Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norrländska Regional Läkemedelsrådet (NRL) Verksamhet 2013 Förbundsdirektionen 140521 Bertil Ekstedt Ordförande Läkemedelskommittén Västerbotten Ordförande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norrländska Regional Läkemedelsrådet (NRL) Verksamhet 2013 Förbundsdirektionen 140521 Bertil Ekstedt Ordförande Läkemedelskommittén Västerbotten Ordförande."— Presentationens avskrift:

1 Norrländska Regional Läkemedelsrådet (NRL) Verksamhet 2013 Förbundsdirektionen 140521 Bertil Ekstedt Ordförande Läkemedelskommittén Västerbotten Ordförande NRL för 2014

2 Ledamöter NRL 2013 NorrbottenSven Hagnerud ordförande Anders Bergström chef Läkemedelsenh VästerbottenBertil Ekstedt ordförande Jonas Claesson vch LMC Yvonne Nilsson läkemedelschef VästernorrlandEva Johansson ordförande Lena Viberg läkemedelsstrateg Carin Svensson apotekare JämtlandPer Magnusson ordförande Karin Lindgren läkemedelsstrateg

3 Arbetsformer Regionalt läkemedelskommittémöte 1-2 oktober 2013 I övrigt möte varannan månad, ibland över video

4 Speciella fokusområden Terapirekommendationer Samverkan med chefssamråd Läkemedelsförsörjning Utbildning av AT- och ST-läkare Norrländska läkemedelsdagarna i Umeå Gemensamma läkemedelsronder Läkemedels miljöeffekter Introduktion av nya läkemedel - ARIL Samarbete i IT-frågor

5 Läkemedelskommittéernas behandlingsrekommendationer Varje kommitté har egna rekommendationer Fördel: lokal förankring Rekommenderade preparat överenstämmer väl Expertgrupp barn gemensam för regionen - samordningsproblem eftersom utformningen av rekommendationerna är olika

6 Samarbete med regionala chefssamråden RCCJonas Claesson, Jörn Schneede InternmedicinAnders Bergström KardiologiBertil Ekstedt Neurologi/strokePer Magnusson ReumatologiEva Johansson Medverkan i chefsamrådens möten Samverkan i ARIL

7 Läkemedelsförsörjning till sjukhus Gemensam läkemedelsupphandling till sjukhusen – rabatter Gemensamt finansierad apotekartjänst för statistik vid upphandling

8 Utbildning: AT-läkare Regional AT-läkarutbildning Inte genomförbart med gemensamma möten Utbildning bör ske inom resp landsting med läkemedelskommittén som arrangör och anlitande av egna specialister Bör utgå från patientfall – dessa delas regionalt NLL och LVN är med i SoS-projekt om äldre och läkemedel (web-utbildning) Web-utbildningar inom vissa områden från LMC tillgängliga för alla

9 Utbildningar: ST-läkare SoS Håller på att ta fram web-utbildning för ST-läkare ST-läkare inom primärvården har möjlighet att delta även vid AT-läkardagar

10 Norrländska läkemedelsdagarna Anordnades för 10:e året 29-30 jan 2014 Främst primärvårdsinriktad 250-300 deltagare – främst allmänläkare från regionen Indelad i 5 block med aktuella områden – inbjudna föreläsare från hela Sverige Stöd utgått från Regionförbundet

11 Samarbete med Norr-LIF Initiativ har tagits från industrin att samarbeta i projekt Intresset för LIF har framför allt varit att följa upp hur läkemedel används, men inga konkreta förslag har tagits fram NRL: om sådana projekt skall bedrivas bör det gå genom FoU-staben i Umeå Beslut: Två möten per år med LIF och representanter för LMC/NRL och FoU-staben.

12 Gemensamma läkemedelsronder Under året har gemensamma läkemedelsronder etablerats en gång per månad över video Patientfall med speciella läkemedelsproblem har då diskuterats

13 Läkemedels miljöeffekter Deltagit i landstingens nätverk för läkemedel och miljö Information till sjukvårdspersonal Mål i handlingsplan Miljökravspecificering vid upphandling

14 Introduktion av nya läkemedel

15 Prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel - i samverkan Samordnas av SKL Ersätter: NLT gruppen (Nya Läkemedelsterapier) ELIS (Effektivisering av läkemedelsupphandling) OtIS (ordnat införande i samverkan)

16 Huvudfunktioner i nya organisationen Gemensam beställarfunktion Förhandlingsdelegation (prisförhandling i samverkan med TLV) NT-råd (NLT:s uppgifter + läkemedels livscykel) Livscykel (horizon scanning) Marknad (upphandlingssamverkan, prisdatabas)

17 Förhandlingsdelegationen En person från varje landsting som tillsammans med TLV förhandlar med företagen om rabatter - läkemedel där konkurrens saknas - hälsoekonomisk utvärdering skall var gjord - även läkemedel som TLV bedömt ej kostnadseffektiva kan tas upp - koppling volym-pris

18 6. Reviderat regionalt ställningstagande 2a. Första bedömning ARIL 2a. Första bedömning ARIL 4. Kommunikation landstingsledning, NRF, Verksamheter, budgetansvariga 4. Kommunikation landstingsledning, NRF, Verksamheter, budgetansvariga 2c. Nationellt ställningstagande inhämtas 2e. LmC-VLL och enheten för klinisk farmakologi samverkar 2d. Regional utredning Budgetkonsekvens Uppföljning 2b. Kontakt ARIL + Chefsamråd 2b. Kontakt ARIL + Chefsamråd 3. Regionalt ställningstagande Ställningstagandet hanteras i varje landsting 1 2 3 4 4 6 4a 4b 7 9 Nationellt ställningstagande finns Nationellt ställningstagande saknas 1. Nytt läkemedel identifieras och anmäls 2 3 2 5 6 7 89 5. Uppföljning ARIL + Chefsamråd/RCC 5. Uppföljning ARIL + Chefsamråd/RCC Rutin för introduktion av nya läkemedel i Norra sjukvårdsregionen Bilaga

19 Anmälan om ny läkemedelsbehandling Beslut av TLV finns Rekommendation från NLT finns Rekommendation från TLV och NLT saknas Budgetkonsekvens för Norra regionen beräknas Budgetkonsekvens för Norra regionen beräknas ARIL utvärderar dokumentation Budgetkonsekvens för Norra regionen beräknas ARIL-rekommendation

20 Motiv för ARIL-process Förhindra okontrollerat införande dyra läkemedel Upprätta kriterier för användning Bedömning av budgetpåverkan Riktlinje för ARIL-anmälan: 50 tKr/pat/år eller 4 mKr/år regionalt Nödvändigt med snabb process: Från anmälan till ARIL-rekommendation max 1 månad Från ARIL-rekommendation till regionalt beslut max 1 månad

21 ARIL-process om nationellt ställningstagande saknas Väntas nationelltställningstagande/hälsoekonomiska bedömningar senare? Strikta indikationskriterier för begränsad grupp, som risker att avsevärt försämras utan aktuell behandling Tidsbegränsas tills nationellt ställningstagande finns

22 Fråga att ta ställning till Är det möjligt att få ett ställningstagande från landstingsdirektörerna inom 1 månad från ARIL- dokumentation tagits fram? Läkemedel där ett fördröjt beslut kan få livshotande konsekvenser för enskild patient: Om NLT-rekommendationer eller TLV- rekommendation finns behövs beslut från landstingsdirektörerna innan läkemedlet kan tas i bruk?

23 Utvärdering av introducerade läkemedel Läkemedelsstatistik tas fram kvartalsvis Uppföljningsrapport efter högst 2 år Utvärdering och horisontell prioritering årligen

24 Beslutade läkemedel i ARIL 2013 IndikationPrognosUtfall Zytigaprostatacancer 6,0 13,68 Yervoymalignt melanom 7,02,33 Xalkorilungcancer 2,31,39 Vyndaqelamyloidos 1,43 10,00 Zelborafmalignt melanom 5,02,91 Jevtanaprostatacancer 4,983,70 Halavenbröstcancer 2,200,83 Jakavimyelofibros 2,323,04 Perjetabröstcancer 8,000,16 Yondelismjukdelssarkom 1,501,15

25 Beslutade rekommendationer 2014 Indikation Antal pat Prognos (mkr) AdcetrisHodgkin lymfom 5 2,5 Pixuvrinon-Hodgkin lymfom10 2,0 SovaldiHepatit-C 7135,0 Esbrietlungfibros15 3,99 LemtradaMS med skov 2,4 Tafinlar*malignt melanom 12 4,25 Eyela**maculadegeneration - Vyndaqel***amyloidos 15 12,9 *ersätter Zelboraf **ersätter Lucentis ***endast VLL+NLL

26 Sovaldi (sofosbuvir) vid kronisk hepatit-C Används i kombination med ribaverin Behandlingstid3-6 månader Effekt>90% botas Kostnad per patient0,37 mkr (0,74 mkr) Behov i vår i AC: 6-10 patienter Behov under hösten i AC:minst 10

27 Sovaldi (sofosbuvir) vid kronisk hepatit-C Sammanfattande bedömning Används för enstaka noggrant utvald vuxna med kronisk hepatit. Omprövning när nationella hälsoekonomiska beslut föreligger. Möjlig konsekvens vid brett införande i Norra regionen (100 patienter/år): 36,5 mkr/år

28 Nya antikoagulationsmedels vid förmaksflimmer (NOAK) Tre nya koagulationshämmare (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) som alternativ till Waran Plats i rekommendationerna? Komplicerad kostnadsberäkning

29 Nationella beslut avvaktas Xofigo prostatcancer3013,5 Xtandiprostatacancer 2:a linjen40 9,0 Zytigaprostatacancer 1:a linjen1530,00


Ladda ner ppt "Norrländska Regional Läkemedelsrådet (NRL) Verksamhet 2013 Förbundsdirektionen 140521 Bertil Ekstedt Ordförande Läkemedelskommittén Västerbotten Ordförande."

Liknande presentationer


Google-annonser