Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholm, onsdag 21 januari 2015 HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND Stockholm 21 januari 2015 Nils Allan Danielsson, självutnämnd specialist Nils Allan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholm, onsdag 21 januari 2015 HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND Stockholm 21 januari 2015 Nils Allan Danielsson, självutnämnd specialist Nils Allan."— Presentationens avskrift:

1 Stockholm, onsdag 21 januari 2015 HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND Stockholm 21 januari 2015 Nils Allan Danielsson, självutnämnd specialist Nils Allan Danielsson,

2 RÄTTSSÄKERHET – inte bara juridik Stockholm, onsdag 21 januari 2015 ATT ÄNDRA POSITIVT BISTÅNDSBESLUT ÅTERKRAV AV BISTÅND ÖVERKLAGANDEHANTERING GRÄNSDRAGNINGSFRÅGOR MELLAN KOMMUNER EU-MEDBORGARE PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEM IDEELLT SKADESTÅND Dokumentation Dokumentation

3 RÄTTSSÄKERHET LEGALITET, OBJEKTIVITET, OFFENTLIGHET, BESLUT INOM RIMLIG TID OCH MÖJLIGHET ATT ÖVERKLAGA LEGALITET, OBJEKTIVITET, OFFENTLIGHET, BESLUT INOM RIMLIG TID OCH MÖJLIGHET ATT ÖVERKLAGA SAMHÄLLELIGT/DEMOKRATISKT RÄTTVISA JURIDISKT JURIDISKT SOCIALTJÄNSTENS HUVUDSAKLIGA UPPGIFT: INTEGRERANDE SAMHÄLLE FÖR ALLA, FÖRSTÄRKA ARBETSFÖRMEDLINGEN/FÖRSÄKRINGSKASSA, SE TILL ATT UTSATTA GRUPPER ALDRIG FÅR NÅGOT MER ÄN MINIMUM? LIKA FÖR ALLA? Stockholm, onsdag 21 januari 2015

4 RÄTTSSÄKERHET LEGALITET, OBJEKTIVITET, OFFENTLIGHET, BESLUT INOM RIMLIG TID OCH MÖJLIGHET ATT ÖVERKLAGA LEGALITET, OBJEKTIVITET, OFFENTLIGHET, BESLUT INOM RIMLIG TID OCH MÖJLIGHET ATT ÖVERKLAGA SAMHÄLLELIGT/DEMOKRATISKT RÄTTVISA JURIDISKT JURIDISKT SOCIALTJÄNSTENS HUVUDSAKLIGA UPPGIFT: INTEGRERANDE SAMHÄLLE FÖR ALLA, FÖRSTÄRKA ARBETSFÖRMEDLINGEN/FÖRSÄKRINGSKASSA, SE TILL ATT UTSATTA GRUPPER ALDRIG FÅR NÅGOT MER ÄN MINIMUM LIKA FÖR ALLA? Stockholm, onsdag 21 januari 2015

5 Journalskrivande SoL: beslut, åtgärder, faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Den enskilde bör hållas underrättad mm Socialstyrelsens Allmänna råd: i möjligaste mån använda standardiserade mallar för dokumentation, bör vara kortfattade, utförare av insats bör göra en genomförandeplan mm Socialstyrelsen föreskrifter: tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter; fortlöpande, tydliga och väl strukturerade mm Å vad tycker vi är viktigt? Stockholm, onsdag 21 januari 2015 Nya föreskrifterna ökar fokus på uppföljning å fler bindande föreskrifter (som tidigare varit allmänna råd)

6 ÄNDRA GYNNANDE BESLUT Säkerhetsskäl Förbiseendefel Beslutet fattats när det meddelats, expedierats Återkallelseförbehåll Lämnat felaktiga, ofullständiga uppgifter Stockholm, onsdag 21 januari 2015

7 ÅTERKRAV Förskott på förmån eller ersättning Motiverat, skriftligt och delgivet Kvittning av kommande bistånd? Grunden: inte kräva tillbaka bistånd, men … Bevilja trots att sökanden inte är berättigad Utreda betalningsmöjlighet innan krav Begäran enligt SFB att Försäkringskassan skickar retroaktiv ersättning till oss Stockholm, onsdag 21 januari 2015

8 ÖVERKLAGANDE Kolla överklagningstid men inte överklagbarhet Inhibition,rådrumsbeslut Treveckorsgränsen olika för enskild och för myndighet Avvisa eller lämna vidare inom en vecka Stockholm, onsdag 21 januari 2015

9 EU-MEDBORGARE Likabehandling som svenskar, socialtjänstlagen 4 kap Uppehållsrätt, utlänningslagen 3a kap EU-direktiv 2004/38/EG artikel 24:1 Stockholm, onsdag 21 januari 2015

10 EU-MEDBORGARE Exempelvis togs registreringsskyldigheten delvis bort, familjemedlemsbegreppet utökades 1 maj 2014 ändrades en del saker i utlänningslagen En del saker flyttades från utlänningsförordningen till lagen, exempelvis vad som gäller om en anställning och/eller ett familjeförhållande ändras Stockholm, onsdag 21 januari 2015

11 GRÄNSDRAGNING MELLAN KOMMUNER Bosättningskommun Vistelsekommun Oenighet – lyhörd för den enskildes önskan Folkbokföringskommun Placeringskommun Hot – och våldsutsatta Några domar... Stockholm, onsdag 21 januari 2015

12 PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK Men det kan vara nödvändigt delta i utredning för att bistånd ska kunna beviljas Inte krav på behandling eller på praktik, jobbsökaraktiviteter Inte använda biståndet till annat Frivillighet betonas - avslag anses inte vara någon motivationshöjare Stockholm, onsdag 21 januari 2015

13 IDEELLT SKADESTÅND Extra tillägget? SFI-bonus? Ungdoms inkomst? HFD:s åsikt om att generella undantag är omöjliga!!!! HFD:s åsikt om att generella undantag är omöjliga!!!! Hur rättsäkert är en dom som bygger på ett sån´t resonemang? Studiemedel? Skadestånd till vanvårdade? Jobbstimulans? Stockholm, onsdag 21 januari 2015

14 Det var det det! Stockholm, onsdag 21 januari 2015


Ladda ner ppt "Stockholm, onsdag 21 januari 2015 HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND Stockholm 21 januari 2015 Nils Allan Danielsson, självutnämnd specialist Nils Allan."

Liknande presentationer


Google-annonser