Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Los Angeles, USA Enligt American Lung Association är Los Angeles den stad i USA som är mest förorenad av ozon. Trafikens utsläpp bidrar till de ökade mängderna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Los Angeles, USA Enligt American Lung Association är Los Angeles den stad i USA som är mest förorenad av ozon. Trafikens utsläpp bidrar till de ökade mängderna."— Presentationens avskrift:

1 Los Angeles, USA Enligt American Lung Association är Los Angeles den stad i USA som är mest förorenad av ozon. Trafikens utsläpp bidrar till de ökade mängderna i staden. Höga halter av ozon kan ge nedsatt lungfunktion och besvär med luftvägarna. The California Air Resources Board räknar med att 18 000 personer dör för tidigt varje år på grund av luftföroreningarna. Huffingtonpost har listat världens 9 mest förorenade platser. 1. Radioaktiv strålning Karachay, Ryssland 2. Svart av kol Linfen, Kina 3. Ozon som dödar Los Angeles, USA 4. Oljeutsläpp Nigerdeltat, Nigeria 5. Smog i London London, Storbritannien 6. Dumpade kemikalier Dzerzhinsk, Ryssland 7. Förorenat damm och sot Phoenix-Mesa-Scottsdale, USA 8. Stinkande flod Citarum, Indonesien 9. Gruvverk förpestar staden La Oroya, Peru

2 Smog i London London, Storbritannien Biltrafik, fabriker och jordbruk förorenar London och regionen runt omkring. Storbritannien står för störst utsläpp av kväveoxid i världen, vilket drabbar 1,5 miljoner människor. Man räknar med att befolkningen har sänkt sin medellivs-ålder med nio år på grund av luftföroreningar och varje år dör 50 000 personer tidigare på grund av föroreningarna. Huffingtonpost har listat världens 9 mest förorenade platser. 1. Radioaktiv strålning Karachay, Ryssland 2. Svart av kol Linfen, Kina 3. Ozon som dödar Los Angeles, USA 4. Oljeutsläpp Nigerdeltat, Nigeria 5. Smog i London London, Storbritannien 6. Dumpade kemikalier Dzerzhinsk, Ryssland 7. Förorenat damm och sot Phoenix-Mesa-Scottsdale, USA 8. Stinkande flod Citarum, Indonesien 9. Gruvverk förpestar staden La Oroya, Peru

3 Förorenat damm och sot Phoenix-Mesa-Scottsdale, USA Regionen har utsetts till år 2010 värsta plats i USA på grund av dess partikelföroreningar, damm och sot. Varje timma, året runt, förorenas regionen av diesel- motorer, kraftverk, och byggplatser. Huffingtonpost har listat världens 9 mest förorenade platser. 1. Radioaktiv strålning Karachay, Ryssland 2. Svart av kol Linfen, Kina 3. Ozon som dödar Los Angeles, USA 4. Oljeutsläpp Nigerdeltat, Nigeria 5. Smog i London London, Storbritannien 6. Dumpade kemikalier Dzerzhinsk, Ryssland 7. Förorenat damm och sot Phoenix-Mesa-Scottsdale, USA 8. Stinkande flod Citarum, Indonesien 9. Gruvverk förpestar staden La Oroya, Peru

4

5 Interaktiv mätning och redovisning av luftkvaliten i Stockholm på InternetInternet

6 Koncentration i μg per m 3 Snitt vardagar Folkunga- gatan Essinge- leden Norrlands- gatan Horns- gatan Svea- vägen 3747586256 2735275643 -27%-26%-53%-10%-23% Obamas Stockholmsbesök 4 september 2013 Halter av kväve- oxider kl 10 -16 Minskning

7 Försurning Ozonbildning Luftvägssjukdomar lokalt producerade: kväve- oxider partiklar Cancerrisker Växthus- effekt Bensinmotorn: - Hög bränsleförbrukning ger stor CO 2 -utsläpp - Stora utsläpp av kolväten - Känslighet för kallstart och körsätt Dieselmotorn: -Stora utsläpp av kväveoxider -Stora utsläpp av partiklar

8 Partiklar PM10 0,000 010 meter = 10 tusendels meter Förbränningen av bränslen i motorfordon ger upphov till partiklar, främst sot. Dieselfordon och arbets- maskiner står för den största delen av trafikens partikel- utsläpp. Hälsorisker: Förhöjda halter av partiklar påverkar andnings- vägarna och medför ökat antal akuta sjukhusinläggningar bland känsliga personer. Partiklar misstänks också vara cancerframkallande.

