Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norrländska Regional Läkemedelsrådet (NRL) Verksamhet 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norrländska Regional Läkemedelsrådet (NRL) Verksamhet 2013"— Presentationens avskrift:

1 Norrländska Regional Läkemedelsrådet (NRL) Verksamhet 2013
Förbundsdirektionen Bertil Ekstedt Ordförande Läkemedelskommittén Västerbotten Ordförande NRL för 2014

2 Ledamöter NRL 2013 Norrbotten Sven Hagnerud ordförande
Anders Bergström chef Läkemedelsenh Västerbotten Bertil Ekstedt ordförande Jonas Claesson vch LMC Yvonne Nilsson läkemedelschef Västernorrland Eva Johansson ordförande Lena Viberg läkemedelsstrateg Carin Svensson apotekare Jämtland Per Magnusson ordförande Karin Lindgren läkemedelsstrateg

3 Arbetsformer Regionalt läkemedelskommittémöte 1-2 oktober 2013
I övrigt möte varannan månad, ibland över video

4 Speciella fokusområden
Terapirekommendationer Samverkan med chefssamråd Läkemedelsförsörjning Utbildning av AT- och ST-läkare Norrländska läkemedelsdagarna i Umeå Gemensamma läkemedelsronder Läkemedels miljöeffekter Introduktion av nya läkemedel - ARIL Samarbete i IT-frågor

5 Läkemedelskommittéernas behandlingsrekommendationer
Varje kommitté har egna rekommendationer Fördel: lokal förankring Rekommenderade preparat överenstämmer väl Expertgrupp barn gemensam för regionen - samordningsproblem eftersom utformningen av rekommendationerna är olika

6 Samarbete med regionala chefssamråden
RCC Jonas Claesson, Jörn Schneede Internmedicin Anders Bergström Kardiologi Bertil Ekstedt Neurologi/stroke Per Magnusson Reumatologi Eva Johansson Medverkan i chefsamrådens möten Samverkan i ARIL

7 Läkemedelsförsörjning till sjukhus
Gemensam läkemedelsupphandling till sjukhusen – rabatter Gemensamt finansierad apotekartjänst för statistik vid upphandling

8 Utbildning: AT-läkare
Regional AT-läkarutbildning Inte genomförbart med gemensamma möten Utbildning bör ske inom resp landsting med läkemedelskommittén som arrangör och anlitande av egna specialister Bör utgå från patientfall – dessa delas regionalt NLL och LVN är med i SoS-projekt om äldre och läkemedel (web-utbildning) Web-utbildningar inom vissa områden från LMC tillgängliga för alla

9 Utbildningar: ST-läkare
SoS Håller på att ta fram web-utbildning för ST-läkare ST-läkare inom primärvården har möjlighet att delta även vid AT-läkardagar

10 Norrländska läkemedelsdagarna
Anordnades för 10:e året jan 2014 Främst primärvårdsinriktad deltagare – främst allmänläkare från regionen Indelad i 5 block med aktuella områden – inbjudna föreläsare från hela Sverige Stöd utgått från Regionförbundet

11 Samarbete med Norr-LIF
Initiativ har tagits från industrin att samarbeta i projekt Intresset för LIF har framför allt varit att följa upp hur läkemedel används, men inga konkreta förslag har tagits fram NRL: om sådana projekt skall bedrivas bör det gå genom FoU-staben i Umeå Beslut: Två möten per år med LIF och representanter för LMC/NRL och FoU-staben.

12 Gemensamma läkemedelsronder
Under året har gemensamma läkemedelsronder etablerats en gång per månad över video Patientfall med speciella läkemedelsproblem har då diskuterats

13 Läkemedels miljöeffekter
Deltagit i landstingens nätverk för läkemedel och miljö Information till sjukvårdspersonal Mål i handlingsplan Miljökravspecificering vid upphandling

14 Introduktion av nya läkemedel

15 Prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel - i samverkan
Samordnas av SKL Ersätter: NLT gruppen (Nya Läkemedelsterapier) ELIS (Effektivisering av läkemedelsupphandling) OtIS (ordnat införande i samverkan)

16 Huvudfunktioner i nya organisationen
Gemensam beställarfunktion Förhandlingsdelegation (prisförhandling i samverkan med TLV) NT-råd (NLT:s uppgifter + läkemedels livscykel) Livscykel (horizon scanning) Marknad (upphandlingssamverkan, prisdatabas)

17 Förhandlingsdelegationen
En person från varje landsting som tillsammans med TLV förhandlar med företagen om rabatter - läkemedel där konkurrens saknas - hälsoekonomisk utvärdering skall var gjord - även läkemedel som TLV bedömt ej kostnadseffektiva kan tas upp - koppling volym-pris

