Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkarundersökning och bedömning av tandhälsa Gemensam samverkansrutin enligt anvisningarna i BBIC i samband med att barn placeras i familjehem eller hem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkarundersökning och bedömning av tandhälsa Gemensam samverkansrutin enligt anvisningarna i BBIC i samband med att barn placeras i familjehem eller hem."— Presentationens avskrift:

1 Läkarundersökning och bedömning av tandhälsa Gemensam samverkansrutin enligt anvisningarna i BBIC i samband med att barn placeras i familjehem eller hem för vård eller boende. Anna Bengtsson

2 Bakgrund Socialtjänsten och BBiC: Alla barn som placeras ska läkarundersökas/tandhälsobedömas Primärvården i Östergötland uppdrag att utföra undersökningarna Kostnadsfritt för kommunen

3 Behov av gemensam rutin Utmaningar Läkarundersökningar (inkl. bedömning av tandhälsa) gjordes i alltför få fall Dålig kännedom om varandras uppdrag Många aktörer Svårt att inhämta bakgrundsmaterial Kostnad Lösningar Uppföljning av antal genomförda undersökningar Rutinen ger kännedom om varandras uppdrag Landstingsarkivet kan leda rätt när bakgrundsmaterial söks Kostnadsfritt för kommun

4 Framtagande av rutin BBIC Tvärprofessionell arbetsgrupp –Kommun och landsting Beslutad av den strategiska ledningsgruppen Ny version –Landsting blir Region 2015 –Med ny länsgemensam SIP-rutin och mall Uppdatering –Vid förändringar –Senast årsskiftet 2015-16

5 Kontaktuppgifter Mallar för ex. samtycke, begäran och utlåtande

6 Flöde 1. Utredning 11:1 SoL 2. Samtycke 3. Inhämtning av bakgrundsmaterial/ journal 4. Bedömning behov av läkarundersökning/ utlåtande tandhälsa 5. Begäran om läkarundersökning/ bedömning av tandhälsa 6. Samråd mellan socialsekreterare och läkare/tandläkare 7. Genomförande av läkarundersökning/ tandläkarunder- sökning 8. Utlåtande 9. Genomförande av eventuella uppföljningsåtgärder

7 Registrering KVÅ-kod för utförd läkarundersökning –Diagnos – Operation-åtgärd-funktionskod – LIÖ-tillägg KVA – UW001. Kodtext BBIC läkarundersökning. –Ska endast registreras en gång per barn Ersättning per undersökning –2500 kr/undersökning

8 Framtiden? Barn och kvinnocentrums barnklinik fått i uppdrag att ta över undersökningarna Flyktingmedicinskt centrum fått i uppdrag att BBIC-undersöka de ensamkommande barn som ändå kommer in för hälsoundersökning (övriga EKB går till BKC som vanligt) Uppdraget kan övertas när rekrytering av läkare skett dock senast 2016

9 Inspirationsföreläsning 16 december Förmiddag i Linköping (Missionskyrkan) 9.30- 12.00 eller Eftermiddag i Norrköping (Arbetets museum) 14.00-16.30. Primärvård, tandvård och socialtjänst Stefan Kling och Hans Bäckström Kostnadsfritt


Ladda ner ppt "Läkarundersökning och bedömning av tandhälsa Gemensam samverkansrutin enligt anvisningarna i BBIC i samband med att barn placeras i familjehem eller hem."

Liknande presentationer


Google-annonser