Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Världens giftigaste platser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Världens giftigaste platser"— Presentationens avskrift:

1 Världens giftigaste platser
Huffingtonpost har listat världens 9 mest förorenade platser.  1. Radioaktiv strålning Karachay, Ryssland 2. Svart av kol Linfen, Kina 3. Ozon som dödar Los Angeles, USA 4. Oljeutsläpp Nigerdeltat, Nigeria 5. Smog i London London, Storbritannien 6. Dumpade kemikalier Dzerzhinsk, Ryssland 7. Förorenat damm och sot Phoenix-Mesa-Scottsdale, USA 8. Stinkande flod  Citarum, Indonesien 9. Gruvverk förpestar staden La Oroya, Peru Los Angeles, USA Enligt American Lung Association är Los Angeles den stad i USA som är mest förorenad av ozon. Trafikens utsläpp bidrar till de ökade mängderna i staden. Höga halter av ozon kan ge nedsatt lungfunktion och besvär med luftvägarna. The California Air Resources Board räknar med att personer dör för tidigt varje år på grund av luftföroreningarna.

2 London, Storbritannien
Huffingtonpost har listat världens 9 mest förorenade platser.  1. Radioaktiv strålning Karachay, Ryssland 2. Svart av kol Linfen, Kina 3. Ozon som dödar Los Angeles, USA 4. Oljeutsläpp Nigerdeltat, Nigeria 5. Smog i London London, Storbritannien 6. Dumpade kemikalier Dzerzhinsk, Ryssland 7. Förorenat damm och sot Phoenix-Mesa-Scottsdale, USA 8. Stinkande flod  Citarum, Indonesien 9. Gruvverk förpestar staden La Oroya, Peru Smog i London London, Storbritannien Biltrafik, fabriker och jordbruk förorenar London och regionen runt omkring. Storbritannien står för störst utsläpp av kväveoxid i världen, vilket drabbar 1,5 miljoner människor. Man räknar med att befolkningen har sänkt sin medellivs-ålder med nio år på grund av luftföroreningar och varje år dör personer tidigare på grund av föroreningarna.

3 Phoenix-Mesa-Scottsdale, USA
Huffingtonpost har listat världens 9 mest förorenade platser.  1. Radioaktiv strålning Karachay, Ryssland 2. Svart av kol Linfen, Kina 3. Ozon som dödar Los Angeles, USA 4. Oljeutsläpp Nigerdeltat, Nigeria 5. Smog i London London, Storbritannien 6. Dumpade kemikalier Dzerzhinsk, Ryssland 7. Förorenat damm och sot Phoenix-Mesa-Scottsdale, USA 8. Stinkande flod  Citarum, Indonesien 9. Gruvverk förpestar staden La Oroya, Peru Förorenat damm och sot Phoenix-Mesa-Scottsdale, USA Regionen har utsetts till år 2010 värsta plats i USA på grund av dess partikelföroreningar, damm och sot. Varje timma, året runt, förorenas regionen av diesel-motorer, kraftverk, och byggplatser.

4

5 Interaktiv mätning och redovisning av luftkvaliten i Stockholm på Internet

6 Obamas Stockholmsbesök 4 september 2013
Folkunga- gatan Essinge- leden Norrlands-gatan Horns- gatan Svea- vägen 37 47 58 62 56 27 35 43 -27% -26% -53% -10% -23% Snitt vardagar Halter av kväve- oxider kl Minskning Koncentration i μg per m3

7 Luftvägssjukdomar lokalt producerade:
Bensinmotorn: Hög bränsleförbrukning ger stor CO2-utsläpp Stora utsläpp av kolväten Känslighet för kallstart och körsätt Dieselmotorn: Stora utsläpp av kväveoxider Stora utsläpp av partiklar Luftvägssjukdomar lokalt producerade: Växthus- effekt Försurning kväve- oxider partiklar Cancerrisker Ozonbildning

8 Partiklar PM10 0,000 010 meter = 10 tusendels meter
Förbränningen av bränslen i motorfordon ger upphov till partiklar, främst sot. Dieselfordon och arbets-maskiner står för den största delen av trafikens partikel-utsläpp. Hälsorisker: Förhöjda halter av partiklar påverkar andnings-vägarna och medför ökat antal akuta sjukhusinläggningar bland känsliga personer. Partiklar misstänks också vara cancerframkallande.

9 Partiklar PM10 Miljökvalitetsnormer
PM10-halterna överskrids längs många gator i tätorter och längs hårt trafikerade infartsleder. Med anledning av att halterna inte minskar ska åtgärds-program upprättas i de berörda kommunerna.

10 Vit blodkropp Sotpartikel

11 Partiklar, sot pm10 pm 2,5

12

13

14

15

16 Avgaser dödar fler än trafikolyckor

17 Marknära ozon [O3]

18 Lördagen den 10 juli 2010 översteg ozon-halterna 180 mg/m3
Lördagen den 10 juli 2010 översteg ozon-halterna 180 mg/m3. Astmatiker och andra känsliga personer bör skydda sig genom att hålla sig inomhus och undvika ansträngande motion.

19 Vad är marknära ozon? Marknära ozon, kan orsaka respiratoriska problem, speciellt bland barn. Marknära ozon orsakar betydande ekonomiska skador på skogar, grödor och byggnader. Uppskattas i Sverige till minst en miljard kronor om året. Det marknära ozonet (upp till 1 km ovanför marken) bildas när organiska ämnen, som kolväten från bl.a. bilavgaser, bryts ned i luft som innehåller kväveoxider (NOX) och under inverkan av solljus. I den serie av reaktioner som skapar ozon, kan man säga att kolvätena fungerar som bränsle och kväveoxiderna som katalysator. Reaktionerna tar tid och därför uppstår högre ozonnivåer flera kilometer från utsläppskällan.

20 VOC Flyktiga Organiska Kolväten
När du tankar sugs bensinångorna tillbaks genom tankpistolen till tanken under marken. Där stannar ångorna tills stationen får en ny leverans bensin. Då hamnar bensinångorna istället i tankbilen, när den töms på bensin. Så förs ångorna tillbaks med tank-bilarna till depåerna för återvinning när tankbilen lastar ny bensin. Gaserna återvinns och processas till ny bensin. En tankbil som rymmer liter återför ångorna som kondenseras och ger 50 liter ”ny” bensin

21 Katalysator: Bra! Renar: Kolväten NOx CO Renar INTE: CO2

22

23

24 Utsläpp från lastbilar - EURO-klassning
Emission standard PM NOx EURO 1 0,36 8 EURO 2 0,15 7 EURO 3 0,10 5 EURO 4 0,03 3,5 EURO 5 2 EEV 0,02

25 Tyska städer har infört miljözoner, Umweltzonen
Tyska städer har infört miljözoner, Umweltzonen. För att få köra bil i de krävs en Feinstaubplakette på vindrutan. Dekalen visar att bilens partikelutsläpp understiger en viss nivå.  Kravet på dekal gäller även utlandsregistrerade bilar.   Röd dekal: Dieselbilar med första registrering mellan 1 jan. 1997och 31 dec (Euro 2) Gul dekal: Dieselbilar med första registrering mellan 1 jan och 31 dec (Euro 3) Grön dekal: Dieselbilar med första registrering från 1 jan och som uppfyller kraven (Euro 4) miljöklass 2005 bensinbilar med första registrering 1 jan eller senare.

26

27 Förbrukning av olika bränslen 2011, Sverige

28 Hemuppgift 2 Hur många stjärnor har bilen fått i NCAP? (Over all rating) Hur bra är whiplash-skyddet? Hur mycket koldioxid, CO2, släpper du ut per år? Det är dags att byta till sommardäck. Välj däck och redovisa data Vad har bilen för bullervärden? Kommentera gärna dina iakttagelser och reflektioner


Ladda ner ppt "Världens giftigaste platser"

Liknande presentationer


Google-annonser