Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.vti.se Luftkvalitet Problem och Åtgärdsval Lena Nerhagen, VTI Dialog om transportrelaterade miljömål 2012-03-15 Lärdomar från forskningen (för mer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.vti.se Luftkvalitet Problem och Åtgärdsval Lena Nerhagen, VTI Dialog om transportrelaterade miljömål 2012-03-15 Lärdomar från forskningen (för mer."— Presentationens avskrift:

1 www.vti.se Luftkvalitet Problem och Åtgärdsval Lena Nerhagen, VTI Dialog om transportrelaterade miljömål 2012-03-15 Lärdomar från forskningen (för mer info se www.vti.se)

2 Emissioner och deras påverkan Emission/ImpactLocalRegionalGlobalHealthNature/ Climate Material CO2xxx Combustion PM*xxxx Road wearxxx SO2**xxxxx NOx**(x)xxxx VOC**xxxxx COxx * var påverkan sker beror på vilken höjd utsläppen sker. Vägtrafik framförallt några 100 meter från vägen. **orsaken till kemiskt bildade föroreningar som har en regional påverkan (sulfat, nitrat och ozon)

3 Halter av luftföroreningar Figur 1 Halter av luftföroreningar i städer och landsbygd (Källa: WGPM, 2004)

4 EMFO EMISSIONSFORSKNINGSPROGRAMMET Road traffic (only combustion particles from light duty vehicles) Residential heating Sea trafficEnergy production Concentration (µg/m3) Figure 3. Simulated yearly mean PM concentrations due to different sources in the Greater Stockholm area. Exponeringsberäkning lokalt i Stockholm

5 EMFO EMISSIONSFORSKNINGSPROGRAMMET Combustion and secondary PM from light duty vehicles (LDV) PM10 from road wear PM2.5 från sjöfart PM2.5 from power plants Exponeringsberäkning i Sverige och Europa

6 EMFO EMISSIONSFORSKNINGSPROGRAMMET Kostnadseffektivitetsanalys Störst hälsovinst till lägst åtgärdskostnad » Hälsokostnad = Exponering * Effekt * Värde Hälsokostnader varierar med: -Geografi och var utsläppen sker -Befolkning och befolkningstäthet -Typ av förorening -Hälsotillstånd i befolkningen (baseline) -Typ av hälsopåverkan – sjukdom eller förtidig död -När i tid hälsopverkan sker -Mänskligt lidande, produktionsbortfall, sjukvård

7 EMFO EMISSIONSFORSKNINGSPROGRAMMET Målformulering påverkar åtgärdsval Target = YOLL Marginal cost Measure (SEK) 80Congestion charging 160Vehicle change LDV 201 232Residential heating ack. 4501 232Residential heating ack. 4511 221 720Street sweeping high C 4531 408 451Residential heating subst (GSHP/DH) 8351 408 451Residential heating subst (GSHP/DH) 8352 714 932Street sweeping inner city 8453 622 788Vehicle PM filter HDV 925 3 622 788Vehicle PM filter HDV 9284 947 917Rerouting 9295 429 864Dust binding 93116 638 655Less studded tires Target = PM10 Marginal costMeasure (tonne)(SEK) 30Vehicle change LDV 33 0Congestion charging 34 3 497Residential heating ack 186 3 497Residential heating ack 187 106 509Less studded tires 1115 106 509Less studded tires 1116 4 081 633Residential heating subst (GSHP/DH) 1116 4 081 633Residential heating subst (GSHP/DH) 1150 4 081 633Residential heating subst (GSHP/DH) 1245 4 081 633Residential heating subst (GSHP/DH) 12509 097 222Vehicle PM filter HDV 12839 097 222Vehicle PM filter HDV

8 » Låga halter generellt sett (Lst rapport 2012:01) » Glesa tätorter – låg befolkningsexponering » Transporter en av flera förbränningskällor lokalt - problemanalys » Varierande vinterväglag – avvägning dubbdäck, vägslitage och halkrisk » Stort transportbehov – större utsläpp per person  Miljöinriktad kommunal samhällsplanering (problem- och konsekvensanalys!)  Miljövänlig fordonsflotta I Dalarna


Ladda ner ppt "Www.vti.se Luftkvalitet Problem och Åtgärdsval Lena Nerhagen, VTI Dialog om transportrelaterade miljömål 2012-03-15 Lärdomar från forskningen (för mer."

Liknande presentationer


Google-annonser