Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RÄTTSSÄKERHET JURIDISKT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RÄTTSSÄKERHET JURIDISKT"— Presentationens avskrift:

1 RÄTTSSÄKERHET JURIDISKT
LEGALITET, OBJEKTIVITET, OFFENTLIGHET, BESLUT INOM RIMLIG TID OCH MÖJLIGHET ATT ÖVERKLAGA SAMHÄLLELIGT/DEMOKRATISKT SOCIALTJÄNSTENS HUVUDSAKLIGA UPPGIFT: INTEGRERANDE SAMHÄLLE FÖR ALLA, FÖRSTÄRKA ARBETSFÖRMEDLINGEN/FÖRSÄKRINGSKASSA, SE TILL ATT UTSATTA GRUPPER ALDRIG FÅR NÅGOT MER ÄN MINIMUM RÄTTVISA LIKA FÖR ALLA? Stockholm, onsdag 21 maj 2014 1 1 1

2 RÄTTSSÄKERHET JURIDISKT
LEGALITET, OBJEKTIVITET, OFFENTLIGHET, BESLUT INOM RIMLIG TID OCH MÖJLIGHET ATT ÖVERKLAGA SAMHÄLLELIGT/DEMOKRATISKT SOCIALTJÄNSTENS HUVUDSAKLIGA UPPGIFT: INTEGRERANDE SAMHÄLLE FÖR ALLA, FÖRSTÄRKA ARBETSFÖRMEDLINGEN/FÖRSÄKRINGSKASSA, SE TILL ATT UTSATTA GRUPPER ALDRIG FÅR NÅGOT MER ÄN MINIMUM RÄTTVISA LIKA FÖR ALLA? Stockholm, onsdag 21 maj 2014 2 2 2

3 Journalskrivande SoL: beslut, åtgärder, faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Den enskilde bör hållas underrättad mm Socialstyrelsen föreskrifter: tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter; fortlöpande, tydliga och väl strukturerade mm Socialstyrelsens Allmänna råd: vad ärendet gäller, om tolk anlitats + ett trettiotal andra punkter RÄTTSSÄKERHET Det ska klart framgå vad ansökan gäller, vilka bedömningar som gjorts, vad som beslutats och vilket lagrum vi har för besluten. Socialtjänstlagen 11 kap 5 och 6 §§. Förvaltningslagen 15, 16 och 17 §§. Förvaltningslagen: Anteckning av uppgifter 15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. HANDLÄGGARBYTE Det kan ibland vara stressigt att i samband med sjukdom eller semester få nya ärenden och så är det viktigt att det lätt går att hitta vad som har betydelse för ärendet, någon sorts sammanfattning. UTVÄRDERING, KVALITETSSÄKRING SoL 3 kap 3 § Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta kan göras olika i olika kommuner – kan vara fokus på särskilda grupper, arbetssätt, åtgärder eller annat. Ledningen beslutar och utifrån detta styrs vad som är viktigt att dokumentera. TILLSYN Såväl extern som intern. Rättssäkerheten står i centrum. Å vad tycker vi är viktigt? Stockholm, onsdag 21 maj 2014 3 3 3

4 ÄNDRA GYNNANDE BESLUT Återkallelseförbehåll
Lämnat felaktiga, ofullständiga uppgifter Säkerhetsskäl RÄTTSSÄKERHET Det ska klart framgå vad ansökan gäller, vilka bedömningar som gjorts, vad som beslutats och vilket lagrum vi har för besluten. Socialtjänstlagen 11 kap 5 och 6 §§. Förvaltningslagen 15, 16 och 17 §§. Förvaltningslagen: Anteckning av uppgifter 15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. HANDLÄGGARBYTE Det kan ibland vara stressigt att i samband med sjukdom eller semester få nya ärenden och så är det viktigt att det lätt går att hitta vad som har betydelse för ärendet, någon sorts sammanfattning. UTVÄRDERING, KVALITETSSÄKRING SoL 3 kap 3 § Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta kan göras olika i olika kommuner – kan vara fokus på särskilda grupper, arbetssätt, åtgärder eller annat. Ledningen beslutar och utifrån detta styrs vad som är viktigt att dokumentera. TILLSYN Såväl extern som intern. Rättssäkerheten står i centrum. Förbiseendefel Beslutet fattats när det meddelats, expedierats Stockholm, onsdag 21 maj 2014 4 4 4

