Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RÄTTSSÄKERHET Från grundlag till Allmänna råd Från grundlag till Allmänna råd EU-MEDBORGARE Har EU-medborgare rätt till försörjningsstöd? Har EU-medborgare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RÄTTSSÄKERHET Från grundlag till Allmänna råd Från grundlag till Allmänna råd EU-MEDBORGARE Har EU-medborgare rätt till försörjningsstöd? Har EU-medborgare."— Presentationens avskrift:

1 RÄTTSSÄKERHET Från grundlag till Allmänna råd Från grundlag till Allmänna råd EU-MEDBORGARE Har EU-medborgare rätt till försörjningsstöd? Har EU-medborgare rätt till försörjningsstöd? Hur avgörs om en EU-medborgare har uppehållsrätt eller inte? Hur avgörs om en EU-medborgare har uppehållsrätt eller inte? Kan man tidsbegränsa biståndsrätten? Kan man tidsbegränsa biståndsrätten? MISSBRUKARE Kan bistånd nekas till missbrukare om denne inte ställer upp på behandling? Kan bistånd nekas till missbrukare om denne inte ställer upp på behandling? Kan bistånd till elräkning avslås med hänvisning till SoL 4 kap 3 §, att biståndet används till annat? Kan bistånd till elräkning avslås med hänvisning till SoL 4 kap 3 §, att biståndet används till annat? Kan SoL 5 kap 9 §, om att vi ”noga ska bevaka att planen följs” vad gä Kan SoL 5 kap 9 §, om att vi ”noga ska bevaka att planen följs” vad gä STUDERANDE Har studerande rätt till försörjningsstöd? Har studerande rätt till försörjningsstöd? Kan vi kräva att studerande på grundvuxnivå tar studielån? Kan vi kräva att studerande på grundvuxnivå tar studielån? Vilka bedömningar ska göras vid ansökan från sambor där den ena parten är studerande? Vilka bedömningar ska göras vid ansökan från sambor där den ena parten är studerande? NORMÖVERSKOTT Vilka saker har betydelse för hur länge ett normöverskott ska räknas med? Vilka saker har betydelse för hur länge ett normöverskott ska räknas med? Vad sa Regeringsrätten om att bevilja matpengar trots betydande normöverskott som används till att betala privata lån? Vad sa Regeringsrätten om att bevilja matpengar trots betydande normöverskott som används till att betala privata lån?

2 Vi komma från öst å väst … Avesta Degerfors Eskilstuna Falun Hammarö Heby Hudiksvall Hällefors Knivsta Kungsör Lindesberg Ljusnarsberg Sala Västerås Vi komma från öst å väst …

3 Avesta Degerfors Eskilstuna Falun Hammarö Heby Hudiksvall Hällefors Knivsta Kungsör Lindesberg Ljusnarsberg Sala Västerås

4 RÄTTSSÄKERHET Från grundlag till Allmänna råd Från grundlag till Allmänna råd EU-MEDBORGARE Har EU-medborgare rätt till försörjningsstöd? Har EU-medborgare rätt till försörjningsstöd? Hur avgörs om en EU-medborgare har uppehållsrätt eller inte? Hur avgörs om en EU-medborgare har uppehållsrätt eller inte? Kan man tidsbegränsa biståndsrätten? Kan man tidsbegränsa biståndsrätten? MISSBRUKARE Kan bistånd nekas till missbrukare om denne inte ställer upp på behandling? Kan bistånd nekas till missbrukare om denne inte ställer upp på behandling? Kan bistånd till elräkning avslås med hänvisning till SoL 4 kap 3 §, att biståndet används till annat? Kan bistånd till elräkning avslås med hänvisning till SoL 4 kap 3 §, att biståndet används till annat? Kan SoL 5 kap 9 §, om att vi ”noga ska bevaka att planen följs” vad gäller missbrukare, användas som avslagsbeslut om missbrukare inte fullföljer uppgjord plan? Kan SoL 5 kap 9 §, om att vi ”noga ska bevaka att planen följs” vad gäller missbrukare, användas som avslagsbeslut om missbrukare inte fullföljer uppgjord plan? STUDERANDE Har studerande rätt till försörjningsstöd? Har studerande rätt till försörjningsstöd? Kan vi kräva att studerande på grundvuxnivå tar studielån? Kan vi kräva att studerande på grundvuxnivå tar studielån? Vilka bedömningar ska göras vid ansökan från sambor där den ena parten är studerande? Vilka bedömningar ska göras vid ansökan från sambor där den ena parten är studerande? NORMÖVERSKOTT Vilka saker har betydelse för hur länge ett normöverskott ska räknas med? Vilka saker har betydelse för hur länge ett normöverskott ska räknas med? Vad sa Regeringsrätten om att bevilja matpengar trots betydande normöverskott som används till att betala privata lån? Vad sa Regeringsrätten om att bevilja matpengar trots betydande normöverskott som används till att betala privata lån?

5 RÄTTSSÄKERHET LEGALITET OFFENTLIGHET OBJEKTIVITET BESLUT INOM RIMLIG TID ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET Sid 2-4

6 EU-MEDBORGARE TVÅ DELAR: Likabehandling som svenskar, socialtjänstlagen 4 kap Uppehållsrätt, utlänningslagen 3a kap EU-direktiv 2004/38/EG artikel 24:1 Sid 6

7 EU-MEDBORGARE UTLÄNNINGSLAGEN, UPPEHÅLLSRÄTT Fyra olika kategorier + familjemedlemmar Rätt att vara här? 1, anställda, egna företagare, ska registrera sig 2, arbetssökande, verklig möjlighet få jobb, ej registrera sig 3, studerande, ska försörja sig själv, ska registrera sig 4, egen försörjning, ska försörja sig, ska registrera sig Sid 6-10

8

9 EU-MEDBORGARE Hur utreda ”verklig möjlighet att få en anställning”? Sid 11 Vad innebär ”nästan” samma rättigheter som svenska medborgare? Tidsaspekt Sid 12 16 kammarrättsdomar om uppehållsrätt Sid 13 o 14 Domar om skäliga krav på planering vid flytt (SoL) Sid 15 - 18

10 ANSVARSFÖRDELNING MELLAN KOMMUNER Bosättningskommun Vistelsekommun Oenighet – lyhörd för den enskildes önskan Folkbokföringskommun Placeringskommun Hot – och våldsutsatta Sid 22 o 24 Sid 20 o 21 Fem kammarrättsdomar

11 ANSVARSFÖRDELNING MELLAN KOMMUNER Sid 0 I förarbetena till 16 kap. 1 § SoL (prop. 2002/03:53 ”Stärkt skydd för barn i utsatta situationer”, s. 93-94, s. 109-110) uttalas att frågan om det är lämpligt att överflytta ett ärende får avgöras efter en individuell bedömning i varje enskilt fall. — Även placeringsärenden som gäller vuxna personer bör i vissa fall kunna flyttas över till vistelsekommunen utan att denna samtyckt. Det kan gälla t.ex. långvariga vistelser i ett familjehem i en annan kommun eller att en person med funktionshinder efter ett biståndsbeslut i hemkommunen vistas i en bostad med särskild service i en annan kommun. Tvångsomhändertagen för rättspsykiatrisk vård skulle överföras från folkbokföringskommun till vistelsekommun. Kammarrätten i Sundsvall 3 april 2012, mål nr 2099-11

12 MISSBRUKARE Göra så gott man kan, SoL 4 kap 1 § Noga följa att uppgjord plan följs, SoL 5 kap 9 § Används uppenbart till annat, SoL 4 kap 3 § RÅ 2009 ref. 103 NÄMNDENS OCH KAMMARRÄTTENS BEDÖMNING Sid 25-26

13 MISSBRUKARE Delta i utredning, planeringssamtal Bistånd använts till annat, inte medverkat i utredning, inte visat att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt... OSA som rehabilitering? DOMAR DÄR DET FUNNITS SKÄL FÖR AVSLAG Drogtest via urinprov Nykterhet krävdes för att utreda annat behov, delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet Avslag pga missbruk, överklagade förnekade missbruk … Sid 27-31

14 STUDERANDE STUDIER – EN MEDBORGLIG RÄTTIGHET? Ömsesidig försörjningsskyldighet Bistånd till grundvuxare även om behovet kan tillgodses på annat sätt? Föräldrar som inte lyckas få barna till skolan, leva under norm? Är gymnasiet ”praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet”? Sid 32-35 Ok använda studiemedlet till annat än junihyran?

15 NORMÖVERSKOTT INDIVIDUELLA BEDÖMNINGAR? Trots tillfälligt andra inkomster efter långvarigt biståndsbehov? Två regeringsrättsdomar En gång riksnormsnivå, alltid riksnormsnivå? Officiella kommunala riktlinjer? Medräknas = avslagsbeslut enligt JO, Avslag på alla övriga inkomster? Avslag till den som tycker att normen är för låg? Pengarna slut? Svälta? RÅ 1995 ref 56

16 slutt Tack för idag!


Ladda ner ppt "RÄTTSSÄKERHET Från grundlag till Allmänna råd Från grundlag till Allmänna råd EU-MEDBORGARE Har EU-medborgare rätt till försörjningsstöd? Har EU-medborgare."

Liknande presentationer


Google-annonser