18 Rutin för introduktion av nya läkemedel i Norra sjukvårdsregionen
Bilaga 4b 4a Rutin för introduktion av nya läkemedel i Norra sjukvårdsregionen 4 2c. Nationellt ställningstagande inhämtas Nationellt ställningstagande finns 4 1 2 3 2b. Kontakt ARIL + Chefsamråd 1. Nytt läkemedel identifieras och anmäls 2a. Första bedömning ARIL 2d. Regional utredning Budgetkonsekvens Uppföljning Nationellt ställningstagande saknas 3 2 6 2e. LmC-VLL och enheten för klinisk farmakologi samverkar 2 5 9 3. Regionalt ställningstagande 6. Reviderat regionalt ställningstagande 7 6 7 5. Uppföljning ARIL + Chefsamråd/RCC Ställningstagandet hanteras i varje landsting 4. Kommunikation landstingsledning, NRF, Verksamheter, budgetansvariga 9 8 18

19 Anmälan om ny läkemedelsbehandling
Beslut av TLV finns Rekommendation från NLT finns Rekommendation från TLV och NLT saknas Budgetkonsekvens för Norra regionen beräknas Budgetkonsekvens för Norra regionen beräknas ARIL utvärderar dokumentation Budgetkonsekvens för Norra regionen beräknas ARIL-rekommendation

20 Motiv för ARIL-process
Förhindra okontrollerat införande dyra läkemedel Upprätta kriterier för användning Bedömning av budgetpåverkan Riktlinje för ARIL-anmälan: 50 tKr/pat/år eller 4 mKr/år regionalt Nödvändigt med snabb process: Från anmälan till ARIL-rekommendation max 1 månad Från ARIL-rekommendation till regionalt beslut max 1 månad

21 ARIL-process om nationellt ställningstagande saknas
Väntas nationelltställningstagande/hälsoekonomiska bedömningar senare? Strikta indikationskriterier för begränsad grupp, som risker att avsevärt försämras utan aktuell behandling Tidsbegränsas tills nationellt ställningstagande finns

22 Fråga att ta ställning till
Är det möjligt att få ett ställningstagande från landstingsdirektörerna inom 1 månad från ARIL-dokumentation tagits fram? Läkemedel där ett fördröjt beslut kan få livshotande konsekvenser för enskild patient: Om NLT-rekommendationer eller TLV-rekommendation finns behövs beslut från landstingsdirektörerna innan läkemedlet kan tas i bruk?

23 Utvärdering av introducerade läkemedel
Läkemedelsstatistik tas fram kvartalsvis Uppföljningsrapport efter högst 2 år Utvärdering och horisontell prioritering årligen

24 Beslutade läkemedel i ARIL 2013
Indikation Prognos Utfall Zytiga prostatacancer , ,68 Yervoy malignt melanom 7,0 2,33 Xalkori lungcancer ,3 1,39 Vyndaqel amyloidos , ,00 Zelboraf malignt melanom 5,0 2,91 Jevtana prostatacancer 4,98 3,70 Halaven bröstcancer ,20 0,83 Jakavi myelofibros ,32 3,04 Perjeta bröstcancer ,00 0,16 Yondelis mjukdelssarkom 1,50 1,15

25 Beslutade rekommendationer 2014
Indikation Antal pat Prognos (mkr) Adcetris Hodgkin lymfom ,5 Pixuvri non-Hodgkin lymfom ,0 Sovaldi Hepatit-C ,0 Esbriet lungfibros ,99 Lemtrada MS med skov ,4 Tafinlar* malignt melanom ,25 Eyela** maculadegeneration Vyndaqel*** amyloidos ,9 *ersätter Zelboraf **ersätter Lucentis ***endast VLL+NLL

26 Sovaldi (sofosbuvir) vid kronisk hepatit-C
Används i kombination med ribaverin Behandlingstid månader Effekt >90% botas Kostnad per patient 0,37 mkr (0,74 mkr) Behov i vår i AC: patienter Behov under hösten i AC: minst 10

27 Sovaldi (sofosbuvir) vid kronisk hepatit-C
Sammanfattande bedömning Används för enstaka noggrant utvald vuxna med kronisk hepatit. Omprövning när nationella hälsoekonomiska beslut föreligger. Möjlig konsekvens vid brett införande i Norra regionen (100 patienter/år): 36,5 mkr/år

28 Nya antikoagulationsmedels vid förmaksflimmer (NOAK)
Tre nya koagulationshämmare (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) som alternativ till Waran Plats i rekommendationerna? Komplicerad kostnadsberäkning

29 Nationella beslut avvaktas
Xofigo prostatcancer ,5 Xtandi prostatacancer 2:a linjen ,0 Zytiga prostatacancer 1:a linjen 15 30,00


Ladda ner ppt "Norrländska Regional Läkemedelsrådet (NRL) Verksamhet 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser