Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.kb.se 2010-07-071 Avdelningen för nationell samverkan och inflytandestrukturen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.kb.se 2010-07-071 Avdelningen för nationell samverkan och inflytandestrukturen."— Presentationens avskrift:

1 www.kb.se 2010-07-071 Avdelningen för nationell samverkan och inflytandestrukturen

2 www.kb.se 2010-07-072 KB:s organisation

3 www.kb.se 2010-07-073 Avdelningen för nationell samverkan Avdelningschef Gunilla Herdenberg Enheten för samordning och utveckling Chef: Christine Lindmark Enheten för LIBRIS- systemen och databaslicenser Chef: Maria Hedenström Cirka 40 medarbetare

4 www.kb.se 2010-07-074 Nationell samverkan – uppdrag Förbättra och effektivisera informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning. Arbetar aktivt med utvecklingsfrågor inom nationalbibliotekets verksamhetsområden, i samverkan med externa aktörer. KB har även fått ett särskilt samordningsuppdrag som gäller alla offentligt finansierade bibliotek. (enligt regeringsbeslut 2009-12-17). Enheten för Samordning och utveckling Arbetar med utredningar, biblioteksstatistik, lämnar utvecklingsstöd till projekt etc. Enheten för LIBRIS-systemen och databaslicenser Ansvarar för drift och utveckling av LIBRIS nationella bibliotekssystem, samt upphandlar centrala licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser.

5 www.kb.se 2010-07-075 LIBRIS nationella bibliotekssystem Systemen bygger på samverkan mellan de deltagande biblioteken, där kärnan utgörs av svenska offentligfinansierade bibliotek inom högre utbildning och forskning. Den nationella samkatalogen (forskningsbibliotekens gemensamma katalog) Fjärrlån (lån mellan bibliotek) Söktjänster och andra kringliggande tjänster som export av katalogposter, exportrutiner för fjärrlån, export av e-tidskrifter, rutiner för lånestatus, LIBRIS via Z39.50 och driftrutiner LIBRIS underwebb: http://www.kb.se/libris/http://www.kb.se/libris/

6 www.kb.se 2010-07-076 Stödjer biblioteksutveckling Avdelningen samlar in statistik över forskningsbiblioteken Arbetar med bibliografisk samordning och utveckling Genomför utredningar och utvärderingar Samordnar delar av den svenska vidareutbildningen för bibliotekarier, i samverkan med ett antal olika aktörer Stöder Open Access publicering och arkiv

7 www.kb.se 2010-07-077 Kungliga bibliotekets inflytandestruktur Nationell referensgrupp Expertgrupper/styrgrupper Årlig nationell stämma

8 www.kb.se 2010-07-078 Kungliga bibliotekets inflytandestruktur i dag Riksbibliotekarien Expertgruppen för biblioteksstatistik Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser Sverigebiblioteket Expertgruppen för kompetensfrågor Expertgruppen för samordnad digitalisering Expertgruppen för Fråga biblioteket KB:s program för Open Access i Sverige Expertgruppen för LIBRIS nationella system Nationella referensgruppen Biblioteksstämman

9 www.kb.se 2010-07-079 Nationella referensgruppen Rådgivare och remissinstans till riksbibliotekarien i större strategiska frågor En kanal för KB i arbetet med att utveckla kontakterna med bibliotek, arkiv, museer, andra myndigheter, förlag och andra informationsproducenter. Hjälper KB stärka sin roll och verksamhet. Fyra möten per år

10 www.kb.se 2010-07-0710 Aktuella expertgrupper Nationella referensgruppen Expertgruppen för biblioteksstatistik Sverigebiblioteket (nationellt bibliotekssamråd) Expertgruppen för samordning av digitalisering Expertgruppen för Fråga biblioteket (beslut om tjänsten tas under 2010) Expertgruppen för LIBRIS nationella system Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser –Referensgruppen för Digitala kartbiblioteket –Arbetsgrupp på KB Expertgruppen för kompetensfrågor

11 www.kb.se 2010-07-0711 En expertgrupp … skapas utifrån behov som finns för strategisk utveckling inom olika områden representerar KB:s samarbetspartners har extern bibliotekschef som ordförande och handläggare vid Nationell samverkan som sekreterare fattar beslut i löpande frågor inom gruppens område är rådgivande inför större diskussioner och förslag till beslut i Nationella referensgruppen fångar upp och initierar viktiga utvecklingsfrågor inom sitt område

12 www.kb.se 2010-07-0712 Expertgrupp, forts… Mandatperiod: 2 år (möjlighet till förlängning 1 år) Självutvärdering en gång per år Extern utvärdering kan initieras av gruppen, och ärendet tas upp i Nationella referensgruppen –Har KB fått önskat stöd och återkoppling av presenterade frågor? –Har biblioteken haft det inflytande KB ville och som biblioteken önskade? Minnesanteckningar från expertgruppsmöten: http://www.kb.se/bibliotek/referensgrupper/ http://www.kb.se/bibliotek/referensgrupper/

13 www.kb.se 2010-07-0713 Den nationella stämman Forum för aktuella frågor, strategiska diskussioner och ett möte över sektorsgränserna Målgrupper: chefer vid universitets- och högskolebiblioteken, chefer för specialbiblioteken, ordförande och sekreterare i KB:s expertgrupper, bibliotekscheferna för folkbiblioteken i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö, representant för Kulturrådet, generalsekreteraren för Svensk biblioteksförening, Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), samt Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) Endagsmöte på hösten

14 www.kb.se 2010-07-0714 Läs mer… Om inflytandestrukturen, expertgrupperna och biblioteksstämman: http://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/referensgrupper/Inflytandestr uktur_KB_senaste.pdfhttp://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/referensgrupper/Inflytandestr uktur_KB_senaste.pdf


Ladda ner ppt "Www.kb.se 2010-07-071 Avdelningen för nationell samverkan och inflytandestrukturen."

Liknande presentationer


Google-annonser