Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-ARKIV Johan Kjernald eSamordnare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-ARKIV Johan Kjernald eSamordnare."— Presentationens avskrift:

1 E-ARKIV Johan Kjernald eSamordnare

2 Vad är ett E-arkiv? Ett system för digitalt bevarande av allmänna handlingar över tid. I e-arkivet är de allmänna handlingarna frikopplade de system, i vilka de skapats. Innehåller funktioner för inleverans, arkivering, lagring, gallring, administration, återsökning och utlämnande. Säkerställer upprätthållande av autenticitet, tillförlitlighet, integritet och användbarhet hos de allmänna handlingarna. E-arkivets funktioner säkrar handlingarna från informationsförluster genom validering och kontinuerliga kontroller och tester.

3 Vad är ett E-arkiv?

4 NYTTA Invånare Verksamhet IT Arkiv

5 Snabb och säker åtkomst till handlingar
NYTTA Invånare Snabb och säker åtkomst till handlingar Nöjdare kunder

6 Verksamhet NYTTA Snabb och säker åtkomst till handlingar
Obruten digital kedja Mindre kostnader för personal, lokal och kontorsmaterial

7 IT NYTTA Avveckling av äldre system (Drift, support)
Plattform för tjänster Effektiv systemförvaltning Fråga hur mycket information som lagras används idag…ca 5-10%. E-arkiv skapar förutsättningar för att få användning av denna information i form av tjänster kopplade till arkivet.

8 Arkiv NYTTA Skapar förutsättningar för långtidslagring
Ett arkiv för alla system Effektivare inflöde av information

9 VAD KAN VI GÖRA? Planera Införa Förvalta

10 SAMVERKAN E-arkiv Skapar förutsättningar för långtidslagring
Verktyg & Metod Kravställning Upphandling Förvaltning Teknik Drift Skapar förutsättningar för långtidslagring Ett arkiv för alla system Effektivare inflöde av information

11 SAMVERKAN Checklista GR Fyrbodal Skaraborg Boråsregionen

12 Målbild 2015 ”Samtliga kommuner, landsting och regioner har påbörjat införande av e-arkiv. Mer än hälften har implementerat e-arkiv och påbörjat anslutning av verksamhetssystem.” Lägg tonvikt på att den absoluta majoriteten av information som inkommer och skapas idag är digital, samtidigt som vi har en bevarandestrategi som till stor del är analog.


Ladda ner ppt "E-ARKIV Johan Kjernald eSamordnare."

Liknande presentationer


Google-annonser