Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF BC – utsläpp och halter i städer Christer Johansson SLB analys Miljöförvaltningen, Stockholm Institutionen för tillämpad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF BC – utsläpp och halter i städer Christer Johansson SLB analys Miljöförvaltningen, Stockholm Institutionen för tillämpad."— Presentationens avskrift:

1 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF BC – utsläpp och halter i städer Christer Johansson SLB analys Miljöförvaltningen, Stockholm Institutionen för tillämpad miljövetenskap Stockholms Universitet

2 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF Det började med SO 2 & sot… Först SMOG… London 1952 ”Great SMOG” –Clean Air Act 1956 Liknande episoder i städer i USA Sedan bilismen med blyad bensin etc, försurningen, långdistanstrsprt, ozon, PM10-hälsa mm… …Nyvaknat intresse för sot Klimat & hälsa History of Atmospheric Pollution Atmospheric Environment, 2009

3 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF Motiv för mäta BC i städer Stora hälsovinster med att reducera BC Lokala utsläpp/åtgärder i städer har stor betydelse BC/EC bättre indikator än PM2.5 för att utvärdera hälsovinster av trafikåtgärder Dubbel nytta minska BC – Klimat & hälsa

4 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF Kärt barn har många namn Sot (soot) BS – Black Smoke Brittish smoke index; OECD smoke BC – Black carbon EC – Elemental carbon M LAC – Mass of Light Absorbing Carbon SC – Soot Carbon Soot = det som sitter på något ; en film som deponeras på en surface. Från Germanska sōtam, which was descended from the Indo-European base *sōd-, *sed- ‘sit’ (source also of English settle, sit, etc).surface basesource Soot = det som sitter på något ; en film som deponeras på en surface. Från Germanska sōtam, which was descended from the Indo-European base *sōd-, *sed- ‘sit’ (source also of English settle, sit, etc).surface basesource

5 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF LAC, BC, BrC, EC/OC

6 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF Mer eller mindre korrelerade ”sot” mått BS EC Rotterdam Lycksele BC EC BS BC England & Skottland Quincey et al Keuken et al.

7 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF 1. Vedeldning 2. Arbetsmaskiner (diesel) 3. Lastbilar+bussar (diesel) 4. Förbränningsanläggningar (biobränsle) 5. Personbilar+lätta lastbilar (diesel) Europa EUCAARI Dernier van der Gon et al., 2009 Visschedijk et al., 2009

8 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF BC emissioner Globalt Bond et al., 2013

9 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF Trender i utsläpp o halter i UK Novakov & Hanssen, 2004 BC SO 2

10 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF BS i England 1954 - 2005

11 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF Förhöjda halter BC i städer i UK 2009

12 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF EFs LDV & HDV Holland 1985-2008 HDV faktor 5 lägre 2008 jfrt m 1985

13 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF Sjunkande halter i Rotterdam 1985-2008

14 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF BC i Kina nästan 10 x högre än USA o Europa USA Kina Europa

15 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF EC i PM2.5 i Kina

16 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF Kolproduktion i Kina Kolanvändning i hushåll ej tillåtet i städer

17 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF BS & SO2 i Stockholm 1965-1995 -90%

18 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF BC trend Stockholm 2007-2012 -50%

19 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF Sjunkande utsläpp från fordonsparken i Stockholm Jfr BC/Nox med mätta värden HDV LDV BC/NOx

20 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF BS i Gtbrg & urbanmätn. 1960 - 2006 vinter

21 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF Gradienter över Sverige högst halter i städer i norra Sverige

22 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF BC & NOx starkt korrelerade

23 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF Sot & PM10 har olika källor

24 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF Lokala avgaser viktigare för BC än för PM2.5 och PM10 Putaud et al., 2010

25 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF EC sjunker m avstånd från väg Hastighetens betydelse Keuken et al., 2013

26 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF Trajectorier visar källområden som ger störst bidrag via intransporten SESW NENW Jönsson et al., 2013

27 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF Kraftigt förhöjda BC halter p g a Ryska bränder 2006 Targino et al, 2012

28 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF BC – mapping using Taxi’s Krecl et al., 2013

29 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF Sammanfattning Sothalterna har sjunkit drastiskt i städer i Europa o USA Minskade utsläpp från förbränning av fossila bränslen (energiprod. o transportsektorn) Största källorna idag är Vedeldning, bränder, kol- o dieselförbränning Olika betydelse av källor i olika världsdelar BC bra indikator på lokala trafikens utsläpp Bättre än PM10 och PM2.5 (mer robust indikator på hälsoeffekter av vägtrafikens utsläpp) BC mer specifikt mått jämfört med BS Sverige: Långdistanstrasport påverkar episodvis –Intransport från Östeuropa –Skogs- och gräsbränder

30 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF

31 EC/OC emission inventory for Europe OC emissions < 2.5um in Europe for 2005 Coarse not negligible Utsläppen underskattas kraftigt vid mätning i heta rökgaser!

32 Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF


Ladda ner ppt "Christer Johansson, ITM/SU, SLB/MF BC – utsläpp och halter i städer Christer Johansson SLB analys Miljöförvaltningen, Stockholm Institutionen för tillämpad."

Liknande presentationer


Google-annonser