Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EKONOMISKT BISTÅND RÄTTSSÄKRARE HANDLÄGGNING

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EKONOMISKT BISTÅND RÄTTSSÄKRARE HANDLÄGGNING"— Presentationens avskrift:

1 EKONOMISKT BISTÅND RÄTTSSÄKRARE HANDLÄGGNING
KATRINEHOLM 12 FEBRUARI 2015 Nils Allan Danielsson självutnämnd specialist 1 1 1

2 HANDLÄGGARDAG OM EKONOMISKT BISTÅND
Rättssäkerhet EES-medborgare Personer med missbruksproblematik Studerande Normöverskott Dokumentation, kanske? 2 2 2

3 RÄTTSSÄKERHET Legalitet Objektivitet Offentlighet Inom rimlig tid
Sidorna 4 - 6 RÄTTSSÄKERHET Legalitet Objektivitet Offentlighet Inom rimlig tid Överklagbart Är rättssäkerhet samma som rättvisa? Socialtjänstens uppdrag? 3 3 3

4 EES-MEDBORGARE Har EU-medborgare rätt till försörjningsstöd?
Sidorna 7 -19 EES-MEDBORGARE Har EU-medborgare rätt till försörjningsstöd? Hur avgörs om en EU-medborgare har uppehållsrätt eller inte? Kan man tidsbegränsa biståndsrätten? 4 4 4

5 EES-MEDBORGARE, nyheter
Sidorna 7 -19 EES-MEDBORGARE, nyheter 1 maj 2014 upphörde EU-medborgares skyldighet att registrera sig EES-medborgares familjemedlem från tredjeland ska fortfarande söka uppehållskort Svensk som utnyttjat den fria rörligheten kan ha träffat ”familjemedlem” utomlands ... 5 5 5

6 EES-MEDBORGARE Många konkreta bestämmelser i lagen UtlL 3 a kap
Sidorna 7 -19 EES-MEDBORGARE Många konkreta bestämmelser i lagen UtlL 3 a kap Fyra kategorier som har uppehållsrätt (3 §) 1. anställda och egna företagare 2. arbetssökande med verklig möjlighet att få en anställning 3. studerande som kan försörja sig, har sjukförs. 4. självförsörjande, sjukförsäkring + deras familjemedlemmar (2 §) 6 6 6

7 EES-MEDBORGARE Många konkreta bestämmelser i lagen UtlL 3 a kap
Sidorna 7 -19 EES-MEDBORGARE Många konkreta bestämmelser i lagen UtlL 3 a kap Uppehållsrätt under ändrade förhållanden, (5 §) anställningen upphör förhållandet spricker Permanent uppehållsrätt (6 §) 7 7 7

8 PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK
Sidorna PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK Kan bistånd nekas till missbrukare om denne inte ställer upp på behandling? Kan bistånd till elräkning avslås med hänvisning till SoL 4 kap 3 §, att biståndet används till annat? Kan SoL 5 kap 9 §, om att vi ”noga ska bevaka att planen följs” vad gäller missbrukare, användas som avslagsbeslut om missbrukare inte fullföljer uppgjord plan? 8 8 8

9 STUDERANDE Har studerande rätt till försörjningsstöd?
Sidorna STUDERANDE Har studerande rätt till försörjningsstöd? Kan vi kräva att studerande på grundvuxnivå tar studielån? Vilka bedömningar ska göras vid ansökan från sambor där den ena parten är studerande? 9 9 9

10 Sidorna NORMÖVERSKOTT Vilka saker har betydelse för hur länge ett normöverskott ska räknas med? Vad sa Regeringsrätten om att bevilja matpengar trots betydande normöverskott som används till att betala privata lån? Kvittning om normöverskottet beror på bistånd som beviljats till tidigare månad? 10 10 10

11 DOKUMENTATION Socialtjänst- och förvaltningslag Flera syften
Sidorna DOKUMENTATION Socialtjänst- och förvaltningslag Flera syften Socialstyrelsen gett ut nya föreskrifter och en ny handbok om handläggning och dokumentation 11 11 11

12 DOKUMENTATION Ska vara lätt att följa ärendet i journalen
Sidorna DOKUMENTATION Ska vara lätt att följa ärendet i journalen Beslut och åtgärder av betydelse: rättssäkerhet Tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter: kort Målsättning, uppföljning och utvärdering: utveckling Likartat i olika kommuner: underlätta jämförelser 12 12 12

13 Slut Tack för idag! 13 13 13

14


Ladda ner ppt "EKONOMISKT BISTÅND RÄTTSSÄKRARE HANDLÄGGNING"

Liknande presentationer


Google-annonser