Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Benign hysterektomi Utfallsanalys av robotassisterad laparoskopi jämfört med andra operationsmetoder Nina K Billfeldt, spec.läkare KK Hallands sjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Benign hysterektomi Utfallsanalys av robotassisterad laparoskopi jämfört med andra operationsmetoder Nina K Billfeldt, spec.läkare KK Hallands sjukhus."— Presentationens avskrift:

1 Benign hysterektomi Utfallsanalys av robotassisterad laparoskopi jämfört med andra operationsmetoder Nina K Billfeldt, spec.läkare KK Hallands sjukhus Halmstad Handledare: Maud Ankardal, öl KK, Hallands sjukhus Kungsbacka

2 Fakta från Gynop-rapport 2013
I Sverige ca hysterektomier/år på benign indikation (inrapporterade till GynOp/GKR) 56 kliniker, minst 18 med operationsrobot 50-70% operationsindikation ”blödningar” 58% abdominellt (variation mellan %) 5-10% vaginalt (utan prolapsindikation) > 90% nöjda patienter

3 FinHyst- Brummer et al. 2010 5279 hysterektomier
Analys av komplikationer efter ändring av nationella guidelines (fler urinvägsskador med LAVH/TLH?) 24% abdominella hysterektomier 44% vaginala hysterektomier 32% laparoskopiska hysterektomier FINHYST: Finsk nationell prospektiv studie år 2006 avseende hysterektomi på benign indikation.

4 ”Förstudie” om robotoperationer
Magnus Garell, leg läk, VC Oskarström Kartläggning av vilka robotassisterade operationer som genomförts i Sverige inom gynekologisk kirurgi samt analys av patientgruppen inklusive vårdtid, sjukskrivning, etc. 932 robotoperationer ( ), poster SFOG 2014

5

6 Vår ”studie” 406 robotassisterade, benigna hysterektomier (rapporterade till GynOp år med 1-årsuppföljning) kontrollgrupp opererade under samma period: abdominellt, vaginalt, LAVH eller TLH Sverige 2013: 58% av hysterektomierna abdominellt (trots att Cochrane visar att vid uterusstorlek <300g borde operationen kunna utföras minimalinvasivt)

7 Kontroll vs Robot

8 ”Matchning” av grupperna avseende
Operationsindikation Ålder BMI Sjuklighet (ASA, rökning, hypertoni, …) Tidigare buk-/bäckenkirurgi Preoperativ uterusstorlek

9 Utfallsanalys avseende
Operationstid Blödningsmängd Lindriga/svåra komplikationer Tid till ADL Vårdtid och sjukskrivningslängd Förbättring/nöjdhet 1 år postoperativt

10 Förväntad utfall? Abdominell hysterektomi: fler sårinfektioner, fler ärrbråck, längre tid till ADL men: Operationstid? Blödningsmängd? Komplikationspanorama? Patientnöjdhet?

11 Referenser Liu, H. et al (2012). Robotic surgery for benign gynaecological disease. The Cochrane database of systematic reviews 2, CD Landeen, L.B. et al (2011). Clinical and cost comparisons for hysterectomy via abdominal, standard laparoscopic, vaginal and robot-assisted approaches. South Dakota medicine :64, , 201, 203 passim. Stjerndahl et al (2014) GynOp Återrapport Benign Hysterektomi år 2013 Wright et al (2013). JAMA, 2013;309(7): Lönnerfors C et al (2014). A randomized trial comparing vaginal- and laparoscopic hysterectomy to robot-assisted hysterectomy. The Journal of Minimally Invasive Gynecology, doi: /j.jmig Brummer T et al (2010). FINHYST, a prospective study of 5279 hysterectomies: complications and their risk factors. Human Reproduction, Vol. 26, No. 7pp

12 Frågor och kommentarer?


Ladda ner ppt "Benign hysterektomi Utfallsanalys av robotassisterad laparoskopi jämfört med andra operationsmetoder Nina K Billfeldt, spec.läkare KK Hallands sjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser