Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RÄTTSSÄKERHET LEGALITET, OBJEKTIVITET, OFFENTLIGHET, BESLUT INOM RIMLIG TID OCH MÖJLIGHET ATT ÖVERKLAGA LEGALITET, OBJEKTIVITET, OFFENTLIGHET, BESLUT INOM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RÄTTSSÄKERHET LEGALITET, OBJEKTIVITET, OFFENTLIGHET, BESLUT INOM RIMLIG TID OCH MÖJLIGHET ATT ÖVERKLAGA LEGALITET, OBJEKTIVITET, OFFENTLIGHET, BESLUT INOM."— Presentationens avskrift:

1 RÄTTSSÄKERHET LEGALITET, OBJEKTIVITET, OFFENTLIGHET, BESLUT INOM RIMLIG TID OCH MÖJLIGHET ATT ÖVERKLAGA LEGALITET, OBJEKTIVITET, OFFENTLIGHET, BESLUT INOM RIMLIG TID OCH MÖJLIGHET ATT ÖVERKLAGA SAMHÄLLELIGT/DEMOKRATISKT Stockholm, onsdag 21 maj 2014 RÄTTVISA JURIDISKT JURIDISKT SOCIALTJÄNSTENS HUVUDSAKLIGA UPPGIFT: INTEGRERANDE SAMHÄLLE FÖR ALLA, FÖRSTÄRKA ARBETSFÖRMEDLINGEN/FÖRSÄKRINGSKASSA, SE TILL ATT UTSATTA GRUPPER ALDRIG FÅR NÅGOT MER ÄN MINIMUM LIKA FÖR ALLA?

2 RÄTTSSÄKERHET LEGALITET, OBJEKTIVITET, OFFENTLIGHET, BESLUT INOM RIMLIG TID OCH MÖJLIGHET ATT ÖVERKLAGA LEGALITET, OBJEKTIVITET, OFFENTLIGHET, BESLUT INOM RIMLIG TID OCH MÖJLIGHET ATT ÖVERKLAGA SAMHÄLLELIGT/DEMOKRATISKT Stockholm, onsdag 21 maj 2014 RÄTTVISA JURIDISKT JURIDISKT SOCIALTJÄNSTENS HUVUDSAKLIGA UPPGIFT: INTEGRERANDE SAMHÄLLE FÖR ALLA, FÖRSTÄRKA ARBETSFÖRMEDLINGEN/FÖRSÄKRINGSKASSA, SE TILL ATT UTSATTA GRUPPER ALDRIG FÅR NÅGOT MER ÄN MINIMUM LIKA FÖR ALLA?

3 Journalskrivande SoL: beslut, åtgärder, faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Den enskilde bör hållas underrättad mm Socialstyrelsens Allmänna råd: vad ärendet gäller, om tolk anlitats + ett trettiotal andra punkter Socialstyrelsen föreskrifter: tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter; fortlöpande, tydliga och väl strukturerade mm Å vad tycker vi är viktigt? Stockholm, onsdag 21 maj 2014

4 ÄNDRA GYNNANDE BESLUT Säkerhetsskäl Förbiseendefel Beslutet fattats när det meddelats, expedierats Återkallelseförbehåll Lämnat felaktiga, ofullständiga uppgifter Stockholm, onsdag 21 maj 2014

5 ÅTERKRAV Förskott på förmån eller ersättning Motiverat, skriftligt och delgivet Kvittning av kommande bistånd? Grunden: inte kräva tillbaka bistånd, men … Bevilja trots att sökanden inte är berättigad Utreda betalningsmöjlighet innan krav Begäran enligt SFB att Försäkringskassan skickar retroaktiv ersättning till oss Stockholm, onsdag 21 maj 2014

6 ÖVERKLAGANDE Kolla överklagningstid men inte överklagbarhet Inhibition,rådrumsbeslut Treveckorsgränsen olika för enskild och för myndighet Avvisa eller lämna vidare inom en vecka Stockholm, onsdag 21 maj 2014

7 EU-MEDBORGARE Likabehandling som svenskar, socialtjänstlagen 4 kap Uppehållsrätt, utlänningslagen 3a kap EU-direktiv 2004/38/EG artikel 24:1 Stockholm, onsdag 21 maj 2014

8 EU-MEDBORGARE Exempelvis togs registreringsskyldigheten delvis bort, familjemedlemsbegreppet utökades 1 maj 2014 ändrades en del saker i utlänningslagen En del saker flyttades från utlänningsförordningen till lagen Stockholm, onsdag 21 maj 2014 Exempelvis vad som gäller om en anställning och/eller ett familjeförhållande ändras

9 GRÄNSDRAGNING MELLAN KOMMUNER Bosättningskommun Vistelsekommun Oenighet – lyhörd för den enskildes önskan Folkbokföringskommun Placeringskommun Hot – och våldsutsatta Några domar... Stockholm, onsdag 21 maj 2014

10 PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK Men det kan vara nödvändigt delta i utredning för att bistånd ska kunna beviljas Inte krav på behandling eller på praktik, jobbsökaraktiviteter Inte använda biståndet till annat Frivillighet betonas - avslag anses inte vara någon motivationshöjare Stockholm, onsdag 21 maj 2014

11 IDEELLT SKADESTÅND Extra tillägget? SFI-bonus? Ungdoms inkomst? HFD:s åsikt om att generella undantag är omöjliga!!!! HFD:s åsikt om att generella undantag är omöjliga!!!! Hur rättsäkert är en dom som bygger på ett sån´t resonemang? Studiemedel? Skadestånd till vanvårdade? Stockholm, onsdag 21 maj 2014 Jobbstimulans?

12 JOBBSTIMULANS (Samtidigt ändrades i SoL: Praktikkrav på äldre Ungdomar ska få tjäna ett helt prisbasbelopp) Jobbstimulans, särskild beräkningsregel Jobbstimulans, särskild beräkningsregel Gäller i två år, efter att sexmånadersgränsen nåtts Stockholm, onsdag 21 maj 2014 Följer person, även om den flyttar

13 FRITIDSPENG Regelbunden, ledarledd Barn i årskurs fyra till nio Barn i årskurs fyra till nio främja ett aktivt deltagande i sammhällslivet Stockholm, onsdag 21 maj 2014 Halva pengen vid delad vårdnad

14 Det var det det! Stockholm, tisdag 12 november 2013


Ladda ner ppt "RÄTTSSÄKERHET LEGALITET, OBJEKTIVITET, OFFENTLIGHET, BESLUT INOM RIMLIG TID OCH MÖJLIGHET ATT ÖVERKLAGA LEGALITET, OBJEKTIVITET, OFFENTLIGHET, BESLUT INOM."

Liknande presentationer


Google-annonser