Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientlagen och information till patienter och närstående Namn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientlagen och information till patienter och närstående Namn."— Presentationens avskrift:

1 Patientlagen och information till patienter och närstående Namn

2 Patientlagen – viktiga delar Träder i kraft 1 januari 2015 Hälso- och sjukvård kräver som huvudregel samtycke Patienten får välja utförare av offentligt finansierad öppen vård i hela landet, oavsett landsting Den nya patientlagen utvidgar och förtydligar informationsplikten för att främja patientens integritet och självbestämmande Ny medicinsk bedömning utvidgas Inkluderar bestämmelser för barns inflytande över sin vård

3 Det är i det personliga mötet mellan patient och behandlande vårdpersonal som mycket av den information som patienten behöver ska kommuniceras.

4 Patienten ska få information om: 1.sitt hälsotillstånd 2.de metoder som finns för undersökning, vård och behandling 3.de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning NYTT SEDAN JULI 2014 OBS: samtliga alternativ inom den öppna vården som det är rimligt att känna till - även i andra landsting

5 4.vid vilken tidpunkt hen kan förvänta sig att få vård 5.det förväntade vård- och behandlingsförloppet 6.väsentliga risker för komplikationer och biverkningar 7.eftervård 8.metoder för att förebygga sjukdom eller skada Patienten ska få information om: 4-7 FÖRTYDLIGAT

6 9.möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård Patienten ska få information om: 2014-11-24 Kommunikation OBS: samtliga alternativ inom den öppna vården som det är rimligt att känna till - även i andra landsting DELVIS NY

7 10.möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt 11.vårdgarantin 12.möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat EES-land eller i Schweiz Patienten ska få information om: 2014-11-24 Kommunikation NYTT

8 Vårdnadshavare och närstående 1.Om information inte kan lämnas till en patient ska den istället, såvitt möjligt, lämnas till en närstående 2.När patienten är ett barn ska även barnets vårdnadshavare få information 3.Informationen får inte lämnas om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt hindrar detta 2014-11-24 Kommunikation JUSTERAD

9 I praktiken måste informationen anpassas efter vad som är aktuellt i det enskilda fallet.

10 1.Information ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar 2.Mottagarens önskan om att avstå från information ska respekteras Individuellt anpassad information

11  Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen Har patienten förstått informationen?

12 Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller om hen ber om det 2014-11-24 Kommunikation

13 1177 Vårdguiden webbplats  Tusentals artiklar om hälsa, sjukdomar, undersökningar, behandlingar, regler och rättigheter som kan skrivas ut och användas i mötet med patienten  Temasidor med fakta, råd och stöd, reportage, krönikor och filmer. Till exempel barn och föräldrar, cancer, gravid, psykisk hälsa, stroke, tänder, sex och relationer, senior  Allt material produceras och kvalitetssäkras med experter på områden inom hälso- och sjukvård och tandvård i flera led  Möjligt ta del av andras erfarenheter

14 Om det har inträffat en vårdskada ska patienten snarast få information om  händelsen som har inträffat  vilka åtgärder som ska vidtas  möjligheten att anmäla klagomål och begära ersättning  information om patientnämndernas verksamhet

15 Ansvar för informationen  Vårdgivaren ansvarar för att organisera verksamheten så att informationsskyldigheten kan uppfyllas  Verksamhetschefen vid enheten ansvarar för att det finns rutiner eller lokala instruktioner för detta

16 Möjliga diskussionsfrågor  Har vi rätt rutiner för att anpassa information till patientens situation? –Är det något i vårt arbetssätt som behöver förändras?  Hur ser vi till att patienter och anhöriga förstår och kommer ihåg den information de får? –Är det något i vårt arbetssätt som behöver förändras?  Får informationen ta den tid som behövs?  Hur ska vi rådge patienter gällande val av vård när patientlagen träder i kraft? –Hur hittar vi information om vård och hjälpmedel?

17 Mer information  Vardgivarguiden.se/patientlagen  SKL.se  Socialstyrelsens publikationer


Ladda ner ppt "Patientlagen och information till patienter och närstående Namn."

Liknande presentationer


Google-annonser