5 ÅTERKRAV Grunden: inte kräva tillbaka bistånd, men …
Förskott på förmån eller ersättning Bevilja trots att sökanden inte är berättigad Motiverat, skriftligt och delgivet Utreda betalningsmöjlighet innan krav RÄTTSSÄKERHET Det ska klart framgå vad ansökan gäller, vilka bedömningar som gjorts, vad som beslutats och vilket lagrum vi har för besluten. Socialtjänstlagen 11 kap 5 och 6 §§. Förvaltningslagen 15, 16 och 17 §§. Förvaltningslagen: Anteckning av uppgifter 15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. HANDLÄGGARBYTE Det kan ibland vara stressigt att i samband med sjukdom eller semester få nya ärenden och så är det viktigt att det lätt går att hitta vad som har betydelse för ärendet, någon sorts sammanfattning. UTVÄRDERING, KVALITETSSÄKRING SoL 3 kap 3 § Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta kan göras olika i olika kommuner – kan vara fokus på särskilda grupper, arbetssätt, åtgärder eller annat. Ledningen beslutar och utifrån detta styrs vad som är viktigt att dokumentera. TILLSYN Såväl extern som intern. Rättssäkerheten står i centrum. Kvittning av kommande bistånd? Begäran enligt SFB att Försäkringskassan skickar retroaktiv ersättning till oss Stockholm, onsdag 21 maj 2014 5 5 5

6 ÖVERKLAGANDE Treveckorsgränsen olika för enskild och för myndighet
Kolla överklagningstid men inte överklagbarhet Avvisa eller lämna vidare inom en vecka RÄTTSSÄKERHET Det ska klart framgå vad ansökan gäller, vilka bedömningar som gjorts, vad som beslutats och vilket lagrum vi har för besluten. Socialtjänstlagen 11 kap 5 och 6 §§. Förvaltningslagen 15, 16 och 17 §§. Förvaltningslagen: Anteckning av uppgifter 15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. HANDLÄGGARBYTE Det kan ibland vara stressigt att i samband med sjukdom eller semester få nya ärenden och så är det viktigt att det lätt går att hitta vad som har betydelse för ärendet, någon sorts sammanfattning. UTVÄRDERING, KVALITETSSÄKRING SoL 3 kap 3 § Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta kan göras olika i olika kommuner – kan vara fokus på särskilda grupper, arbetssätt, åtgärder eller annat. Ledningen beslutar och utifrån detta styrs vad som är viktigt att dokumentera. TILLSYN Såväl extern som intern. Rättssäkerheten står i centrum. Inhibition, rådrumsbeslut Stockholm, onsdag 21 maj 2014 6 6 6

7 EU-MEDBORGARE Uppehållsrätt, utlänningslagen 3a kap
Likabehandling som svenskar, socialtjänstlagen 4 kap EU-direktiv 2004/38/EG artikel 24:1 Stockholm, onsdag 21 maj 2014 7 7 7

8 EU-MEDBORGARE 1 maj 2014 ändrades en del saker i utlänningslagen
Exempelvis togs registreringsskyldigheten delvis bort, familjemedlemsbegreppet utökades En del saker flyttades från utlänningsförordningen till lagen Exempelvis vad som gäller om en anställning och/eller ett familjeförhållande ändras Stockholm, onsdag 21 maj 2014 8 8 8

9 GRÄNSDRAGNING MELLAN KOMMUNER
Bosättningskommun Vistelsekommun Oenighet – lyhörd för den enskildes önskan Folkbokföringskommun Placeringskommun Hot – och våldsutsatta Några domar ... Stockholm, onsdag 21 maj 2014 9 9 9

10 PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK
Frivillighet betonas - avslag anses inte vara någon motivationshöjare Men det kan vara nödvändigt delta i utredning för att bistånd ska kunna beviljas Inte krav på behandling eller på praktik, jobbsökaraktiviteter Inte använda biståndet till annat Stockholm, onsdag 21 maj 2014 10 10 10

