Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EKONOMISKT BISTÅND EKONOMISKT BISTÅND RÄTTSSÄKRARE HANDLÄGGNING KATRINEHOLM 12 FEBRUARI 2015 Nils Allan Danielsson självutnämnd specialist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EKONOMISKT BISTÅND EKONOMISKT BISTÅND RÄTTSSÄKRARE HANDLÄGGNING KATRINEHOLM 12 FEBRUARI 2015 Nils Allan Danielsson självutnämnd specialist."— Presentationens avskrift:

1 EKONOMISKT BISTÅND EKONOMISKT BISTÅND RÄTTSSÄKRARE HANDLÄGGNING KATRINEHOLM 12 FEBRUARI 2015 Nils Allan Danielsson självutnämnd specialist

2 HANDLÄGGARDAG OM EKONOMISKT BISTÅND Rättssäkerhet EES-medborgare Personer med missbruksproblematik Studerande Normöverskott Dokumentation, kanske?

3 RÄTTSSÄKERHET Legalitet Objektivitet Offentlighet Inom rimlig tid Överklagbart Socialtjänstens uppdrag? Är rättssäkerhet samma som rättvisa? Sidorna 4 - 6

4 EES-MEDBORGARE Kan man tidsbegränsa biståndsrätten? Hur avgörs om en EU-medborgare har uppehållsrätt eller inte? Har EU-medborgare rätt till försörjningsstöd? Sidorna 7 -19

5 EES-MEDBORGARE, nyheter Svensk som utnyttjat den fria rörligheten kan ha träffat ”familjemedlem” utomlands... EES-medborgares familjemedlem från tredjeland ska fortfarande söka uppehållskort 1 maj 2014 upphörde EU-medborgares skyldighet att registrera sig Sidorna 7 -19

6 EES-MEDBORGARE 1. anställda och egna företagare Fyra kategorier som har uppehållsrätt (3 §) Många konkreta bestämmelser i lagen UtlL 3 a kap Sidorna 7 -19 4. självförsörjande, sjukförsäkring 2. arbetssökande med verklig möjlighet att få en anställning 3. studerande som kan försörja sig, har sjukförs. + deras familjemedlemmar (2 §)

7 EES-MEDBORGARE anställningen upphör Uppehållsrätt under ändrade förhållanden, (5 §) Många konkreta bestämmelser i lagen UtlL 3 a kap Sidorna 7 -19 förhållandet spricker Permanent uppehållsrätt (6 §)

8 PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK Kan SoL 5 kap 9 §, om att vi ”noga ska bevaka att planen följs” vad gäller missbrukare, användas som avslagsbeslut om missbrukare inte fullföljer uppgjord plan? Kan bistånd till elräkning avslås med hänvisning till SoL 4 kap 3 §, att biståndet används till annat? Kan bistånd nekas till missbrukare om denne inte ställer upp på behandling? Sidorna 20 -22

9 STUDERANDE Vilka bedömningar ska göras vid ansökan från sambor där den ena parten är studerande? Kan vi kräva att studerande på grundvuxnivå tar studielån? Har studerande rätt till försörjningsstöd? Sidorna 23 - 26

10 NORMÖVERSKOTT Vad sa Regeringsrätten om att bevilja matpengar trots betydande normöverskott som används till att betala privata lån? Vilka saker har betydelse för hur länge ett normöverskott ska räknas med? Sidorna 27 - 29 Kvittning om normöverskottet beror på bistånd som beviljats till tidigare månad?

11 DOKUMENTATION Flera syften Socialtjänst- och förvaltningslag Sidorna 30 - 40 Socialstyrelsen gett ut nya föreskrifter och en ny handbok om handläggning och dokumentation

12 DOKUMENTATION Beslut och åtgärder av betydelse: rättssäkerhet Ska vara lätt att följa ärendet i journalen Sidorna 30 - 40 Tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter: kort Målsättning, uppföljning och utvärdering: utveckling Likartat i olika kommuner: underlätta jämförelser

13 Slut Tack för idag!

14


Ladda ner ppt "EKONOMISKT BISTÅND EKONOMISKT BISTÅND RÄTTSSÄKRARE HANDLÄGGNING KATRINEHOLM 12 FEBRUARI 2015 Nils Allan Danielsson självutnämnd specialist."

Liknande presentationer


Google-annonser