Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsarbete inom läkemedelsområdet Anders Bergström Leg. apotekare Läkemedelsstrateg Ordförande Norrbottens läkemedelskommitté.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsarbete inom läkemedelsområdet Anders Bergström Leg. apotekare Läkemedelsstrateg Ordförande Norrbottens läkemedelskommitté."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsarbete inom läkemedelsområdet Anders Bergström Leg. apotekare Läkemedelsstrateg Ordförande Norrbottens läkemedelskommitté

2 Mål för länets läkemedelsanvändning Läkemedlen som används ska vara medicinskt ändamålsenliga, grundat på evidens och beprövad erfarenhet. Läkemedelsanvändningen ska vara rationell, kostnadseffektiv, säker och miljöanpassad.

3 Läkemedel i helikopterperspektivet Läkemedel är effektiva Antal läkemedelsdoser ökar med c:a 10% per år. Kostnaderna ökade med 20 Mkr år 2007. Apoteken i länet kasserade 31 ton läkemedel 2007 10-30% av patienterna läggs in på sjukhus p.g.a. läkemedelsbiverkning (Läkartidningen nr 12-13 2008) Läkemedelshantering är ett riskområde och åtgärder måste vidtagas (SoS rapport Läkemedelshantering i slutenvården februari 2008)

4 Läkemedelsarbetet 2007BILD 4 Läkemedelsorganisationen i NLL STYRGRUPP LÄKEMEDEL (SL) LÄKEMEDELSKOMMITTÉ (LK)SAMVERKANSGRUPP LÄKEMEDELSFÖRSÖRJNINGEN (SG) ADJUNGERADE EXPERTER STRAMA LÄNSGRUPP DIABETES LÄNSGRUPP ASTMA/KOL DIVISION PRIMÄRVÅRD DIVISION MEDICINSKA SPECIALITETER DIVISION OPERERANDE SPECIALITETER DIVISION VUXENPSYKIATRI ÖVRIGA DIVISIONER / STABSFUNKTIONER LANDSTINGSLEDNING LÄKEMEDELSSTRATEG

5 Vad är Styrgrupp Läkemedel? Landstingets ledningsforum för samverkan och förankring i läkemedelsfrågor Ledamöter är representanter för divisionsledningar, ekonomienhet och lk. Ordförande: Bo Westerlund Läkemedelskommitté / divisioner /stab / förvaltningar/ projektgrupper bereder frågor för beslut i styrgruppen

6 Läkemedelskommitténs uppdrag Rådgivning, information och utbildning i läkemedelsfrågor till landstingets sjukvårdande verksamheter Lista över rekommenderade läkemedel Medverka i läkemedelsvärdering vid introduktion av nya läkemedel. Att bistå landstingets verksamhetsledningar i beslut som rör läkemedel och läkemedelsanvändning

7 Samverkansgruppen för läkemedelsförsörjningen Följer upp läkemedelsförsörjningens innehåll, kvalitet och omfattning. Ger förslag till hur länets läkemedelsförsörjning ska vara organiserad. Kartlägger behovet av läkemedelsnära tjänster och ge förslag till ev. förändrad omfattning inom gällande avtal.

8 Läkemedelsprocessen Logistik Iordning- ställa Utreda, under- söka, diagnos Administr. till patient Patient använder Uppfölja utvärdera effekt Ordinera Patienten SjuksköterskaKommunal vårdpersonal FarmacevtIT-utvecklare LäkareAnhöriga

9 Rekommendation och rådgivning Producentobunden utbildning Introduktionsrutin för kostsamma läkemedel Upphandling Läkemedelsavstämning med IT-stöd och säkra rutiner Mål och mått för GOD VÅRD och STARK EKONOMI Ordinera ?

10

11 Instruktioner och rutiner för ökad effektivitet och säkerhet Mål och mått för GOD VÅRD och STARK EKONOMI Iordningställa

12

13 Information till allmänheten och intresseorganisationer Mål och mått för GOD VÅRD och STARK EKONOMI Användning 100 x 0,8 x 0,7 x 0,5 = 30% följder ordinationen

14 Läkemedelsrelaterade problem hos patienter med polyfarmaci

15 Läkemedelsarbetet 2007BILD 15 Några verktyg för en ändamålsenlig läkemedelsprocess Informationsteknik / vårdinformatik AVK-modul / edosintegration / slutenvårdsLM Rekommendationslistan. Bästa val ur medicinsk o ekonomisk synpunkt Sortiment slutenvårdsläkemedel. Struktur för medvetna läkemedelsval Rutiner för säker läkemedelshantering. Patientsäkerhetsarbete ism med sjukhusapoteket Introduktionsprocess nya läkemedel. Medvetna läkemedelsval Uppföljning ekonomi / budget Uppföljning och styrning Uppföljning läkemedelsanvändning Mål och mått på god lm-användning Utbildning Producentobunden utifrån behov Sjukhusapoteken Partner för god läkemedelsförsörjning

16 Läkemedelsförsörjningen i NLL Idag och imorgon? Behov av läkemedelsleveranser till läkemedelsförråd Sjukhusens behov av läkemedelsnära tjänster Sjukhusens behov av tillverkade läkemedel

17 Läkemedelsförsörjning till sjukhus / vc (Källa: Genomlysningen / Nordprojektet) Sjukhusapotek Distansapotek Grossister / leverantörer Sunderby sjukhus Gällivare sjukhus Kalix sjukhusPiteå sjukhusKiruna sjukhus vårdcentraler / folktandvård

18 Tack för uppmärksamheten! Anders Bergström Leg. apotekare Läkemedelsstrateg Ordförande Norrbottens läkemedelskommitté


Ladda ner ppt "Kvalitetsarbete inom läkemedelsområdet Anders Bergström Leg. apotekare Läkemedelsstrateg Ordförande Norrbottens läkemedelskommitté."

Liknande presentationer


Google-annonser