Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RÄTTSSÄKERHET Från grundlag till Allmänna råd EU-MEDBORGARE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RÄTTSSÄKERHET Från grundlag till Allmänna råd EU-MEDBORGARE"— Presentationens avskrift:

1 RÄTTSSÄKERHET Från grundlag till Allmänna råd EU-MEDBORGARE
  Har EU-medborgare rätt till försörjningsstöd?   Hur avgörs om en EU-medborgare har uppehållsrätt eller inte?   Kan man tidsbegränsa biståndsrätten? MISSBRUKARE Kan bistånd nekas till missbrukare om denne inte ställer upp på behandling? Kan bistånd till elräkning avslås med hänvisning till SoL 4 kap 3 §, att biståndet används till annat? Kan SoL 5 kap 9 §, om att vi ”noga ska bevaka att planen följs” vad gä STUDERANDE Har studerande rätt till försörjningsstöd? Kan vi kräva att studerande på grundvuxnivå tar studielån? Vilka bedömningar ska göras vid ansökan från sambor där den ena parten är studerande? NORMÖVERSKOTT Vilka saker har betydelse för hur länge ett normöverskott ska räknas med? Vad sa Regeringsrätten om att bevilja matpengar trots betydande normöverskott som används till att betala privata lån? 1

2 Vi komma från öst å väst … Vi komma från öst å väst …
Avesta Degerfors Eskilstuna Falun Hammarö Heby Hudiksvall Hällefors Knivsta Kungsör Lindesberg Ljusnarsberg Sala Västerås

3 Vi komma från öst å väst …
Avesta Degerfors Eskilstuna Falun Hammarö Heby Hudiksvall Hällefors Knivsta Kungsör Lindesberg Ljusnarsberg Sala Västerås

4 RÄTTSSÄKERHET Från grundlag till Allmänna råd EU-MEDBORGARE
 Har EU-medborgare rätt till försörjningsstöd?   Hur avgörs om en EU-medborgare har uppehållsrätt eller inte?   Kan man tidsbegränsa biståndsrätten? MISSBRUKARE Kan bistånd nekas till missbrukare om denne inte ställer upp på behandling? Kan bistånd till elräkning avslås med hänvisning till SoL 4 kap 3 §, att biståndet används till annat? Kan SoL 5 kap 9 §, om att vi ”noga ska bevaka att planen följs” vad gäller missbrukare, användas som avslagsbeslut om missbrukare inte fullföljer uppgjord plan? STUDERANDE Har studerande rätt till försörjningsstöd? Kan vi kräva att studerande på grundvuxnivå tar studielån? Vilka bedömningar ska göras vid ansökan från sambor där den ena parten är studerande? NORMÖVERSKOTT Vilka saker har betydelse för hur länge ett normöverskott ska räknas med? Vad sa Regeringsrätten om att bevilja matpengar trots betydande normöverskott som används till att betala privata lån? 4

5 ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET
RÄTTSSÄKERHET LEGALITET OBJEKTIVITET OFFENTLIGHET BESLUT INOM RIMLIG TID ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET Sid 2-4 5

6 TVÅ DELAR: EU-MEDBORGARE Uppehållsrätt, utlänningslagen 3a kap
Likabehandling som svenskar, socialtjänstlagen 4 kap EU-direktiv 2004/38/EG artikel 24:1 Sid 6 6

7 UTLÄNNINGSLAGEN, UPPEHÅLLSRÄTT
EU-MEDBORGARE UTLÄNNINGSLAGEN, UPPEHÅLLSRÄTT Rätt att vara här? Fyra olika kategorier + familjemedlemmar 1, anställda, egna företagare, ska registrera sig 2, arbetssökande, verklig möjlighet få jobb, ej registrera sig 3, studerande, ska försörja sig själv, ska registrera sig 4, egen försörjning, ska försörja sig, ska registrera sig Sid 6-10 7

8 8

9 Hur utreda ”verklig möjlighet att få en anställning”? Sid 11
EU-MEDBORGARE Hur utreda ”verklig möjlighet att få en anställning”? Sid 11 Vad innebär ”nästan” samma rättigheter som svenska medborgare? Tidsaspekt Sid 12 16 kammarrättsdomar om uppehållsrätt Sid 13 o 14 Domar om skäliga krav på planering vid flytt (SoL) Sid 9

10 ANSVARSFÖRDELNING MELLAN KOMMUNER
Bosättningskommun Vistelsekommun Oenighet – lyhörd för den enskildes önskan Folkbokföringskommun Placeringskommun Hot – och våldsutsatta Sid 20 o 21 Fem kammarrättsdomar Sid 22 o 24 10

11 ANSVARSFÖRDELNING MELLAN KOMMUNER
Tvångsomhändertagen för rättspsykiatrisk vård skulle överföras från folkbokföringskommun till vistelsekommun. Kammarrätten i Sundsvall 3 april 2012, mål nr I förarbetena till 16 kap. 1 § SoL (prop. 2002/03:53 ”Stärkt skydd för barn i utsatta situationer”, s , s ) uttalas att frågan om det är lämpligt att överflytta ett ärende får avgöras efter en individuell bedömning i varje enskilt fall. — Även placeringsärenden som gäller vuxna personer bör i vissa fall kunna flyttas över till vistelsekommunen utan att denna samtyckt. Det kan gälla t.ex. långvariga vistelser i ett familjehem i en annan kommun eller att en person med funktionshinder efter ett biståndsbeslut i hemkommunen vistas i en bostad med särskild service i en annan kommun. Sid 0 11

12 NÄMNDENS OCH KAMMARRÄTTENS BEDÖMNING
MISSBRUKARE NÄMNDENS OCH KAMMARRÄTTENS BEDÖMNING Göra så gott man kan, SoL 4 kap 1 § Används uppenbart till annat, SoL 4 kap 3 § Noga följa att uppgjord plan följs, SoL 5 kap 9 § RÅ 2009 ref. 103 Sid 25-26 12

13 DOMAR DÄR DET FUNNITS SKÄL FÖR AVSLAG
MISSBRUKARE DOMAR DÄR DET FUNNITS SKÄL FÖR AVSLAG Delta i utredning, planeringssamtal OSA som rehabilitering? Bistånd använts till annat, inte medverkat i utredning, inte visat att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt ... Drogtest via urinprov Nykterhet krävdes för att utreda annat behov, delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet Avslag pga missbruk, överklagade förnekade missbruk … Sid 27-31 13

14 STUDIER – EN MEDBORGLIG RÄTTIGHET?
STUDERANDE STUDIER – EN MEDBORGLIG RÄTTIGHET? Bistånd till grundvuxare även om behovet kan tillgodses på annat sätt? Ömsesidig försörjningsskyldighet Föräldrar som inte lyckas få barna till skolan, leva under norm? Är gymnasiet ”praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet”? Ok använda studiemedlet till annat än junihyran? Sid 32-35 14

15 INDIVIDUELLA BEDÖMNINGAR?
NORMÖVERSKOTT INDIVIDUELLA BEDÖMNINGAR? En gång riksnormsnivå, alltid riksnormsnivå? Trots tillfälligt andra inkomster efter långvarigt biståndsbehov? Två regeringsrättsdomar Officiella kommunala riktlinjer? Pengarna slut? Svälta? RÅ 1995 ref 56 Medräknas = avslagsbeslut enligt JO, Avslag på alla övriga inkomster? Avslag till den som tycker att normen är för låg? 15

16 slutt Tack för idag! 16


Ladda ner ppt "RÄTTSSÄKERHET Från grundlag till Allmänna råd EU-MEDBORGARE"

Liknande presentationer


Google-annonser