMISSIONSKARTERING OCH"— Presentationens avskrift:

1 PARTIKLAR PM2,5 EMISSIONSKARTERING OCH
HALTBERÄKNINGAR FÖR SKÅNES KOMMUNER Lotten J. Johansson Miljöförvaltningen, Malmö stad för Skånes Luftvårdsförbund

2 Partiklar PM2,5-halter i Skåne

3 Uppskattade PM2,5-halter i Skåne
11 9 10 10 10 10 11* 12 9 10 Gatumiljö Helsingborg 15 µg/m3 Hässleholm 13 µg/m3 Kristianstad 11 µg/m3 Lund Malmö 17 µg/m3 Trelleborg 12 µg/m3 Ystad 15 13 10 9 9 10 12 10 9 9 10 12 9 10 9 15 9 9 9 9 10 13 10*

4 Haltutveckling – PM2,5 - mätdata
Mätdata för PM2,5: Regional -, urban bakgrund resp. gatumiljö Regional bakgrundshalt (Vavihill, Söderåsen): Mätdata PM2,5 och PM10

5 Miljökvalitetsnormen – PM2,5
Norm, gränsvärden, och riktlinjer PM2,5 (µg/m3) Miljökvalitetsnorm 25 1,2 Årsmedelvärde Exponering av befolkningen 20 3,4 Övre utvärderingströskel 17 Nedre utvärderingströskel 12 WHOs riktlinjer för PM2,5 10 1 Bör inte överskridas t.o.m. 31 december 2014 2 Får inte överskridas fr.o.m. 1 januari 2015 3 Nationell nivå för den genomsnittliga exponeringen av befolkningen får inte överskridas fr.o.m. den 1 januari 2015 4 Nationell nivå för den genomsnittliga exponeringen av befolkningen ska fr.o.m. den 1 januari 2020 procentuellt ha minskats (i enlighet med bilaga XIV B till luftkvalitetsdirektivet).

6 Luftburna partiklar i utomhusluft
Källorna kan vara både antropogena, så som trafikgenererade partiklar från slitage av bromsar och vägbana, och naturliga i form av t.ex. havs-saltpartiklar vid vågbrytning. primär partikelbildning - emitteras direkt till luften från källan, dvs genom mekaniska eller termiska processer (kondensation) sekundär partikelbildning - bildas längre ifrån utsläppskällan genom kemiska reaktioner i atmosfären med gas-till- partikel-omvandling PM2,5 nanopartiklar ultrafina partiklar fina partiklar Figur hämtad från SLB Stockholm

7 Utsläpp av partiklar PM2,5 inom regionen
Totalt 3300 ton/år

8 Utsläpp av partiklar PM2,5 inom regionen

9 Emissionsfaktorer - vägtrafiken
Emissionfaktor för vägen (utifrån andelar av olika fordonstyper) EF(fordonstyp) = EF avgas + EF slitage(bromsar+däck+vägbana) EF Slitage av vägbana = (8/12)*(1-0,3)*0,005+0,3*0,243*(4/12) Endast för andelen personbilar Utan dubbdäck med dubbdäck

10 Uppskattade PM2,5-halter i Landskrona kommun

11 Uppskattade PM2,5-halter i Osby kommun

12 Uppskattade PM2,5-halter i Trelleborg kommun

13 Utvärdering av EDB/modell
Plats Miljö År Uppmätt halt Beräknad halt Burlöv UB 2009 7 10 Höganäs 12 Kävlinge 9 Landskrona Malmö 2010 14 11 Trelleborg 8 Ängelholm

14 SJÖFARTENS UTSLÄPP (under 2012)
SMHI och Sjöfartsverket Sjöfartsverket ansvarar för den del av systemet som innehåller uppgifter om fartygen och emissionsfaktorer, som är relationen mellan emission och effektuttag. SMHI har utvecklat den modul som utför själva emissions-beräkningarna och som har fått namnet Shipair. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och Sjöfartsverket. Det övergripande målet är att förbättra underlaget för att bedöma sjöfartens påverkan på luftmiljön, både på nationell skala och på lokal skala. Data hämtas från AIS (Automatic Identification System), samt Sjöfartsverkets fartygsdatabas Bygger på Airviro-plattformen

15 Systemöversikt - shipair
SEI Shipair Fartyg med positioner Scenarioanalys Spridningsmodeller Övrig funktionalitet i Airviro IMO/MMSI Storlek Motorer Bränsleslag Emissionsfaktorer Fartygskatergori Etc. AIS IMO/MMSI Position Hastighet Acceleration 15

16 Travel status Beräkningsmetodik beror på vilken
färdstatus fartyget har: Cruising Hotelling Maneuvering OPS (On-shore Power Supply) Status kan främst sättas utifrån position och hastighet. Om fartyget t.ex. befinner sig inom ett hamnområde och är i rörelse kan antas att status är maneuvering. 16

17 2012 - Sjöfartens utsläpp runt Skåne
1) Inventera utsläpp från: (a) Internationell sjöfart (Godstrafik/färjor som ej anlägger skånsk hamn eller Köpenhamn) - Shipair (b) Nationell sjöfart (Godstrafik/färjor som anlägger skånsk hamn inkl. Köpenhamn) – Info hamnkontoren, rederierna + Shipair 2) Beräkna halter för NOX, PM och SO2 Sjöfartens bidrag till de urbana bakgrundshalterna i Helsingborg, Landskrona, Malmö, Trelleborg, Ystad, samt dess bidrag till den regionala bakgrundshalten i regionen (Vavihill på Söderåsen).

18 Exempel från ShipAir (2010 års data)
SJÖFARTENS UTSLÄPP Exempel från ShipAir (2010 års data) NOx ton/ (år*km2) 50m*50m rutor NOx ton/ (år*km2) 1km*1km rutor

19 EDB Öresund


Ladda ner ppt "PARTIKLAR PM2,5 EMISSIONSKARTERING OCH"

Liknande presentationer


Google-annonser