Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BC – utsläpp och halter i städer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BC – utsläpp och halter i städer"— Presentationens avskrift:

1 BC – utsläpp och halter i städer
Christer Johansson SLB analys Miljöförvaltningen, Stockholm Institutionen för tillämpad miljövetenskap Stockholms Universitet

2 Det började med SO2 & sot…
Först SMOG… London 1952 ”Great SMOG” Clean Air Act 1956 Liknande episoder i städer i USA Sedan bilismen med blyad bensin etc, försurningen, långdistanstrsprt, ozon, PM10-hälsa mm… …Nyvaknat intresse för sot Klimat & hälsa History of Atmospheric Pollution Atmospheric Environment, 2009

3 Motiv för mäta BC i städer
Stora hälsovinster med att reducera BC Lokala utsläpp/åtgärder i städer har stor betydelse BC/EC bättre indikator än PM2.5 för att utvärdera hälsovinster av trafikåtgärder Dubbel nytta minska BC – Klimat & hälsa

4 Kärt barn har många namn
Sot (soot) BS – Black Smoke Brittish smoke index; OECD smoke BC – Black carbon EC – Elemental carbon MLAC – Mass of Light Absorbing Carbon SC – Soot Carbon Soot = det som sitter på något; en film som deponeras på en surface. Från Germanska sōtam, which was descended from the Indo-European base *sōd-, *sed- ‘sit’ (source also of English settle, sit, etc).

5 LAC, BC, BrC, EC/OC

6 Mer eller mindre korrelerade ”sot” mått
BS EC Rotterdam Mer eller mindre korrelerade ”sot” mått Keuken et al. BC England & Skottland Lycksele BC EC Quincey et al BS

7 Europa 1. Vedeldning 2. Arbetsmaskiner (diesel)
3. Lastbilar+bussar (diesel) 4. Förbränningsanläggningar (biobränsle) 5. Personbilar+lätta lastbilar (diesel) EUCAARI Dernier van der Gon et al., 2009 Visschedijk et al., 2009

8 BC emissioner Globalt Bond et al., 2013

9 Trender i utsläpp o halter i UK
BC Trender i utsläpp o halter i UK SO2 Novakov & Hanssen, 2004

10 BS i England

11 Förhöjda halter BC i städer i UK 2009

12 EFs LDV & HDV Holland HDV faktor 5 lägre 2008 jfrt m 1985

13 Sjunkande halter i Rotterdam 1985-2008

14 BC i Kina nästan 10 x högre än USA o Europa

15 EC i PM2.5 i Kina

16 Kolproduktion i Kina Kolanvändning i hushåll ej tillåtet i städer

17 BS & SO2 i Stockholm -90%

18 BC trend Stockholm -50%

19 Sjunkande utsläpp från fordonsparken i Stockholm
HDV Sjunkande utsläpp från fordonsparken i Stockholm LDV BC/NOx Jfr BC/Nox med mätta värden

20 BS i Gtbrg & urbanmätn. 1960 - 2006 vinter

21 Gradienter över Sverige högst halter i städer i norra Sverige

22 BC & NOx starkt korrelerade

23 Sot & PM10 har olika källor

24 Lokala avgaser viktigare för BC än för PM2.5 och PM10
Putaud et al., 2010

25 EC sjunker m avstånd från väg Hastighetens betydelse
Keuken et al., 2013

26 Trajectorier visar källområden som ger störst bidrag via intransporten
SE SW NE NW Trajectorier visar källområden som ger störst bidrag via intransporten Jönsson et al., 2013

27 Kraftigt förhöjda BC halter p g a Ryska bränder 2006
Targino et al, 2012

28 BC – mapping using Taxi’s
Krecl et al., 2013

29 Sammanfattning Sothalterna har sjunkit drastiskt i städer i Europa o USA Minskade utsläpp från förbränning av fossila bränslen (energiprod. o transportsektorn) Största källorna idag är Vedeldning, bränder, kol- o dieselförbränning Olika betydelse av källor i olika världsdelar BC bra indikator på lokala trafikens utsläpp Bättre än PM10 och PM2.5 (mer robust indikator på hälsoeffekter av vägtrafikens utsläpp) BC mer specifikt mått jämfört med BS Sverige: Långdistanstrasport påverkar episodvis Intransport från Östeuropa Skogs- och gräsbränder

30

31 EC/OC emission inventory for Europe
Coarse not negligible OC emissions < 2.5um in Europe for 2005 Utsläppen underskattas kraftigt vid mätning i heta rökgaser!

32


Ladda ner ppt "BC – utsläpp och halter i städer"

Liknande presentationer


Google-annonser