Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budget och budgetering En budget uttrycker förväntningar och åtaganden för en organisation och dess ekonomiska konsekvenser för en kommande period, vanligtvis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budget och budgetering En budget uttrycker förväntningar och åtaganden för en organisation och dess ekonomiska konsekvenser för en kommande period, vanligtvis."— Presentationens avskrift:

1 Budget och budgetering En budget uttrycker förväntningar och åtaganden för en organisation och dess ekonomiska konsekvenser för en kommande period, vanligtvis ett år. Budgetering innebär uppställande och användning av budget och är en metod för ekonomisk styrning. Budgetering är en process! Prognos (passiv) Planer (aktiv) Programmering (detaljplan) Budget (monetär) Finansiell och icke-finansiell

2 Budgeteringens roll och syften Budgetens och budgeteringens syften varierar och kan vara en eller flera av följande: PlaneringVad som är viktigt! SamordningFå organisationen att dra åt samma håll ResursallokeringFördela resurser där de gör mest nytta DimensioneringMatcha resurser med efterfrågan Ansvarsfördelning”Yardsticks” för olika ansvarsområden UppföljningManagement by exceptions KommunikationDialog och utbyte av idéer MedvetenhetBild och inblick MålsättningSätta ribban eller ange vad som ska uppnås MotivationTa ansvar för sitt åtagande eller sin verksamhet IncitamentsystemBonus och belöning

3 Olika slags budgetar – Tre Huvudbudgetar Resultatbudget Intäkter - Kostnader Produkter och enheter Budgeterad balansräkning eller balansbudget Tillgångar, skulder och eget kapital Likviditetsbudget In- och utbetalningar Hur pengar anskaffas, investeras eller används

4 Delbudgetar Funktionsbudget Projektbudget Investeringsbudget Produktbudget Kund- och försäljningsbudget Resursbudget

5 Organisatoriska delbudgetar som grund för resultatbudgeten Produktvisa, kvartalsvisa eller både och, t ex i form av en tabell! Marknadsavdelning Resultatbudget Produktionsavdelning Resultatbudget Serviceavdelning Resultatbudget Forskningsavdelning Kostnadsbudget Företagets resultatbudget Staber Kostnadsbudget

6 Likvida medel påverkas … + Från kunder kontantförsäljning betalda kundfordringar förskott Från ägare aktieägartillskott nyemission Från långivare lån - Till leverantörer kontanta inköp betalda leverantörsskulder Till ägare utdelning Till långivare räntor och amorteringar Till myndigheter skatter och avgifter Likvida medel vid periodens början + inbetalningar - utbetalningar = Likvida medel vid periodens slut

7 Från delbudgetar till budgeterad balansräkning Försäljningsbudget Inköpsbudget Varukostnadsbudget Omkostnadsbudget Personalbudget Investeringsbudget Kapitalbudget Resultat- budget Likviditets- budget Budgeterad balansräkning

8 Budget för olika typer av företag FöretagstypVerksamhetViktiga delbudgetar HandelsföretagInköpInköpsbudget LagerhållningLagerbudget FörsäljningFörsäljningsbudget AdministrationAdministrationsbudget TjänsteföretagPersonalPersonalbudget (kunskapsföretag)Personalens tidTimbudget KunskapUtbildningsbudget FörsäljningFörsäljningsbudget AdministrationAdministrationsbudget VerkstadsföretagInköpInköpsbudget RåvaruförrådLagerbudget BearbetningProduktionsbudget PIALagerbudget AnläggningarInvesteringsbudget FärdigvarulagerLagerbudget AffärsomkostnaderAdmin- o försäljnbudget

9 Nedbrytningsmetoden (Top down) Ledningen initierar budgeteringsprocessen … Företagsledning Uppställande av mål Stab Uppdelning i delbudgetar Budgeterare Följer anvisningar Förslag till delbudgetar Förslag till huvudbudgetar Ändringsförslag till överordnad Sammanställning av huvudbudget Granskning

10 Fördelar +Utgår från helheten innan delarnas huvudbudgetar tas fram +Ledningens syn påverkar utgångspunkten +Delarnas samband poängteras Nackdelar -Auktoritär till sin karaktär -Lämnar ej utrymme för medarbetarnas idéer -Budgeterarna ej tillräckligt involverade och därmed mindre motiverade och ansvariga för konsekvenserna Nedbrytningsmetoden (Top down)

11 Ledningen utlöser en budgeteringsprocess som växer nerifrån och upp! Uppbyggnadsmetoden (Bottom up) Företagsledning Stab Budgeterare Anvisningar Förutsättningar, strategier och omvärld Förslag till huvudbudgetar Förslag till delbudgetar * Sammanställning av huvudbudget * Uppställnings av delbudgetar * Remitteringar, granskning och omarbetning

12 Fördelar +Ger utrymme för kreativitet och engagemang +Uppmuntrar till lärande och budgeteringen blir en lärprocess +Ökar lokal motivation och åtagande hos berörda avdelningar Nackdelar -Tidskrävande -Gott internt samarbete på bekostnad av samarbete mellan olika enheter -Risk för ”suboptimering” Uppbyggnadsmetoden (Bottom up)

13 Den iterativa metoden (upprepande) Uppbyggnadsmetod Decentraliserad Lokal kunskap Många involverade Många idéer till uttryck Nerifrån och upp Nedbrytningsmetod Centraliserad Övergripande kunskap Fåtal involverade Anpassa och förankra förslag Uppifrån och ner Iterativ metod Huvudbudgetar Ledningens mål Underordnade enheters lokala förutsättningar Prognos och planer Det som krävs för att få jobbet gjort Delbudget

14 Budgetering i organisationer Beroendeförhållande mellan enheterna *Lågt i ett konglomerat *Delande på gemensamma resurser försvårar *Seriekopplat beroende i ett flöde *Korsvist beroende, t ex mellan IT-avdelning och personal Budgetperiod *Årsvis *Strax före årsskiftet Budgetuppföljning (avräkningar och avvikelseanalys) *Underlag för nya budgetar (avräkningar från berörda avdelningar) *Underlag för information och diskussion *Analysera avvikelser för åtgärder (budgeterade värden – faktiskt utfall) *Utkräva ansvar för avvikelser av dem som ”äger problemet” *Grund för belöningssystem


Ladda ner ppt "Budget och budgetering En budget uttrycker förväntningar och åtaganden för en organisation och dess ekonomiska konsekvenser för en kommande period, vanligtvis."

Liknande presentationer


Google-annonser