9 Partiklar PM10 Miljökvalitetsnormer PM10-halterna överskrids längs många gator i tätorter och längs hårt trafikerade infartsleder. Med anledning av att halterna inte minskar ska åtgärds- program upprättas i de berörda kommunerna.

10 Vit blodkropp Sotpartikel

11 pm 2,5 pm10 Partiklar, sot

12

13

14

15

16 Avgaser dödar fler än trafikolyckor

17 Marknära ozon [O 3 ]

18 Lördagen den 10 juli 2010 översteg ozon-halterna 180 mg/m 3. Astmatiker och andra känsliga personer bör skydda sig genom att hålla sig inomhus och undvika ansträngande motion.

19 Vad är marknära ozon? Marknära ozon, kan orsaka respiratoriska problem, speciellt bland barn. Marknära ozon orsakar betydande ekonomiska skador på skogar, grödor och byggnader. Uppskattas i Sverige till minst en miljard kronor om året. Det marknära ozonet (upp till 1 km ovanför marken) bildas när organiska ämnen, som kolväten från bl.a. bilavgaser, bryts ned i luft som innehåller kväveoxider (NO X ) och under inverkan av solljus. I den serie av reaktioner som skapar ozon, kan man säga att kolvätena fungerar som bränsle och kväveoxiderna som katalysator. Reaktionerna tar tid och därför uppstår högre ozonnivåer flera kilometer från utsläppskällan.

20 När du tankar sugs bensinångorna tillbaks genom tankpistolen till tanken under marken. Där stannar ångorna tills stationen får en ny leverans bensin. Då hamnar bensinångorna istället i tankbilen, när den töms på bensin. Så förs ångorna tillbaks med tank- bilarna till depåerna för återvinning när tankbilen lastar ny bensin. Gaserna återvinns och processas till ny bensin. En tankbil som rymmer 50 000 liter återför ångorna som kondenseras och ger 50 liter ”ny” bensin VOC Flyktiga Organiska Kolväten

21 Katalysator: Renar: Kolväten NO x CO Renar INTE: CO 2 Bra!

22

23

24 Emission standard PMNOx EURO 10,368 EURO 20,157 EURO 30,105 EURO 40,033,5 EURO 50,032 EEV0,022 Utsläpp från lastbilar - EURO-klassning

25 Tyska städer Tyska städer har infört miljözoner, Umweltzonen. För att få köra bil i de krävs en Feinstaubplakette på vindrutan. Dekalen visar att bilens partikelutsläpp understiger en viss nivå. Kravet på dekal gäller även utlandsregistrerade bilar. Röd dekal:Dieselbilar med första registrering mellan 1 jan. 1997och 31 dec. 2000 (Euro 2) Gul dekal: Dieselbilar med första registrering mellan 1 jan. 2001 och 31 dec. 2005 (Euro 3) Grön dekal:Dieselbilar med första registrering från 1 jan. 2006 och som uppfyller kraven (Euro 4) miljöklass 2005 bensinbilar med första registrering 1 jan. 1993 eller senare.

26

27 Förbrukning av olika bränslen 2011, SverigeSverige

28 Hemuppgift 2 Hur många stjärnor har bilen fått i NCAP? (Over all rating)NCAP Hur bra är whiplash-skyddet?whiplash-skyddet Hur mycket koldioxid, CO 2, släpper du ut per år? Det är dags att byta till sommardäck. Välj däck och redovisa data Vad har bilen för bullervärden? Kommentera gärna dina iakttagelser och reflektioner


Ladda ner ppt "Los Angeles, USA Enligt American Lung Association är Los Angeles den stad i USA som är mest förorenad av ozon. Trafikens utsläpp bidrar till de ökade mängderna."

Liknande presentationer


Google-annonser