Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NLR Norrlandstingens Regionala Läkemedelsråd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NLR Norrlandstingens Regionala Läkemedelsråd"— Presentationens avskrift:

1 NLR Norrlandstingens Regionala Läkemedelsråd
Norrbotten Anders Bergström, Sven Hagnerud Västerbotten Yvonne Nilsson, Bertil Ekstedt, Jonas Claesson Jämtland Per Magnusson, Karin Lindgren Västernorrland Lena Wiberg, Carin Svensson, Eva Johansson (ordf 2012)

2 Uppdrag Läkemedelsrådet ska ansvara för att följa upp och jämföra läkemedelskommittéernas rekommendationer i syfte att uppnå så enhetliga rekommendationslistor som möjligt En regional arbetsgrupp inom området barn och läkemedel startades under 2011. En regiongemensam utbyteslista för läkemedel i öppenvård uppdateras regelbundet

3 Uppdrag Läkemedelsrådet ska förstärka samarbetet med de regionala medicinska chefssamråden genom att en representant från läkemedelsrådet adjungeras till de chefssamråd som har stark läkemedelsanknytning, t ex chefssamrådet för onkologi, neurologi och reumatologi

4 Läkemedelsrådet har fortsatt samverkat med chefssamråden med olika resultat. För samverkan har en kontaktperson utsetts för de fem mest läkemedelstunga chefssamråden. Följande är kontaktpersoner RCC Jonas Claesson Internmedicin Anders Bergström Kardiologi Bertil Ekstedt Neurologi Per Magnusson Reumatologi Eva Johansson. Samverkan med RCC i arbetet med regionalt ordnat införande

5 Uppdrag Ta fram ett förslag till regional process för ställningstagande till införande av nya läkemedelsbehandlingar

6 Läkemedelsrådet har tagit fram en gemensam process för kontrollerat ställningstagande och införande av nya läkemedelsbehandlingar Förslaget har förankrats i aktuella chefs-samråd samt presenterats och godkänts i NRF och i respektive landsting

7 Process för regionalt ställningstagande till nya läkemedel
1. Anmälan av läkemedel 2. Utredning 3. Ställningstagande 4. Kommunikation av ställningstagande och beslut 5. Uppföljning 6. Reviderat ställningstagande

8 ARIL Arbetsutskott för Regionalt Införande av nya Läkemedel
Regionalt forum för ställningstagande till nya läkemedel Består av: två representanter från varje landsting, varav minst en av dessa ska vara ledamot i NRL en representant från enheten för klinisk farmakologi, Umeå Universitet en representant från regionala NSK-gruppen, Nationell Samverkan för Kunskapsstyrning ordförande tillika verksamhetschef för Läkemedelscentrum Västerbottens Läns Landsting adjungerade representanter från de regionala chefsamråden/ RCC beroende på vilka läkemedel som genomgår introduktionsprocessen

9 ARILs arbete hittills Följande läkemedel är föreslagna för regionalt ordnat införande; Yervoy, Votrient, Xalkori, Zytiga, Velboraf och Vyndaquel

10 Uppdrag Att inom läkemedelsförsörjning sjukhus utveckla en regional samverkan inom de områden där det bedöms rationellt Gemensam upphandling av läkemedelsförsörjning till sjukhus, vårdcentraler och tandvård Nätverk i regionen har bildats när det gäller kvalitetsgranskning och arbete med äldre

11 Läkemedelsförsörjningen efter 1 april 2013
Landstingen i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten fortsatt avtal med Apoteket AB Avtal – med möjlighet till 24 månaders förlängning Landstinget tar över vissa delar i egen regi Avtalet med Apoteket AB delvis annat innehåll än idag Inte en totalsumma för hela försörjningen utan Apoteket debiterar för respektive delområde

12 Delar upphandlade av Apoteket AB
Läkemedelsleveranser inkl tillhörande tjänster Skötsel av läkemedelsförråd (Läkemedelsservice) Vätskehantering (vätskevagnar) – farmacevtiska ansvaret Tillverkning av cytostatika (nu till fler enheter) och övrig steril extempore Tillverkning av radiofarmakakit (nytt) Kvalitetsansvarig farmacevt dialys Kvalitetsansvarig farmacevt radiofarmaka

13 Delar landstingen tar över i egen regi
Packning av vätskevagnar (Landstingsservice) Kassation av läkemedel Kvalitetsgranskning (del i Landstingets kvalitetsled-ningssystem) Sortimentsstyrning i samverkan med Apoteket AB

14 Uppdrag Rekommendera regionlandstingen att för regionala statistiktjänster gemensamt finansiera del av en apotekartjänst En 60 % tjänst förlagd till Västernorrland har inrättats Norrlandstingens Regionförbund upprättar avtal för tjänsten

15 Uppdrag Redovisa en årlig uppföljning av utvecklingen inom området biosimilars och hur potentialen utnyttjas

16

17 NLR har även under 2012 arbetat med
Utbildning AT-läkare Norrländska läkemedelsdagar Forskning - NLR har i år utökats med representant från LäkemedelsCentrum i Umeå och därmed förbättrat informationsutbytet med KBN och FOUUrådet - NLR har samverkat i LIF-norr

18 NLR har också under 2012 samverkat vid
Upphandling av rekvisitionsläkemedel. Följsamhet till upphandlingen har medfört rabatter på 104 miljoner kronor till regionen 2012 Upphandling av maskinell dosdispensering Revidering av regionala anvisningar för dosdispenserade läkemedel Uppföljningsfrågor via kvalitetsgruppen

19 Rekvisitions- alternativt recepthantering

20 Tack! eva.kristina.johansson@lvn.se


Ladda ner ppt "NLR Norrlandstingens Regionala Läkemedelsråd"

Liknande presentationer


Google-annonser