Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Familjehemsenheten Angered

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Familjehemsenheten Angered"— Presentationens avskrift:

1 Familjehemsenheten Angered

2 Angered 1 av 10 stadsdelar i Göteborg 47 800 invånare
4 000 anställda i stadsdelsförvaltningen

3 Stadsdelen har en ung befolkning med många barn och relativt få äldre.
Ungefär hälften som bor i Angered kommer från andra länder Medelinkomsten är låg liksom utbildningsnivån

4 3 st 1:e socialsekreterare
Familjehemsenheten Enhetschef 3 st 1:e socialsekreterare 14 st Barnsekreterare 12 st Familjehems sekreterare 2 st SkolFam 4 st ht 2014

5 Processen Familjehemsenheten Angered 2011 2002 Familjehemsenheten
Gunnared 1999 BBiC

6 Rollskapandet

7 Familjehems-sekreteraren
Barnsekreteraren Myndighetsansvar Barnsamtal Samarbete med familjehemssekreterare Kontakt med det biologiska nätverket Umgänge Kontakt med andra aktörer ”Att lära av fosterbarn” Skolfam Familjehems-sekreteraren Rekrytering och utredning av familjehem Uppdraget / Matchning av barn och familjehem Samarbete med barnsekreterare Avtal och ersättningar Grupphandledning Handledning och stöd Skolfam

8 Barnsekreteraren

9 Myndighetsansvar Övervägande Vårdplan Genomförandeplan
Utredning tex. omplacering Hemtagningsbegäran Överflyttande av vårdnad Umgängesrestriktioner Ansökan till andra instanser

10 BARNSAMTAL Oss själva Livsböcker/Foton Livslinje Tejping
BBIC´s intervjuformulär Ritmateriel ”Jag tycker jag är” kort Spel Emma-figurer Björnkort Familje- eller nätverkskarta

11 Familjehemssekreteraren

12 Arbetet med familjehemmen
Ansvar för familjehemmet som system Handleda och stödja familjen att lära känna och förstå det placerade barnet Parallellt stöd till familjehemmet när barnsekreteraren arbetar enskilt med barnet Fokus på biologiska barn Fokus på par-förhållandet

13 Teamarbetet

14 Teamarbetet Familjehems sekreterare Barnsekreterare Barnet Familjehem

15 Hur ser teamarbetet ut? Teamdagar 2 dagar per termin
Hur samarbetar vi som team? Barnets behov – vad behöver göras? Planering – vem gör vad, hur och när? Kontinuerlig uppföljning – hur gick det, vad blir nästa steg? Stödprocesser Handledningsplan för stödet till familjehemmet

16 Teamguide Har vi gemensam målsättning i våra ärenden
Finns det specifika ärenden vi måste samarbeta runt Träffas vi tillräckligt ofta i det vardagliga samarbetet Vad fungerar bra i vårt samarbete Har något förändrats i vårt samarbete Vad behöver vi utveckla i vårt samarbete Vad behöver du av mig/vad behöver jag av dig Vad kan jag göra annorlunda Förbereder vi oss tillräckligt i våra ärenden Hur ger jag rätt information till dig/ vill jag ha det på annat sätt Vad behöver vi bestämma i vår fortsatta planering

17 Hur ser teamarbetet ut? Teamdagar 2 dagar per termin
Hur samarbetar vi som team Barnets behov – genomförandeplan Planering – vem gör vad, hur och när Stödprocesser Handledningsplan för stödet till familjehemmet Kontinuerlig uppföljning – hur gick det, vad blir nästa steg

18 Vad säger Lagen SoL kap 6 7 §
Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familjehem, jourhem, annat enskilt hem eller ett hem för vård eller boende 1. medverka till att de får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden, 2. verka för att de får lämplig utbildning, 3. verka för att de får den hälso- och sjukvård som de behöver, 4. lämna vårdnadshavarna och föräldrarna råd, stöd och annan hjälp som de behöver.

19 SoL 6 kap 7 a § Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende lämna dem som vårdar sådana barn råd, stöd och annan hjälp som de behöver.

20 SoL 6 kap 7 b § Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vårdas i ett familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende främst genom 1. regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas, 2. enskilda samtal med barnet eller den unge, 3. samtal med den eller dem som tagit emot barnet eller den unge i sitt hem, och 4. samtal med vårdnadshavarna. Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma barnets eller den unges hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående.

21 SoL 6 kap 7 c§ När vård ges i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende, ska det finnas en av socialnämnden särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med barnet eller den unge. Socialsekreteraren ska besöka barnet eller den unge regelbundet i den omfattning som är lämplig utifrån barnets eller den unges behov och önskemål.

22 Processen fortsätter….


Ladda ner ppt "Familjehemsenheten Angered"

Liknande presentationer


Google-annonser