11 IDEELLT SKADESTÅND HFD:s åsikt om att generella undantag är omöjliga!!!! Hur rättsäkert är en dom som bygger på ett sån´t resonemang? Jobbstimulans? Extra tillägget? SFI-bonus? RÄTTSSÄKERHET Det ska klart framgå vad ansökan gäller, vilka bedömningar som gjorts, vad som beslutats och vilket lagrum vi har för besluten. Socialtjänstlagen 11 kap 5 och 6 §§. Förvaltningslagen 15, 16 och 17 §§. Förvaltningslagen: Anteckning av uppgifter 15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. HANDLÄGGARBYTE Det kan ibland vara stressigt att i samband med sjukdom eller semester få nya ärenden och så är det viktigt att det lätt går att hitta vad som har betydelse för ärendet, någon sorts sammanfattning. UTVÄRDERING, KVALITETSSÄKRING SoL 3 kap 3 § Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta kan göras olika i olika kommuner – kan vara fokus på särskilda grupper, arbetssätt, åtgärder eller annat. Ledningen beslutar och utifrån detta styrs vad som är viktigt att dokumentera. TILLSYN Såväl extern som intern. Rättssäkerheten står i centrum. Ungdoms inkomst? Studiemedel? Skadestånd till vanvårdade? Stockholm, onsdag 21 maj 2014 11 11 11

12 JOBBSTIMULANS Jobbstimulans, särskild beräkningsregel
Gäller i två år, efter att sexmånadersgränsen nåtts Följer person, även om den flyttar RÄTTSSÄKERHET Det ska klart framgå vad ansökan gäller, vilka bedömningar som gjorts, vad som beslutats och vilket lagrum vi har för besluten. Socialtjänstlagen 11 kap 5 och 6 §§. Förvaltningslagen 15, 16 och 17 §§. Förvaltningslagen: Anteckning av uppgifter 15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. HANDLÄGGARBYTE Det kan ibland vara stressigt att i samband med sjukdom eller semester få nya ärenden och så är det viktigt att det lätt går att hitta vad som har betydelse för ärendet, någon sorts sammanfattning. UTVÄRDERING, KVALITETSSÄKRING SoL 3 kap 3 § Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta kan göras olika i olika kommuner – kan vara fokus på särskilda grupper, arbetssätt, åtgärder eller annat. Ledningen beslutar och utifrån detta styrs vad som är viktigt att dokumentera. TILLSYN Såväl extern som intern. Rättssäkerheten står i centrum. (Samtidigt ändrades i SoL: Praktikkrav på äldre Ungdomar ska få tjäna ett helt prisbasbelopp) Stockholm, onsdag 21 maj 2014 12 12 12

13 FRITIDSPENG Barn i årskurs fyra till nio Regelbunden, ledarledd
främja ett aktivt deltagande i sammhällslivet RÄTTSSÄKERHET Det ska klart framgå vad ansökan gäller, vilka bedömningar som gjorts, vad som beslutats och vilket lagrum vi har för besluten. Socialtjänstlagen 11 kap 5 och 6 §§. Förvaltningslagen 15, 16 och 17 §§. Förvaltningslagen: Anteckning av uppgifter 15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. HANDLÄGGARBYTE Det kan ibland vara stressigt att i samband med sjukdom eller semester få nya ärenden och så är det viktigt att det lätt går att hitta vad som har betydelse för ärendet, någon sorts sammanfattning. UTVÄRDERING, KVALITETSSÄKRING SoL 3 kap 3 § Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta kan göras olika i olika kommuner – kan vara fokus på särskilda grupper, arbetssätt, åtgärder eller annat. Ledningen beslutar och utifrån detta styrs vad som är viktigt att dokumentera. TILLSYN Såväl extern som intern. Rättssäkerheten står i centrum. Halva pengen vid delad vårdnad Stockholm, onsdag 21 maj 2014 13 13 13

14 Det var det det! Stockholm, tisdag 12 november 2013 14 14 14


Ladda ner ppt "RÄTTSSÄKERHET JURIDISKT"

Liknande presentationer


Google-annonser