Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkarundersökning och bedömning av tandhälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkarundersökning och bedömning av tandhälsa"— Presentationens avskrift:

1 Läkarundersökning och bedömning av tandhälsa
Gemensam samverkansrutin enligt anvisningarna i BBIC i samband med att barn placeras i familjehem eller hem för vård eller boende. Anna Bengtsson

2 Bakgrund Socialtjänsten och BBiC: Alla barn som placeras ska läkarundersökas/tandhälsobedömas Primärvården i Östergötland uppdrag att utföra undersökningarna Kostnadsfritt för kommunen BBiC – barns behov i centrum - Socialstyrelsen

3 Behov av gemensam rutin
Utmaningar Lösningar Läkarundersökningar (inkl. bedömning av tandhälsa) gjordes i alltför få fall Dålig kännedom om varandras uppdrag Många aktörer Svårt att inhämta bakgrundsmaterial Kostnad Uppföljning av antal genomförda undersökningar Rutinen ger kännedom om varandras uppdrag Landstingsarkivet kan leda rätt när bakgrundsmaterial söks Kostnadsfritt för kommun Vi såg ett antal utmaningar i länet Många aktörer – både från landstingets och kommunernas sida – det är det ju fortfarande, men med hjälp av rutinen blir det tydligare hur man ska göra – för båda parter.

4 Framtagande av rutin BBIC Tvärprofessionell arbetsgrupp
Kommun och landsting Beslutad av den strategiska ledningsgruppen Ny version Landsting blir Region 2015 Med ny länsgemensam SIP-rutin och mall Uppdatering Vid förändringar Senast årsskiftet Utgångspunkt i BBIC-dokument Den version som finns nu behöver uppdateras. Senaste versionen kommer finnas på den samverkanswebb som ska skapas

5 Mallar för ex. samtycke, begäran och utlåtande
Innehåll i rutinen Läkarundersökning och bedömning av tandhälsa – varsitt kapitel. Kontaktuppgifter Möjlighet att få information om var journaler ska rekvireras från, från landstingsarkivet. Bilagor med mallar för ex. samtycke, begäran av undersökning och utlåtande. Kontaktuppgifter

6 Flöde 1. Utredning 11:1 SoL 2. Samtycke
3. Inhämtning av bakgrundsmaterial/ journal 4. Bedömning behov av läkarundersökning/ utlåtande tandhälsa 5. Begäran om läkarundersökning/ bedömning av tandhälsa 6. Samråd mellan socialsekreterare och läkare/tandläkare 7. Genomförande av läkarundersökning/ tandläkarunder-sökning 8. Utlåtande 9. Genomförande av eventuella uppföljningsåtgärder Ingela utifrån kommunen Sen Anna och Maria utifrån läkare och tandvård från punkt 7 och fram. Ingela punkt 9. Beskriv flödet – vilket i princip är innehållet i rutinen.

7 Registrering KVÅ-kod för utförd läkarundersökning
Diagnos – Operation-åtgärd-funktionskod – LIÖ-tillägg KVA – UW001. Kodtext BBIC läkarundersökning. Ska endast registreras en gång per barn Ersättning per undersökning 2500 kr/undersökning

8 Framtiden? Barn och kvinnocentrums barnklinik fått i uppdrag att ta över undersökningarna Flyktingmedicinskt centrum fått i uppdrag att BBIC-undersöka de ensamkommande barn som ändå kommer in för hälsoundersökning (övriga EKB går till BKC som vanligt) Uppdraget kan övertas när rekrytering av läkare skett dock senast 2016

9 Inspirationsföreläsning
16 december Förmiddag i Linköping (Missionskyrkan) eller Eftermiddag i Norrköping (Arbetets museum) Primärvård, tandvård och socialtjänst Stefan Kling och Hans Bäckström Kostnadsfritt


Ladda ner ppt "Läkarundersökning och bedömning av tandhälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser