Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsarbete inom läkemedelsområdet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsarbete inom läkemedelsområdet"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsarbete inom läkemedelsområdet
Anders Bergström Leg. apotekare Läkemedelsstrateg Ordförande Norrbottens läkemedelskommitté

2 Mål för länets läkemedelsanvändning
Läkemedlen som används ska vara medicinskt ändamålsenliga, grundat på evidens och beprövad erfarenhet. Läkemedelsanvändningen ska vara rationell, kostnadseffektiv, säker och miljöanpassad.

3 Läkemedel i helikopterperspektivet
Läkemedel är effektiva Antal läkemedelsdoser ökar med c:a 10% per år. Kostnaderna ökade med 20 Mkr år 2007. Apoteken i länet kasserade 31 ton läkemedel 2007 10-30% av patienterna läggs in på sjukhus p.g.a. läkemedelsbiverkning (Läkartidningen nr ) Läkemedelshantering är ett riskområde och åtgärder måste vidtagas (SoS rapport Läkemedelshantering i slutenvården februari 2008)

4 Läkemedelsorganisationen i NLL
STYRGRUPP LÄKEMEDEL (SL) LÄKEMEDELSKOMMITTÉ (LK) SAMVERKANSGRUPP LÄKEMEDELSFÖRSÖRJNINGEN (SG) ADJUNGERADE EXPERTER STRAMA LÄNSGRUPP DIABETES LÄNSGRUPP ASTMA/KOL DIVISION PRIMÄRVÅRD DIVISION MEDICINSKA SPECIALITETER DIVISION OPERERANDE SPECIALITETER DIVISION VUXENPSYKIATRI ÖVRIGA DIVISIONER / STABSFUNKTIONER LANDSTINGSLEDNING LÄKEMEDELSSTRATEG Samverkan och olika roller : Läkemedelskommitten: Är ett vetenskapligt råd, består av läkemedelsstrateg, läkare mm Adjungerar in experter i olika frågor. Uppgift: -Råd, information, och utbildning i läkemdelsfrågor till landstingets verksamheter. -Tar fram lista över rekommenderade läkemedel. -medverkar i läkemedelsvärdering vid introduktion av nya läkemedel Ska ta fram landstingsgemensamma mål för läkemedelsanvändningen – kopplat till rekommenderade läkemedel Styrgrupp – landstingets ledningsforum för samverkan och förankring av läkemedelsfrågor, ledamöter är representanter från divisionsledningarna i div PV, OP, MED, vuxenpsyk och ekonomienhet+lk, ordf Bo W Läkemedelskommitten/divisioner/stab/projektgrupper bereder frågor Läkemedelsarbetet 2007

5 Vad är Styrgrupp Läkemedel?
Landstingets ledningsforum för samverkan och förankring i läkemedelsfrågor Ledamöter är representanter för divisionsledningar, ekonomienhet och lk. Ordförande: Bo Westerlund Läkemedelskommitté / divisioner /stab / förvaltningar/ projektgrupper bereder frågor för beslut i styrgruppen

6 Läkemedelskommitténs uppdrag
Rådgivning, information och utbildning i läkemedelsfrågor till landstingets sjukvårdande verksamheter Lista över rekommenderade läkemedel Medverka i läkemedelsvärdering vid introduktion av nya läkemedel. Att bistå landstingets verksamhetsledningar i beslut som rör läkemedel och läkemedelsanvändning

7 Samverkansgruppen för läkemedelsförsörjningen
Följer upp läkemedelsförsörjningens innehåll, kvalitet och omfattning. Ger förslag till hur länets läkemedelsförsörjning ska vara organiserad. Kartlägger behovet av läkemedelsnära tjänster och ge förslag till ev. förändrad omfattning inom gällande avtal. Samverkansgruppen har medlemmar från alla sjukhus och divsioner Ska hantera 3 områden: Sjukvårdens behov av läkemedelsleveranser till läkemedelsförråd Sjukvårdens behov av läkemedelsnära tjänster Sjukvårdens behov av ex tempore tillverkade läkemedel

8 Läkemedelsprocessen Utreda, Uppfölja Administr. Patient Patienten
Sjuksköterska Kommunal vårdpersonal Farmacevt IT-utvecklare Läkare Anhöriga Ordinera Utreda, under- söka, diagnos Logistik Iordning- ställa Administr. till patient Patient använder Uppfölja utvärdera effekt

9 ? Rekommendation och rådgivning Producentobunden utbildning
Ordinera ? Rekommendation och rådgivning Producentobunden utbildning Introduktionsrutin för kostsamma läkemedel Upphandling Läkemedelsavstämning med IT-stöd och säkra rutiner Mål och mått för GOD VÅRD och STARK EKONOMI

10

11 Instruktioner och rutiner för ökad effektivitet och säkerhet
Iordningställa Instruktioner och rutiner för ökad effektivitet och säkerhet Mål och mått för GOD VÅRD och STARK EKONOMI

12

13 100 x 0,8 x 0,7 x 0,5 = 30% följder ordinationen
Användning 100 x 0,8 x 0,7 x 0,5 = 30% följder ordinationen Information till allmänheten och intresseorganisationer Mål och mått för GOD VÅRD och STARK EKONOMI

14 Läkemedelsrelaterade problem hos patienter med polyfarmaci

15 Några verktyg för en ändamålsenlig läkemedelsprocess
Informationsteknik / vårdinformatik AVK-modul / edosintegration / slutenvårdsLM Rutiner för säker läkemedelshantering. Patientsäkerhetsarbete ism med sjukhusapoteket Utbildning Producentobunden utifrån behov Introduktionsprocess nya läkemedel. Medvetna läkemedelsval Rekommendationslistan. Bästa val ur medicinsk o ekonomisk synpunkt Sjukhusapoteken Partner för god läkemedelsförsörjning Uppföljning läkemedelsanvändning Mål och mått på god lm-användning Sortiment slutenvårdsläkemedel. Struktur för medvetna läkemedelsval Den här bilden är ett försök att beskriva den övergripande patientläkemedelsprocessen ur vårdens perspektiv och de stödprocesser som finns utvecklade internt inom vården för att kunna hantera detta. Det övergripande målet är ju att uppnå en god patientsäkerhet Uppföljning ekonomi / budget Uppföljning och styrning Läkemedelsarbetet 2007

16 Läkemedelsförsörjningen i NLL Idag och imorgon?
Behov av läkemedelsleveranser till läkemedelsförråd Sjukhusens behov av läkemedelsnära tjänster Sjukhusens behov av tillverkade läkemedel Inför 2009 kan Apoteksbolagets monopolställning upphöra och upphandling måste göras.

17 Läkemedelsförsörjning till sjukhus / vc (Källa: Genomlysningen / Nordprojektet)
vårdcentraler / folktandvård vårdcentraler / folktandvård Sunderby sjukhus Gällivare sjukhus Sjukhusapotek Grossister / leverantörer Distansapotek Kalix sjukhus Piteå sjukhus Kiruna sjukhus vårdcentraler / folktandvård vårdcentraler / folktandvård vårdcentraler / folktandvård

18 Tack för uppmärksamheten!
Anders Bergström Leg. apotekare Läkemedelsstrateg Ordförande Norrbottens läkemedelskommitté


Ladda ner ppt "Kvalitetsarbete inom läkemedelsområdet"

Liknande presentationer


Google-annonser