Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HANDLÄGGARDAG OM EKONOMISKT BISTÅND  Rättssäkerhet  EES-medborgare  Personer med missbruksproblematik  Studerande  Normöverskott  Socialstyrelsens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HANDLÄGGARDAG OM EKONOMISKT BISTÅND  Rättssäkerhet  EES-medborgare  Personer med missbruksproblematik  Studerande  Normöverskott  Socialstyrelsens."— Presentationens avskrift:

1 HANDLÄGGARDAG OM EKONOMISKT BISTÅND  Rättssäkerhet  EES-medborgare  Personer med missbruksproblematik  Studerande  Normöverskott  Socialstyrelsens ”nya” allmänna råd  Jobbstimulans  Fritidspeng Göteborg 8 april 2014

2 RÄTTSSÄKERHET  Legalitet  Objektivitet  Offentlighet  Inom rimlig tid  Överklagbart Socialtjänstens uppdrag? Är rättssäkerhet samma som rättvisa? Sidorna 2 - 5 Göteborg 8 april 2014

3 EES-MEDBORGARE Kan man tidsbegränsa biståndsrätten? Göteborg 8 april 2014 Hur avgörs om en EU-medborgare har uppehållsrätt eller inte? Har EU-medborgare rätt till försörjningsstöd? Sidorna 6 -12

4 PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK Kan SoL 5 kap 9 §, om att vi ”noga ska bevaka att planen följs” vad gäller missbrukare, användas som avslagsbeslut om missbrukare inte fullföljer uppgjord plan? Göteborg 8 april 2014 Kan bistånd till elräkning avslås med hänvisning till SoL 4 kap 3 §, att biståndet används till annat? Kan bistånd nekas till missbrukare om denne inte ställer upp på behandling? Sidorna 13 -14

5 STUDERANDE Vilka bedömningar ska göras vid ansökan från sambor där den ena parten är studerande? Göteborg 8 april 2014 Kan vi kräva att studerande på grundvuxnivå tar studielån? Har studerande rätt till försörjningsstöd? Sidorna 15 - 18

6 NORMÖVERSKOTT Göteborg 8 april 2014 Vad sa Regeringsrätten om att bevilja matpengar trots betydande normöverskott som används till att betala privata lån? Vilka saker har betydelse för hur länge ett normöverskott ska räknas med? Sidorna 19 - 21

7 SOCIALSTYRELSENS ALLMÄNNA RÅD Göteborg 8 april 2014  Ingen generell tidsgräns vid bostadsförsäljning  Dator ingår i skälig levnadsnivå  Bilbarnstol likaså  Praxis sedan 1997 om normöverskott  Hemmaboende ungdoms inkomst korrigerats  Prisbasbelopp eller inkomstbasbelopp Sidorna 22 - 23

8 JOBBSTIMULANS Göteborg 8 april 2014  Fortfarande göra så gott man kan  Behöver inte vara ny/ökad inkomst  Måste haft bistånd sex månader i följd  Inkomst av anställning  Gäller för person, inte för hushåll  Gäller för person, inte kommunbundet  Möjligt att spara (Åldersgränsen för praktikkrav tagits bort + undomsinkomstgräns höjts) Sidorna 24 - 26

9 FRITIDSPENG MÅLGRUPP Göteborg 8 april 2014  Årskurs 4 – 9  Har försörjningsstöd  Haft försörjningsstöd sex månader under senaste tolvmånadersperioden  Hälften vid växelvis boende Sidorna 27 - 30

10 FRITIDSPENG KRAV PÅ AKTIVITETEN Göteborg 8 april 2014  Regelbunden  Ledarledd  Främja aktivt deltagande i samhällets gemenskap Sidorna 27 - 30


Ladda ner ppt "HANDLÄGGARDAG OM EKONOMISKT BISTÅND  Rättssäkerhet  EES-medborgare  Personer med missbruksproblematik  Studerande  Normöverskott  Socialstyrelsens."

Liknande presentationer


Google-annonser